Siirry sisältöön

Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet O–R

Koko ohje

Luettelossa on aakkosilla O–R alkavat valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet.

Kun tekstissä käyttää lyhennettä, sen merkitys pitää avata. Hyvä käytäntö on merkitä lyhenne virallisen nimen perään sulkeisiin, kun nimi mainitaan ensimmäisen kerran, esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Puheessa voi käyttää eli-sanaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes.

Suomenkielinen nimiLyhenne tai oheisnimi
oikeusaputoimisto (esim. Turun oikeusaputoimisto)
Oikeuskanslerinvirasto
oikeusministeriö OM
Oikeusrekisterikeskus ORK
Onnettomuustutkintakeskus OTKES
opetus- ja kulttuuriministeriö OKM
Opetushallitus OPH
opintotuen muutoksenhakulautakunta
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Valteri
Ortodoksinen kirkollishallitus
Palosuojelurahasto PSR 
Patentti- ja rekisterihallitus PRH
Pelastusopisto
perustuslakivaliokunta PeV
Pohjoismaiden neuvosto PN
Poliisiammattikorkeakoulu Polamk
poliisiasiain neuvottelukunta
Poliisihallitus
puhemiesneuvosto
puolustusministeriö PLM
puolustusvaliokunta PuV
Puolustusvoimat
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus FINCENT
Puolustusvoimien logistiikkalaitos PVLOGL
Puolustusvoimien tiedustelulaitos PVTIEDL
pysyvä edustusto (Suomen pysyvä edustusto esim. EU:ssa)
Pääesikunta / Puolustusvoimien pääesikunta PE
pääkonsulaatin toimipiste (esim. Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin-toimipiste)
pääkonsulaatti (esim. Suomen Shanghain-pääkonsulaatti)
RahoitusvakausvirastoRVV
Raja- ja merivartiokouluRMVK
Rajavartiolaitoksen esikunta RVLE
Rajavartiolaitos RVL
rikoksentorjuntaneuvosto RTN
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus RSKK
RikosseuraamuslaitosRise
romaniasiain neuvottelukuntaRONK ~ ronk
Ruokavirasto

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta