Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo

Ohje lyhyesti

Lyhenneluettelo antaa ohjeita lyhenteiden oikeinkirjoituksesta. Lyhenteitä käytettäessä kannattaa muistaa, että lyhenteen tulee todella lyhentää sanaa ja olla lukijalle ymmärrettävä.

Monista lyhenteistä on käytössä useampi kuin yksi hyväksytty kirjoitusasu, ja ne on pyritty esittämään luettelossa. Nämä kirjoitusasut on luettelossa esitetty tietyssä järjestyksessä, mutta järjestys ei kuvaa vaihtoehtojen yleisyyttä eikä keskinäistä paremmuutta. Esitysjärjestys on seuraava:

Jos lyhenteellä on monta merkitystä, kerrotaan vaihtoehtoinen kirjoitusasu sulkeissa merkitystä osoittavan numeron jäljessä:

CD 1) (myös cd) engl. compact disk, CD-levy; 2) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta

Jos lyhenteellä on vain yksi merkitys mutta eri kirjoitustapoja, vaihtoehtoisten tapojen välissä käytetään aaltoviivaa osoittamaan, että molemmat ovat hyväksyttäviä:

aids ~ AIDS

Sanoina luettavista lyhennesanoista esitetään ensin pienikirjaiminen asu (kuten aids ~ AIDS, Yle ~ YLE), ja kirjaimittain luettavista esitetään ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt).

Kun lyhenteestä on käytössä sekä pisteellinen että pisteetön muoto, esitetään yleensä ensin pisteellinen muoto (esim. yo. ~ yo) joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. ay, ky, oy, oyj, ry). Jos pisteellisen ja pisteettömän lisäksi käytetään isokirjaimista pisteetöntä lyhennettä, se esitetään viimeisenä (alv. ~ alv ~ ALV).

Jos käytetyistä lyhenteistä toinen on suositeltavampi, se esitetään ensin ja toinen sulkeiden sisällä aaltoviivan jälkeen, esim. o.s. (~ os.).

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintoja, koska nimikkeillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

fil. maist. ~ FM filosofian maisteri

FM ks. fil. maist.

Joidenkin erikoisalojen käytäntö poikkeaa yleiskielen nykyisistä suosituksista. Esimerkiksi Puolustusvoimat ei sisäisissä yhteyksissä käytä omissa lyhenteissään pisteitä.

Luettelossa on myös tunnuksia (kuten mittayksiköiden tunnuksia mm ja kg) ja merkkejä, jotka ovat tietyn käsitteen symboleja (esim. asteen merkki on °).

Huom. Osa vanhoista järjestöjen, seurojen ym. nimistä kirjoitetaan vanhastaan niin, että kaikissa nimen osissa on iso alkukirjain. Lyhenneluettelossa noudatetaan tätä vakiintunutta merkintätapaa (kuten SP Suomen Pankki). Nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaan vain nimen ensimmäisessä osassa on iso alkukirjain.

Lyhenneluettelot aakkosittain:

Ks. myös ohjetta Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet (kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta