Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: K

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

K

k kilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 103)
k. 1) katu; 2) kuollut
K 1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki; 3) kielletty, esim. K18, kielletty alle 18-vuotiailta
ka 1) karaatti(a); 2) kuiva-aine
ka. keskiarvo
KA 1) Kansallisarkisto; 2) keskipitkät radioaallot
kad. kadetti
KADK Kadettikoulu
kal. kaliiperi
kamr. kamreeri
kand. kandidaatti
KANE kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
kansaned. kansanedustaja
kantt. kanttori
kappal. kappalainen
kapt. kapteeni
kapt.luutn. kapteeniluutnantti
Karvi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
kasvatust. kand. ~ KK kasvatustieteen kandidaatti
kasvatust. lis. ~ KL kasvatustieteen lisensiaatti
kasvatust. maist. ~ KM kasvatustieteen maisteri
kasvatust. toht. ~ KT kasvatustieteen tohtori
kat. katolinen, katolilainen
kats. katsastettu, katsastus
KATTI Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö
kauppat. kand. ~ KTK kauppatieteiden kandidaatti
kauppat. lis. ~ KTL kauppatieteiden lisensiaatti
kauppat. maist. ~ KTM kauppatieteiden maisteri
kauppat. toht. ~ KTT kauppatieteiden tohtori
Kavi ~ KAVI Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
kb kilobitti(ä)
kB engl. kilobyte, kilotavu(a) (suom. lyhenne kt)
kcal kilokalori(a)
kd. Suomen kristillisdemokraattien jäsen
KD Suomen Kristillisdemokraatit
ke ~ kesk. keskiviikko(na)
KEHA KEHA-keskus, ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus
KEL kansaneläkelaki
Kela ~ KELA Kansaneläkelaitos
KENK kemikaalineuvottelukunta
kenr.
kenraali
kenr.luutn. kenraaliluutnantti
kenr.maj. kenraalimajuri
Kepa ~ KEPA (ent.) Kehitysyhteistyön palvelukeskus, nykyisin osa kokonaisuudesta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo
Kera (hist.) Kehitysaluerahasto oy
kers. kersantti
Kesk. Suomen Keskusta
kesk. 1) Suomen Keskustan jäsen, keskustalainen; 2) (myös ke) keskiviikko(na)
KFOR engl. Kosovo Force, Naton johtama YK:n rauhanturvaoperaatio Kosovossa
kg kilogramma(a), kilo(a)
KGB (hist.) ven. Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton keskusturvallisuuspalvelu
kh. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus
KH ~ kh 1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus
KHK Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija
KHL ven. Kontinentalnaja hokkeinaja liga, kansainvälinen, pääasiassa Venäjällä pelattava jääkiekkoliiga
KHO korkein hallinto-oikeus
khra kirkkoherra
KHT Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kHz kilohertsi(ä)
KiEL evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki
kiint.oy ~ kiint.oy. ~ KOY kiinteistöosakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
kiir. kiireellinen
kirj. 1) kirjoittanut, kirjoittaja(t); 2) kirjataan, kirjattu
kirjeenv. kirjeenvaihtaja
KiSV (ent.) Kirkon sopimusvaltuuskunta, nykyisin Kirkon työmarkkinalaitos KiT
KiT Kirkon työmarkkinalaitos
Kivi ~ KIVI (ent.) Kilpailuvirasto, nykyisin osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa, KKV:tä
kJ kilojoule(a)
kj. kuja
KK ks. kasvatust. kand.
kk kuukausi, kuukautta
kk. 1) kirkonkylä; 2) keittokomero; 3) konekivääri; 4) (hist.) kihlakunta
KKH Kirkkohallitus
KKO korkein oikeus
kko kirkko
kkp kahvikupillinen
KKV Kilpailu- ja kuluttajavirasto
KL 1) ks. kasvatust. lis; 2) Korjausliike
kl ~ kl. ~ kll ~ kll. kunnallinen liikelaitos
kl. kevätlukukausi
KLK Kirkon lähetystyön keskus
klo kello
KLT kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto
km kilometri(ä)
KM ks. kasvatust. maist.
KMN Kirkkojen maailmanneuvosto
k-m2 kerrosalaneliömetri(ä)
k-m3 kiintokuutiometri(ä)
kni kumppani, ks. myös kumpp.
KO ~ KäO käräjäoikeus
ko. kyseessä oleva
KOK Kansainvälinen olympiakomitea
Kok. Kansallinen Kokoomus
kok. 1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuslainen; 2) kokelas
kom. komentaja
kom.kapt. komentajakapteeni
komm. 1) kommunisti, kommunistinen; 2) (ent.) Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen, nykyisin jäsenlyhenne on skp
kompp. komppania
Komsomol (hist.) venäjänkielisestä nimestä Vsesojuznyi Leninski Kommunistitšeski Sojuz Molodjoži, Neuvostoliiton yleisliittolainen leniniläinen kommunistinen nuorisojärjestö
konst. konstaapeli
KOP (hist.) Kansallis-Osake-Pankki
kop kopeekka(a)
korj. Korjausliikkeen jäsen
korpr. korpraali
kotital.op. ~ KtaO kotitalousopettaja
kotiteoll.op. ~ KteO kotiteollisuusopettaja
Kotus Kotimaisten kielten keskus, aiemmin Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
KOY ~ kiint.oy ~ kiint.oy. kiinteistöosakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
kp (vanh.) kilopondi
kp. kantopiiri; 2) kiehumispiste
kPa kilopascal(ia)
kpl kappale
kpm (vanh.) kilopondimetri(ä)
kr kruunu(a) (rahayksikkö)
KRIL kuluttajariitalautakunta
Krimo Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti
krist. kristillinen
krj kirja (paperimitta)
krnro (hist.) kaupparekisterinumero
KRP keskusrikospoliisi
krs 1) kerros; 2) krossi(a) (mittayksikkö)
krt kertaa
ks. katso
KSL Kansan sivistystyön liitto
kt 1) kilotavu; 2) kerrostalo; 3) kilotonni
KT 1) ks. kasvatust. toht.; 2) Kunnallinen työmarkkinalaitos, nykyisin nimeltään KT Kuntatyönantajat
KtaO ks. kotital.op.
KteO ks. kotiteoll.op.
KTK 1) ks. kauppat. kand.; 2) Kuluttajatutkimuskeskus
KTL 1) ks. kauppat. lis.; 2) Kansanterveyslaitos, nykyisin osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, THL:ää
KTM 1) ks. kauppat. maist.; 2) (ent.) kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyisin osa työ- ja elinkeinoministeriötä
KTS keskipitkän tähtäimen suunnitelma, ks. myös LTS ja PTS
KTT ks. kauppat. toht.
KtyO ks. käsit.op.
KU Kansan Uutiset
KuEL kunnallinen eläkelaki
kumpp. kumppani(t), ks. myös kni
KuPS Kuopion Palloseura
KUV (ent.) Kuluttajavirasto, nykyisin osa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa, KKV:tä
kuv. 1) kuvittanut; 2) kuvallisesti
KuvA Taideyliopiston kuvataideakatemia
KuvO ks. kuv.op.
kuv.op. ~ KuvO kuvaamataidonopettaja
kV kilovoltti
kv. kansainvälinen
kW kilowatti(a)
kWh kilowattitunti(a)
KVL keskusverolautakunta
KVTES kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus
KVV ~ kvv kiinteistön vesi- ja viemäri-, esim. KVV-työnjohtaja, KVV-tarkastus
ky kansainvälinen yksikkö (engl. IU, ransk. UI)
ky ~ ky. 1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä
KYS Kuopion yliopistollinen sairaala
KäO ~ KO käräjäoikeus
käsit.op. ~ KtyO käsityönopettaja

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet K kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta