Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: P

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

P

p 1) penni(ä); 2) piko- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−12); 3) pondi(a)
p. 1) päivä, päivää; 2) puhelin; 3) painos; 4) piste; 5) polku
P 1) peta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1015); 2) puhelin; 3) fosforin kemiallinen merkki; 4) pataljoona (Puolustusvoimien käytössä, ks. myös patl.)
pa. pinta-ala
Pa pascal(ia)
PA 1) pitkät radioaallot; 2) polyamidi
PAH polysyklinen aromaattinen hiilivety, haitallisia yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen aineen epätäydellisessä palamisessa
pak ~ pkt paketti(a)
pakk pakkaus(ta)
Palkeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Palta ~ PALTA Palvelualojen työnantajat ry
PAM Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
par. paremmin
past. pastori
pat. patentti
patl. pataljoona (ks. myös P)
PAV 1) päihdyttävien aineiden väärinkäyttö; 2) perusaineenvaihdunta
PAY Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö
Pb lyijyn kemiallinen merkki
pc parsek(ia) (tähtien etäisyyden yksikkö)
PC 1) (myös pc) engl. personal computer, pöytätietokone, pöytäkone; 2) engl. political correctness, poliittisesti korrekti, poliittinen korrektius; 3) polykarbonaatti
PCB polyklooribifenyyli, eräs ympäristömyrkky
PDA engl. personal digital assistant, taskutietokone, kämmentietokone
PDF ~ pdf engl. Portable Document Format, eräs tiedostomuoto
PDT PDT-rokotus, kolmoisrokotus hinkuyskää (pertussis), kurkkumätää (difteria) ja jäykkäkouristusta (tetanus) vastaan
pe ~ perj. perjantai(na)
PE 1) Pääesikunta; 2) Pohjoismaiden ennätys; 3) (myös PES) polyesteri
PeL (myös PerL, PL) Suomen perustuslaki
per. perustettu, perustanut
perj. ~ pe perjantai(na)
perusk.op. ~ PkO peruskoulunopettaja
PES ~ PE polyesteri
PET 1) polyeteenitereftalaatti, eräs muovi; 2) positroniemissiotomografia, eräs lääketieteellinen kuvantamismenetelmä
ph. puolihoito
pH lat. pondus hydrogenii, happamuusaste
Ph.D. ~ PhD engl. Doctor of Philosophy, tohtorin tutkintonimike Yhdysvalloissa
PIN engl. personal identification number, salasanana käytetty tunnusluku, PIN-koodi, käyttäjän kooditunnus
pion. pioneeri
Pisa ~ PISA engl. Programme for International Students Assesment, OECD-maiden tutkimusohjelma, joka mm. mittaa koululaisten eri alojen osaamista
pit. pitäjä
pj. ~ puh.joht. puheenjohtaja
pjsto puheenjohtajisto
pk. postikonttori
PkO ks. perusk.op.
PK- ~ pk- 1) PK-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset; 2) PK-seutu, pääkaupunkiseutu
PKT ~ pkt pieni ja keskisuuri teollisuus
pkt ~ pak paketti(a)
pl pullo(a)
pl. 1) palkkausluokka; 2) pois lukien
PL postilokero
PLM puolustusministeriö
PLO engl. Palestine Liberation Organization, Palestiinan vapautusjärjestö
pm. piirin mestaruus, piirin mestari
p.m. 1) lat. post meridiem, puolenpäivän jälkeen (suom. lyh. ip. iltapäivä[llä]); 2) ransk. pour mémoire, muistutukseksi
PM 1) Pohjoismaiden mestaruus, Pohjoismaiden mestari; 2) lat. promemoria, muistio; 3) engl. prime minister, pääministeri
pmm palstamillimetri
PMS ~ pms engl. premenstrual syndrome, kuukautisia edeltävä oireyhtymä
PN Pohjoismaiden neuvosto
pnk peninkulma(a)
pnä päivänä
po. 1) pitää olla; 2) puheena oleva
pohj. pohjoinen
Polamk Poliisiammattikorkeakoulu
pp. (~ p.p.) latinankielisestä ilmauksesta per procuram, valtuutettuna
ppm engl. parts per million, miljoonasosa
PR ~ pr engl. public relations, suhdetoiminta
pr prikaati (Puolustusvoimien käytössä, ks. myös prik.)
PRH Patentti- ja rekisterihallitus
prik. prikaati
prk purkki(a)
prof. professori
prok. prokuristi
prov. proviisori
ps pussi(a)
ps. Perussuomalaisten jäsen
PS 1) (myös P.S. lat. post scriptum, jälkikirjoitus; 2) Perussuomalaiset (puolueen nimi)
PsK ks. psykol. kand.
PsL ks. psykol. lis.
PsM ks. psykol. maist.
PSP (hist.) Postipankki
PSR Palosuojelurahasto
PsT ks. psykol. toht.
psta puolesta
psto patteristo
psykol. kand. ~ PsK psykologian kandidaatti
psykol. lis. ~ PsL psykologian lisensiaatti
psykol. maist. ~ PsM psykologian maisteri
psykol. toht. ~ PsT psykologian tohtori
Pt platinan kemiallinen merkki
PT 1) engl. personal trainer, henkilökohtainen valmentaja; 2) Palkansaajien tutkimuslaitos; 3) (hist.) Palvelutyönantajat
ptk. pöytäkirja
PTO ks. puutarhaop.
ptri patteri
PTS pitkän tähtäimen suunnitelma, ks. myös KTS ja LTS
PTT Pellervon taloustutkimus
puh. ~ p. puhelin
puh.joht. ~ pj. puheenjohtaja
pursim. pursimies
puutarhaop. ~ PTO puutarhaopettaja
PuV puolustusvaliokunta
pv päivä(ä)
pv. pienviljelijä
PVC ~ pvc polyvinyylikloridi, eräs muovi
pvm. 1) päivämäärä; 2) paikallisverkkomaksu
pääll. päällikkö, päällystö

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet O–R kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta