Siirry sisältöön

Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet U–Y

Koko ohje

Luettelossa on aakkosilla U–Y alkavat valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet.

Kun tekstissä käyttää lyhennettä, sen merkitys pitää avata. Hyvä käytäntö on merkitä lyhenne virallisen nimen perään sulkeisiin, kun nimi mainitaan ensimmäisen kerran, esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Puheessa voi käyttää eli-sanaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto eli Tukes.

Suomenkielinen nimiLyhenne tai oheisnimi
ulkoministeriö UM
ulkoasiainvaliokunta UaV
Ulkopoliittinen instituutti UPI (englanniksi FIIA)
Ulosottolaitos
ulosottovirasto (2020 → Ulosottolaitos)
vakuutusoikeus VakO
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE
valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE ~ etene
valtakunnanoikeus
valtakunnansovittelijan toimisto
Valtakunnanvoudinvirasto (2020 → Ulosottolaitos)
Valtiokonttori
valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta
Valtion asuntorahastoVAR
valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta
Valtion eläkerahasto VER
valtion esittävien taiteiden toimikunta
valtion kirjallisuustoimikunta
valtion liikuntaneuvosto
valtion monitaiteiden toimikunta
valtion musiikkitoimikunta
valtion nuorisoneuvosto
valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN
valtion taideteostoimikunta
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtion työmarkkinalaitos VTML
valtion visuaalisten taiteiden toimikunta
valtioneuvosto
valtioneuvoston kanslia VNK
valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV
valtiovarainministeriö VM
valtiovarainvaliokuntaVaV
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukuntaVANE ~ vane
vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta
Varastokirjasto
Verohallinto
Väestörekisterikeskus (2020 → Digi- ja väestötietovirasto) VRK
Väylävirasto
Ydinjätehuoltorahasto
ydinturvallisuusneuvottelukunta
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
yhteistoiminta-asiamiehen toimisto
ylioppilastutkintolautakunta YTL
ympäristöministeriö YM
ympäristövaliokuntaYmV

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta