Siirry sisältöön

Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet S–T

Koko ohje

Luettelossa on aakkosilla S–T alkavat valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet.

Kun tekstissä käyttää lyhennettä, sen merkitys pitää avata. Hyvä käytäntö on merkitä lyhenne virallisen nimen perään sulkeisiin, kun nimi mainitaan ensimmäisen kerran, esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Puheessa voi käyttää eli-sanaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes.

Suomenkielinen nimiLyhenne tai oheisnimi
Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK
saamelaiskäräjät
saaristoasiain neuvottelukunta SANK ~ sank
Saavutettavuuskirjasto Celia (aiemmin Näkövammaisten kirjasto)
Siirtolaisuusinstituutti
sisäministeriö SM
siviilipalvelusasiain neuvottelukunta
siviilipalveluskeskus
sivistysvaliokunta SiV
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainenFindata
sosiaali- ja terveysministeriö STM
sosiaali- ja terveysvaliokunta StV
sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU
suojelupoliisi SUPO ~ supo
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomalais-venäläinen koulu SVK
Suomen Akatemia SA
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Suomen metsäkeskus Metsäkeskus
Suomen Pankki SP
Suomen ympäristökeskus Syke
Suomenlinnan hoitokunta
suuri valiokuntaSuV
suurlähetystö (esim. Suomen Italian-suurlähetystö)
Syyttäjälaitos
Säteilyturvakeskus STUK
Taiteen edistämiskeskus Taike
talousneuvosto
talousvaliokunta TaV
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
tarkastusvaliokunta TrV
tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE ~ tane
tasa-arvovaltuutetun toimisto
tasavallan presidentin kanslia TPK
tekijänoikeusneuvosto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
tiedonjulkistamisen neuvottelukunta TJNK
tiedusteluvalvontavaliokunta TiV
Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV
tietosuojavaltuutetun toimisto
Tilastokeskus TK
tulevaisuusvaliokunta TuV
Tulli
tuomarinvalintalautakunta
Tuomioistuinvirasto
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
Turvallisuuskomitea TK
tutkimus- ja innovaationeuvosto
tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK ~ tenk
työ- ja elinkeinoministeriö TEM
työ- ja elinkeinotoimisto (esim. Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto) TE-toimisto
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaTELK ~ telk
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta TyV
Työllisyysrahasto
työneuvosto
Työsuojelurahasto TSR
Työterveyslaitos TTL
työtuomioistuin TT
Työturvallisuuskeskus TTK

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta