Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: O

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

O

O hapen kemiallinen merkki
oa. osa-aikainen
OAJ Opetusalan ammattijärjestö
OAS 1) engl. Organization of American States, Amerikan valtioiden järjestö; 2) osallistumis- ja arviointisuunnitelma
obs. latinankielisestä sanasta observa, huomaa
OECD engl. Organization for Economic Co-operation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OEEC engl. Organization for European Economic Co-operation, Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestö
oh. ohjehinta
oik. 1) oikealla; 2) oikeastaan
oikeust. kand. ~ OTK oikeustieteen kandidaatti
oikeust. lis. ~ OTL oikeustieteen lisensiaatti
oikeust. maist. ~ OTM oikeustieteen maisteri
oikeust. toht. ~ OTT oikeustieteen tohtori
OK 1) (myös ok) engl. all correct, hyvä on; 2) oikeuskansleri, 3) oikeudenkäymiskaari
OKM opetus- ja kulttuuriministeriö
OKV Oikeuskanslerinvirasto
om. omistaja, omistaa
OM oikeusministeriö
om.p. ominaispaino
op opintopiste(ttä)
op. 1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki; 4) (mus.) opus
Opec ~ OPEC engl. Organization of the Petroleum Exporting Countries, öljynviejämaiden järjestö
opett. opettaja
OPH Opetushallitus
opisk. opiskelija
OPM (ent.) opetusministeriö, nykyisin nimeltään opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM
opo ~ OPO opinto-ohjaaja
opp. oppilas
ops ~ OPS opetussuunnitelma
OPTL (ent.) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, nykyisin nimeltään Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Krimo
ORK Oikeusrekisterikeskus
ork. orkesteri
ortod. ortodoksinen
os. 1) osoite; 2) osasto; 3) omaa sukua
o.s. (~ os.) omaa sukua
OS 1) ohjesääntö; 2) engl. operating system, käyttöjärjestelmä
osk. (~ osk) osuuskunta
osma ~ OSMA objektin sijamuodossa oleva määrän adverbiaali
OTC engl. over the counter, ’tiskin yli’, OTC-markkinat
OTK ks. oikeust. kand.
OTKES Onnettomuustutkintakeskus
OTL ks. oikeust. lis.
OTM ks. oikeust. maist.
oto. (~ oto) oman toimensa ohella
OTT ks. oikeust. toht.
ov opintoviikko(a)
ovh. ~ ovh ~ OVH ohjevähittäishinta
OVT organisaatioiden välinen tiedonsiirto (vrt. EDI)
oy ~ oy. osakeyhtiö
OY Oulun yliopisto
oyj ~ oyj. julkinen osakeyhtiö
OYS Oulun yliopistollinen sairaala
oz. engl. ounce, unssi(a)
(omega ~ oomega) ohmi(a)

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet O–R kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta