Siirry sisältöön

Nimien taivutus: avi, ely ja Palkeet

Ohje lyhyesti

Aluehallintovirastoista käytetään lyhennettä avi ~ AVI, ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista käytetään tavallisesti lyhennettä ely-keskus

Lyhenteet luetaan sanoina [avi] ja [ely], joten taivutuspäätteet liitetään niihin suoraan niin kuin muutoinkin lyhennesanoihin:

avin, avia, avissa ~ AVIn, AVIa, AVIssa

elyä, elyssä, elyyn ~ ELYä, ELYssä, ELYyn

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen lyhenne Palkeet taipuu kuten yleissana palkeet:

Palkeet : Palkeiden ~ Palkeitten : Palkeita : Palkeissa

Koko ohje

Avin ja elyn taivuttaminen

Valtion aluehallinnossa on kuusi aluehallintovirastoa sekä viisitoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Aluehallintovirastoista käytetään lyhennettä avi ~ AVI ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista tavallisesti lyhennettä ely-keskus. Joskus näkee myös pelkkää lyhennettä ely ~ ELY (esim. Toimenpiteiden suunnittelu ELYissä). Se on kuitenkin sävyltään arkinen, joten yleiskielessä kannattaa käyttää vakiintuneempaa ilmausta ely-keskus.

Kullakin aluehallintovirastolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on myös omat alueennimialkuiset pidemmät nimensä, esimerkiksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Avi ja ely luetaan sanoina [avi] ja [ely], joten niitä taivutetaan lyhennesanojen tapaan. Sijapääte liitetään siis suoraan lyhenteeseen:

avin, avia, avissa, aviin ~ AVIn, AVIa, AVIssa, AVIin

elyn, elyä, elyssä, elyyn ~ ELYn, ELYä, ELYssä, ELYyn

elyt, elyjen, elyjä, elyissä, elyihin ~ ELYt, ELYjen, ELYjä, ELYissä, ELYihin

Monikossa isokirjaimisen AVIn taivuttaminen on hankalaa. Kun lyhenne luetaan sanana [avi], muuttuu sanan vartalo monikossa: [aveissa]. Monikkomuotoja ei kannata kirjoittaa isoin kirjaimin (siis esimerkiksi AVEja), sillä se voi johtaa ajattelemaan, että lyhenteen perusmuoto olisi AVE. Kun teksti sisältää lyhenteen monikkomuotoja, on siis helpointa kirjoittaa järjestelmällisesti lyhennesana pienikirjaimisena:

avit, avien, aveja, aveissa, aveihin

Monikossa toinen vaihtoehto on lukea lyhenne auki eli sanoiksi, joista se muodostuu. Tällöin päätteet liitetään kaksoispisteen avulla:

AVI:jen [lue: aluehallintovirastojen], AVI:ja, AVI:issa, AVI:ihin

Kannattaa kuitenkin muistaa, että sana aluehallintovirasto ei ole erityisen pitkä eikä hankalakäyttöinen, joten lyhennettä ei suinkaan ole aina välttämätöntä käyttää. Kokonainen sana on monesti sekä kirjoittajan että lukijan kannalta helpompi ja selvempi ratkaisu.

Nimen Palkeet taivuttaminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen lyhenne on Palkeet. Lyhyt nimi Palkeet voidaan tulkita lyhenteeksi sanasta palvelukeskukset, joka sisällöltään yhdistyy suomen kielen sanaan palkeet. Siksi sitä on myös helpointa taivuttaa sen mukaisesti:

Palkeet : Palkeiden ~ Palkeitten : Palkeita : Palkeissa

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta