Siirry sisältöön

Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet

Ohje lyhyesti

Valtionhallinnon nimiä koskevissa luetteloissa esitetään valtion keskushallinnon keskeisten organisaatioiden nimet ja niiden lyhenteet. Lisäksi mukana on sellaisia organisaatioita, jotka eivät kuulu valtionhallintoon mutta joilla on lakisääteisiä tehtäviä (esimerkiksi kauppakamarit, kirkon organisaatiot).

Lautakunnista, neuvostoista, työryhmistä ja neuvottelukunnista on pyritty ottamaan mukaan pysyväisluonteiset, määräajaksi nimitettävät asiantuntijaelimet toimikauden pituuteen katsomatta. Kertaluonteisia asiantuntijaryhmiä, lautakuntia tms. luettelot eivät sisällä.

Luetteloissa on esitetty organisaatioiden käyttämistä lyhenteistä niiden oikeinkirjoitussuositusten mukaiset muodot.

Kun tekstissä käyttää lyhennettä, sen merkitys pitää avata. Hyvä käytäntö on merkitä lyhenne virallisen nimen perään sulkeisiin, kun nimi mainitaan ensimmäisen kerran, esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Puheessa voi käyttää eli-sanaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes.

Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet aakkosittain:

Lisää lyhenteitä ohjeessa Lyhenneluettelo (ks. Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta