Siirry sisältöön

Lyhenteet: taivutuspäätteen merkitseminen

Ohje lyhyesti

Jos lyhenne ja sitä seuraava tai edeltävä sana ovat lauseessa samassa taivutusmuodossa, ei lyhenteeseen tarvitse lisätä päätettä:

ev.lut. seurakuntaan [evankelisluterilaiseen]

keskusteltiin palkoista, vuokrista yms. [ynnä muista sellaisista]

Taivutettaessa lyhenteeseen lisätään yleensä lauseyhteyden vaatima taivutuspääte. Pääte liitetään lyhenteeseen joko kaksoispisteen avulla tai suoraan ilman kaksoispistettä; valintaan vaikuttaa lyhennetyyppi:

YK:ssa, tv:n (luetaan kirjaimittain > kaksoispiste)

SAFAssa, Ylellä (luetaan sanana > ei kaksoispistettä)

Pisteellisen lyhenteen piste jää pois taivutusmuodoissa kaksoispisteen edeltä:

Mikä oli J. F. K:n suosion salaisuus?

Mittayksiköt ovat poikkeus, sillä kun mittayksikön lyhenne tai tunnus esiintyy perusmuotoisen luvun (kuten kaksi, viisitoista) kanssa, ei lyhenteeseen merkitä taivutuspäätettä, vaikka mittayksikkö taipuukin eri sijamuodossa (partitiivissa) kuin luku:

2 dl [kaksi desilitraa]

15 kcal [viisitoista kilokaloria]

Muissa tapauksissa lukusanailmauksen yhteydessä esiintyvään mittaa tai määrää ilmaisevaan lyhenteeseen eli mittalyhenteeseen merkitään taivutuspääte:

15 %:n säästöt [viidentoista prosentin säästöt]

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Taivutuspäätteen muodon valintaa (esim. SKS:aa vai SKS:ää) käsitellään ohjeessa Lyhenteet: taivutuspäätteen muoto, ks. Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Kannattaa muistaa, että lyhentäminen on harvoin välttämätöntä, toisin sanoen useimmiten on selvintä ja tyylikkäintä kirjoittaa sanat tekstissä kokonaisina.

Milloin taivutuspääte merkitään?

• Jos lyhenteen tarkoitettu lukutapa käy ilmi lyhennettä seuraavasta sanasta, päätettä ei merkitä (ks. erikseen mittalyhenteet alla):

seur. vuonna [seuraavana]
ed. tapaukset [edelliset]

Muutamat lyhenteet merkitään vakiintuneesti ilman taivutuspäätettä riippumatta lukutavasta:

v. 2015 [vuonna]
s. 290 [sivulla, sivu]

• Sellaisiin lyhenteisiin kuin yms. tai tms. ei lisätä taivutuspäätettä, vaan ne luetaan tekstiyhteyden mukaisesti eli edeltävän tai seuraavan sanan perusteella:

Tähän tuoteryhmään kuuluvat telttaverkot, ripustimet yms. [ynnä muut sellaiset]

Tutustumme taidemuseoihin, historiallisiin museoihin, raunioihin yms. [ynnä muihin sellaisiin]

Tätä laitetta käytetään lähinnä piha-alueilla, voimalinjojen lähellä tms. [tai muissa sellaisissa] paikoissa, joihin ei voi soveltaa perinteisiä menetelmiä.

• Muutoin taivutuspääte merkitään tekstiyhteyden edellyttämällä tavalla:

EKP:n mukaan
lounastaa ABC:llä
ohjelma MTV3:ssa

YLEn ohjelmistossa

Katso myös ohjetta Lyhenteet: taivutuspäätteen muoto kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lukusana ja mittalyhenne: 15 %:n säästö

• Lukusanan ja mittalyhenteen sisältävissä ilmauksissa taivutuspäätettä ei merkitä silloin, kun lukusana on perusmuodossa (kolme, kaksitoista): 

3 m [kolme metriä]
12 kpl [kaksitoista kappaletta]

Huomaa, että lukusanan ja mittalyhenteen välissä on aina välilyönti.

• Muulloin taivutuspääte tarvitaan osoittamaan lukusanan ja mittalyhenteen tarkoitettua lukutapaa. Pääte merkitään lyhenteeseen:

Puolueen kannatus nousi 9 %:sta yllättäen 11 %:iin. [yhdeksästä prosentista yhteentoista prosenttiin]

Vaihtamalla kerman kasvirasvavalmisteeseen laskee annoksen energiamäärä 90 kcal:lla. [yhdeksälläkymmenellä kilokalorilla]

Tuulen nopeus lähenee 13 m:ä/s. [kolmeatoista metriä sekunnissa]

Katso myös erillistä ohjetta Lyhenteet: taivuttaminen partitiivissa ja illatiivissa (ABS:ää, mm:iin) kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa. 

• Seuraavissa tapauksissa lukusanan ja mittalyhenteen muodostama kokonaisuus (150 km:n) määrittää jäljessään olevaa ilmausta, kuten tuntinopeus, alue, pituinen. Näissäkin tapauksissa pääte merkitään lyhenteeseen:

Rangaistus tuli 150 km:n tuntinopeudesta 80 km:n alueella. [sadanviidenkymmenen kilometrin tuntinopeudesta, kahdeksankymmenen kilometrin alueella]

Kudo käsipyyhkeiksi 80 cm:n pituisia ja saunapyyhkeiksi 165 cm:n pituisia kankaita. [kahdeksankymmenen senttimetrin pituisia, sadankuudenkymmenenviiden senttimetrin pituisia]

Sisälämpötilan laskeminen merkitsee kokonaisuudessaan 15 %:n säästöjä lämmityskustannuksissa. [15 prosentin säästöjä]

Annostukseen ei tarvitakaan suunniteltua 15 ml:n lisäystä. [viidentoista millilitran lisäystä]

Viikoittaisen 1 000 kcal:n kulutusta vastaavan liikunnan on todettu selvästi pienentävän kuolleisuuden riskiä. [tuhannen kilokalorin kulutusta]

Jostain syystä mittari tarjosi nyt 50 km:n kulutuksen mukaisen lukeman. [viidenkymmenen kilometrin kulutuksen]

Sokerimäärää voi hyvin pienentää: 25 g:n vähennyksen vaikutusta ei edes huomaa. [kahdenkymmenen gramman vähennyksen]

Huom. Ilman päätettä kirjoittajan tarkoittama lukutapa ei olisi heti selvä; esimerkiksi merkintätapa 150 km tuntinopeudesta luettaisiin ensin asussa ”sataviisikymmentä kilometriä tuntinopeudesta”, samoin merkintätapa 25 g vähennyksen luettaisiin ensin asussa ”kaksikymmentäviisi grammaa vähennyksen”. 

• Eräät lukusanan ja lyhenteen tai tunnuksen sisältävät ilmaukset voidaan periaatteessa hahmottaa kahdella tavalla. Yleissuositus on, että taivutus merkitään näkyviin joko kokonaiseen sanaan tai tunnukseen:

360 asteen panoraama
360°:n panoraama

On kuitenkin mahdollista hahmottaa lukusanan 360 ja asteen merkin kokonaisuus koodimaiseksi, jolloin myös yhdysviivan sisältävä ilmaus on periaatteessa mahdollinen:

360°-panoraama

Koodimaisuus siis viittaa siihen, että merkinnän 360° lukutapa tuossa ilmauksessa oletetaan enemmän tai vähemmän tunnetuksi. Yhdysviivatonta merkintätapaa ”360° panoraama” ei siis suositella.

Kaksoispiste vai ei?

Taivutuspääte lisätään lyhenteeseen ilman kaksoispistettä, jos lyhenteessä on mukana sanan loppukirjaimet (sisälyhenne) tai jos kyseessä on sanana luettava lyhenne (lyhennesana). Konsonanttiloppuisiin lyhennesanoihin päätteen edelle tulee ns. sidevokaaliksi i.

Sisälyhenteitä

nrossa (nro), Hkiin (Hki)

Lyhennesanoja

Kelalta (Kela), tupossa (tupo)
Unicefille (Unicef)

Muissa tapauksissa pääte liitetään lyhenteeseen kaksoispisteen avulla:

saatavissa dvd:nä
töissä UM:ssä

5 km:n mittainen

Myös johdin -lainen, -läinen liitetään lyhenteeseen lyhennetyypistä riippuen joko suoraan, sidevokaalin i tai kaksoispisteen avulla:

kelalainen
RUKilainen [”rukilainen”]
SAK:lainen [”äs-aa-koo-lainen”]

Lyhenteen piste ja kaksoispiste (J. F. K:n suosio)

Kun taivutuspääte merkitään pisteen sisältävään lyhenteeseen, tuo piste jää pois kaksoispisteen edeltä:

Asiaa käsiteltiin jo v. 2013, ja siitä on maininta v:n 2014 toimintasuunnitelmassa.

Mikä oli J. F. K:n suosion salaisuus?

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta