Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: T

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

T

t 1) tunti(a); 2) tonni(a) (kansainvälisessä mittayksikköjärjestelmässä eli SI-järjestelmässä, suomenkielinen lyhenne tn); 3) tavu(a) (engl. byte, lyh. B)
t. 1) (myös tv.) toivottaa, toivottavat; 2) terveisin; 3) tie
T 1) tesla(a) (mittayksikkö); 2) tera- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1012)
T/A tutkimusalus
TAE tavanomaiset asevoimat Euroopassa, esim. TAE-sopimus aseiden vähentämiseksi
TaEL taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki
TAFTA engl. Transatlantic Free Trade Agreement, transatlanttinen vapaakauppasopimus, ks. myös TTIP
TaiK (ent.) Taideteollinen korkeakoulu, nykyisin osa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulua
Taike Taiteen edistämiskeskus
tait. kand. ~ TaK taiteen kandidaatti
tait. lis. ~ TaL taiteen lisensiaatti
tait. maist. ~ TaM taiteen maisteri
tait. toht. ~ TaT taiteen tohtori
TaK ks. tait. kand.
TaL ks. tait. lis.
TALK tarkastuslautakunta
tal.hoit. taloudenhoitaja
taloust. kand. ~ TTK taloustieteiden kandidaatti
taloust. lis. ~ TTL taloustieteiden lisensiaatti
taloust. maist. ~ TTM taloustieteiden maisteri
taloust. toht. ~ TTT taloustieteiden tohtori
TaM ks. tait. maist.
TANE tasa-arvoasiain neuvottelukunta
tanssit. kand. tanssitaiteen kandidaatti
tanssit. lis. tanssitaiteen lisensiaatti
tanssit. maist. tanssitaiteen maisteri
tanssit. toht. tanssitaiteen tohtori
TAO tietokoneavusteinen opetus, oppiminen
TAPRI engl. Tampere Peace Research Institute, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus
tark. 1) tarkastanut, tarkastettu; 2) tarkastaja
Tass venäjänkielisestä nimestä Telegrafnoje Agentstvo Sovetskogo Sojuza, entisen Neuvostoliiton uutistoimisto (välillä nimenä Itar-Tass)
TaT ks. tait. toht.
TaY Tampereen yliopisto
TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala
tb. tuberkuloosi
TE- työ- ja elinkeino-, esim. TE-keskus
TeaK Taideyliopiston teatterikorkeakoulu
teatt. kand. ~ TeK teatteritaiteen kandidaatti
teatt. lis. ~ TeL teatteritaiteen lisensiaatti
teatt. maist. ~ TeM teatteritaiteen maisteri
teatt. toht. ~ TeT teatteritaiteen tohtori
Tehy ~ TEHY sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö
TeK ks. teatt. kand.
Tekes ~ TEKES (ent.) Teknologian kehittämiskeskus, nykyisin osa Business Finlandia
tekn. teknikko
tekn. kand. ~ TkK tekniikan kandidaatti
tekn. lis. ~ TkL tekniikan lisensiaatti
tekn. toht. ~ TkT tekniikan tohtori
TeL ks. teatt. lis.
TEL työntekijäin eläkelaki
TELK työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
TEM työ- ja elinkeinoministeriö, entinen lyhenne TM
TeM ks. teatt. maist.
TENK tutkimuseettinen neuvottelukunta
TEO (ent.) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, nykyisin osa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa, Valviraa
teol. kand. ~ TK teologian kandidaatti
teoll. teollisuus, teollisuudessa, teollinen
teol. lis. ~ TL teologian lisensiaatti
teol. maist. ~ TM teologian maisteri
teol. toht. ~ TT teologian tohtori
Teosto säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö
terveydenh. kand. ~ THK terveydenhuollon kandidaatti (vanh.)
terveydenh. lis. ~ THL terveydenhuollon lisensiaatti (vanh.)
terveydenh. maist. ~ THM terveydenhuollon maisteri (vanh.)
terveydenh. toht. ~ THT terveydenhuollon tohtori (vanh.)
terveystiet. kand. ~ TtK terveystieteiden kandidaatti
terveystiet. lis. ~ TtL terveystieteiden lisensiaatti
terveystiet. maist. ~ TtM terveystieteiden maisteri
terveystiet. toht. ~ TtT terveystieteiden tohtori
terv.hoit. ~ TH terveydenhoitaja
TES työehtosopimus
tet ~ TET työelämään tutustuminen (peruskouluopintoihin kuuluva jakso)
TeT ks. teatt. toht.
teva ~ TEVA tekstiili- ja vaatetusala
TGV ransk. train à grande vitesse, ranskalainen luotijuna
th. 1) täysihoito; 2) (myös th) tienhaara
TH 1) (ent.) Tullihallitus, nykyisin osa Tullia; 2) ks. terv.hoit.
THK ks. terveydenh. kand.
THL 1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 2) ks. terveydenh. lis.
THT ks. terveydenh. toht.
ti (~ tiist.) tiistai(na)
Tike ~ TIKE (ent.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, nykyisin osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea
til. 1) tilattu, tilaus; 2) tilavuus
TIR ransk. Transport International par la Route, kansainvälinen maantiekuljetus
tj. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja
TJNK tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
tjs. tai jotakin sellaista
tk. 1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) (myös tk) terveyskeskus
TK 1) ks. teol. kand.; 2) Tilastokeskus; 3) Turvallisuuskomitea
T&K ~ t&k tutkimus ja kehitys
TKI- ~ tki- tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-, esim. TKI-toiminta
TKK (ent.) Teknillinen korkeakoulu, nykyisin osa Aalto-yliopistoa
TkK ks. tekn. kand.
TkL ks. tekn. lis.
TKL Tampereen kaupunkiliikenne
TkT ks. tekn. toht.
TKT taiteen keskustoimikunta
Tku Turku
tl teelusikallinen, teelusikallista
TL ks. teol. lis.
tlk tölkki(ä)
tm. tai muu(ta)
TM 1) ks. teol. maist.; 2) (ent.) työministeriö, nykyisin Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM
tmi toiminimi
TMK (hist.) tuomiokunta
tms. tai muuta sellaista
tn tonni(a) (SI-järjestelmässä t)
TN työneuvosto
to (~ torst.) torstai(na)
toht. ~ tri tohtori
toim. 1) toimittanut, toimittaja; 2) toimitus
toim.apul. toimistoapulainen
toim.joht. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja
toim.siht. 1) toimitussihteeri; 2) toimistosihteeri
TopK (ent.) Topografikunta, nykyisin osa Puolustusvoimien tiedustelulaitosta
ToPo Torpan Pojat
Tot. Totuuspuolue
tp. tilapäinen
TPK tasavallan presidentin kanslia
Trafi (ent.) Liikenteen turvallisuusvirasto, nykyisin osa Liikenne- ja viestintävirastoa, Traficomia
Traficom Liikenne- ja viestintävirasto
Tre Tampere
tri ~ toht. tohtori
ts. 1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen
TS Turun Sanomat
TSK Sanastokeskus ry, aiemmin Tekniikan sanastokeskus
TSL 1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta
TSR Työsuojelurahasto
tsto toimisto
TSV Tieteellisten seurain valtuuskunta
TT 1) ks. teol. toht.; 2) työtuomioistuin; 3) (myös tt) tietokonetomografia, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, CT); 4) tieteellis-tekninen
TTIP engl. Transatlantic Trade and Investment Partnership, transatlanttinen (Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen) vapaakauppasopimus, ks. myös TAFTA
TtK ks. terveystiet. kand.
TTK 1) ks. taloustiet. kand.; 2) Työturvallisuuskeskus
TtL ks. terveystiet. lis.
TTL 1) ks. taloust. lis.; 2) Työterveyslaitos
TtM ks. terveystiet. maist.
TTM ks. taloust. maist.
TTS toiminta- ja taloussuunnitelma
TtT ks. terveystiet. toht.
TTT ks. taloust. toht.
TTY (ent.) Tampereen teknillinen yliopisto, nykyisin osa Tampereen yliopistoa
TU (ent.) Toimihenkilöunioni, nykyisin Ammattiliitto Pro
Tukes ~ TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
TuKKK Turun kauppakorkeakoulu, nykyisin osa Turun yliopistoa
TUL Suomen Työväen Urheiluliitto
tule- ~ TULE- tuki- ja liikuntaelimistö; TULE-sairaus, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
tuom. tuomari
tupo tulopolitiikka, tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu
tus tusina(a)
TuTo Turun Toverit
TV ~ tv televisio
tv. ~ t. toivottaa, toivottavat
TW terawatti(a)
TVO Teollisuuden Voima Oy
TVT ~ tvt tieto- ja viestintätekniikka
ty tariffiyksikkö(ä)
TY Turun yliopisto
TyEL työntekijän eläkelaki
tyhy- ~ TYHY- työhyvinvointi, esim. tyhy-toiminta ~ tyhytoiminta
TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala
tyky- ~ TYKY- työkyvyn ylläpito, esim. tyky-liikunta ~ tykyliikunta

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet S–T kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta