Siirry sisältöön

Lyhenteet: taivutusesimerkkejä

Koko ohje

Taivutuspääte liitetään lyhenteeseen joko kaksoispisteen avulla (KKO:ssa, SAK:hon) tai suoraan ilman kaksoispistettä (Kelassa). Tämän ohjeen kahdessa taulukossa on esimerkkejä yksikkö- ja monikkomuotoisten lyhenteiden taivuttamisesta ja lukutavasta. Lukutavat on esitetty taulukoissa hakasulkeissa.

Lyhenteiden taivuttamisesta voi lukea lisää muista lyhenneaiheisista ohjeista (ks. kohtaa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Taulukko: Lyhenteiden taivuttaminen yksikkömuodoissa

ALV ~ alv
[aa-äl-vee]
ALV:tä ~ alv:tä [-vee]ALV:ssä ~ alv:ssä [-veessä]ALV:hen ~ alv:hen [-veehen]
ALV ~ alv.
[arvonlisävero]
ALV:a ~ alv:a [-veroa]ALV:ssa ~ alv:ssa [-verossa]ALV:oon ~ alv:oon
[-veroon]
BKT ~ bkt
[bee-koo-tee]
BKT:tä ~ bkt:tä [-tee]BKT:ssä ~ bkt:ssä [-teessä]BKT:hen ~ bkt:hen [-teehen]
BKT ~ bkt [bruttokansantuote]BKT:ta ~ bkt:ta [-tuotetta]BKT:ssa ~ bkt:ssa [-tuotteessa]BKT:seen ~ bkt:seen [-tuotteeseen]
KKO
[koo-koo-oo]
KKO:ta [-oota]KKO:ssa [-oossa]KKO:hon [-oohon]
KKO
[korkein oikeus]
KKO:ta [oikeutta]KKO:ssa [oikeudessa]KKO:een [oikeuteen]
HIV ~ hiv
[hoo-ii-vee]
HIV:tä ~ hiv:tä [-vee]HIV:ssä ~ hiv:ssä [-veessä]HIV:hen ~ hiv:hen[-veehen]
HIV ~ hiv
[hiv]
HIViä ~ hiviäHIVissä ~ hivissäHIViin ~ hiviin
KELA ~ KelaKELAa ~ KelaaKELAssa ~ KelassaKELAan ~ Kelaan
tupotupoatupossatupoon
SATKS [Satakunnan keskussairaala]SATKS:aa [-sairaalaa]SATKS:ssa [-sairaalassa]SATKS:aan [-sairaalaan]
g
[gramma]
g:aa [grammaa]g:ssa [grammassa]g:aan [grammaan]
mm
[millimetri]
mm:ä [-metriä]mm:ssä [-metrissä]mm:iin [-metriin]
nro
[numero]
nroa [numeroa]nrossa [numerossa]nroon [numeroon]
Hki
[Helsinki]
Hkiä [Helsinkiä]Hgissä [Helsingissä]Hkiin [Helsinkiin]
15 °C
[viisitoista astetta]
15 °C:ta [viittätoista astetta]15 °C:ssa [viidessätoista asteessa]15 °C:seen [viiteentoista asteeseen]
£
[punta]
£:aa [puntaa]£:ssa [punnassa]£:aan [puntaan]

Taulukko: Lyhenteiden taivuttaminen monikkomuodoissa

ALV:t ~ alv:t
[aa-äl-veet]
ALV:iden ~ alv:iden [-veiden] ~ ALV:itten ~ alv:itten [-veitten]ALV:itä ~ alv:itä [-veitä]ALV:ihin ~ alv:ihin [-veihin]
ALV:t ~ alv:t
[arvonlisäverot]
ALV:jen ~ alv:jen [-verojen]ALV:ja ~ alv:ja [ -veroja]ALV:ihin ~ alv:ihin [-veroihin]
BKT:t ~ bkt:t
[bee-koo-teet]
BKT:iden ~ bkt:iden [-teiden] ~ BKT:itten ~ bkt:itten [-teitten]BKT:itä ~ bkt:itä [-teitä]BKT:ihin ~ bkt:ihin [-teihin]
BKT:t ~ bkt:t [bruttokansantuotteet]BKT:iden ~ bkt:iden [-tuotteiden] ~ BKT:itten ~ bkt:itten [-tuotteitten]BKT:ita ~ bkt:ita [-tuotteita]BKT:isiin ~ bkt:isiin [-tuotteisiin] ~ BKT:ihin ~ bkt:ihin [-tuotteihin]
tupottupojentupojatupoihin
g:t
[grammat]
g:jen [grammojen]g:ja [grammoja]g:ihin [grammoihin]
mm:t
[millimetrit]
mm:ien [-metrien]mm:ejä [-metrejä] ~ mm:jä [-metre]mm:eihin [-metreihin] ~ mm:ihin [-metreihin]
nrot
[numerot]
nrojen [numerojen] ~ nroiden [numeroiden] ~ nroitten [numeroitten]nroja [numeroja] ~ nroita [numeroita]nroihin [numeroihin]
°C:t
[asteet]
°C:iden [asteiden] ~ °C:itten [asteitten]°C:ita [asteita]°C:isiin [asteisiin] ~ °C:ihin [asteihin]
£:t
[punnat]
£:ien [puntien]£:ia [puntia]£:iin [puntiin]

 

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta