Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: 200:aa autoa vai 200 autoa?

Ohje lyhyesti

Perusmuodossa olevan eli nominatiivimuotoisen lukusanan (viisitoista, kaksisataa) yhteydessä substantiivi on partitiivimuodossa (työntekijää, lintulajia):

Yrityksessä on 15 työntekijää.

Hän tunnistaa yli 200 lintulajia.

Jos lukusanakin luetaan partitiivimuodossa sitä seuraavan substantiivin tavoin (viittätoista työntekijää), sijapääte merkitään myös numeron perään. Sijapääte tulee luvun viimeisestä taipuvasta osasta:

Uudistus koskee 120:tä työntekijää. [sataakahtakymmen]

Uudistus koskee 500:aa työntekijää. [viittäsataa]

Uudistus koskee 5 000:ta työntekijää. [viittätuhatta]

Uudistus koskee 15:tä työntekijää. [viittoista]

(Huom. luvuissa 11–19 pääte tulee taipuvasta alkuosasta, koska jälkiosa -toista on taipumaton kaikissa sijamuodoissa.)

Ilman numeroon liitettyä sijapäätettä olisi tarkoitettu lukutapa hankalaa ensi näkemältä hahmottaa (vrt. ”Uudistus koskee 15 työntekijää”).

Koko ohje

• Perusmuodossa eli nominatiivissa olevan lukusanan (viisikymmentäyhdeksän, kaksisataa) yhteydessä substantiivi on partitiivissa:

Luettelossamme on nyt 59 kieltä. [viisikymmentäyhdeksän]

Poliisi saa käyttöönsä 200 autoa. [kaksisataa]

Lauseessa voivat kuitenkin olla partitiivimuotoisia sekä lukusana että sitä seuraava substantiivi: viittäkymmentäyhdeksää kieltä, kahtasataa autoa. Kun tällainen partitiivimuotoinen lukusana esitetään tekstissä numerona, taivutuspääte merkitään näkyviin. Numero ja kaksoispistettä seuraava pääte osoittavat lukutavan:

Koulussamme puhutaan 59:ää kieltä. [viittäkymmentäyhdeksää]

Poliisi saa rahaa 200:aa autoa varten. [kahtasataa]

Tutkimuksessa seurattiin 4 770:tä oppilasta. [neljäätuhatta seitsemääsataa seitsemääkymmen]

Suomeen odotetaan tänä vuonna 45 000:ta kongressivierasta. [neljääkymmentäviittä tuhatta]

• Mittayksikön lyhenne tai tunnus (€, cm, %) luetaan perusmuotoisen lukusanan jäljessä partitiivimuodossa (euroa, prosenttia, litraa jne.):

54 € [viisikymmentäneljä euroa]

10 % [kymmenen prosenttia]

Jos lukusanakin luetaan partitiivimuodossa, pääte merkitään mittayksikön lyhenteeseen tai tunnukseen:

Viilto ei saa olla 20 cm:ä pidempi. [kahtakymmentä senttimetriä]

Työttömyys lähestyy 9 %:a. [yhdeksää prosenttia]

Tekstin voi usein muotoilla niin, ettei partitiivin merkintää tarvita:

Viilto ei saa olla pidempi kuin 20 cm.

Työttömyys on lähes 9 %.

Lyhenteiden ja peruslukujen taivuttamisesta on erilliset ohjeet; ks. kohtaa Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta