Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: R

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

R

r 1) (myös rsi) riisiä (paperimitta); 2) latinan sanasta radius, säde
r. 1) (myös ruots.) Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen; 2) ryhmä
R röntgen (mittayksikkö)
® engl. registrated trade mark, rekisteröity tavaramerkki
rad radiaani(a)
rak. rakentanut, rakennettu
rak.mest. rakennusmestari
RAM engl. random access memory, (tietotekn.) käyttömuisti, työmuisti
Rata (ent.) Rahoitustarkastus, nykyisin osa Finanssivalvontaa, Fivaa
RAY (ent.) Raha-automaattiyhdistys, nykyisin osa Veikkausta
reht. rehtori
rek. rekisteri, rekisteröity
rek.nro rekisterinumero
rek.tn ~ rt rekisteritonni
REM engl. rapid eye movement, unen vaihe, jossa silmissä esiintyy nopeita liikkeitä, vilkeuni
res. reservi-, reservin, reservissä
Rise ~ RISE Rikosseuraamuslaitos
rkl ruokalusikallinen, ruokalusikallista
rkm. rakennusmestari
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue
RKT ratkaisukeskeinen lyhytterapia
RKTL (ent.) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, nykyisin osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea
RL rikoslaki
rl rulla(a)
r/m ~ rpm engl. 1) revolutions per minute; 2) rounds per minute, kierrosta minuutissa
RMVK Raja- ja merivartiokoulu
Rn radonin kemiallinen merkki
RNA ~ rna ribonukleiinihappo
RN:o rekisterinumero (jakoasetuksessa)
RO (ent.) raastuvanoikeus, nykyisin käräjäoikeus, KO
ROM engl. read-only memory, (tietotekn.) lukumuisti
RONK romaniasiain neuvottelukunta
rov. rovasti
ro-ro engl. roll on, roll off, omilla pyörillään liikkuvien alustojen, perävaunujen ja ajoneuvojen laivakuljetustekniikka
rp. (~ r.p.) rekisteröity puolue
rpl rupla(a)
rs rasia(a)
r/s ~ rps engl. 1) revolutions per second; 2) rounds per second; 3) requests per second, kierrosta sekunnissa 
rsi ~ r riisi(ä) (paperimitta)
RSKK Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
R.S.V.P. ransk. répondez (réponse) s'il vous plaît, olkaa hyvä ja vastatkaa
rt 1) (myös rek.tn) rekisteritonni; 2) rivitalo
rtg.  röntgen
RTN rikoksentorjuntaneuvosto
RU Venäjän maatunnus mm. televiestinnässä, vrt. RUS
RUB Venäjän rupla (valuutan tunnus)
RUK Reserviupseerikoulu
ruosu (ark.) ruotsinsuomalainen
ruots. ~ r. Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen
RUS Venäjän maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. RU
rva rouva
RVL Rajavartiolaitos
RVLE Rajavartiolaitoksen esikunta
RVV Rahoitusvakausvirasto
ry 1) (myös ry.) rekisteröity yhdistys; 2) rehuyksikköä
rykm. rykmentti

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet O–R kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta