Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: S

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

S

s 1) sekunti(a); 2) sivu(a) (mittayksikkö), vrt. s. sivulla
s. 1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään
S 1) siemens(iä) (mittayksikkö); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki 4) esim. elokuvissa tai peleissä: sallittu kaikenikäisille
š šillinki(ä) ~ shillinki(ä)
S2- suomi toisena kielenä, esim. S2-opetus
SA 1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija
SaaS engl. software as a service verkkosovelluspalvelu, etäsovelluspalvelu (palvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi internetin kautta)
sacr. min. cand. (hist.) latinankielisestä ilmauksesta sacri ministerii candidatus, pyhän pappisviran kandidaatti
SAFA Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund
sairaanh.op. ~ SHO sairaanhoidonopettaja
sair.hoit. ~ SH sairaanhoitaja
SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAKK Saamelaisalueen koulutuskeskus
Salt engl. Strategic Arms Limitation Talks, strategisten aseiden rajoittamisneuvottelut
SAMU sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
sars ~ SARS engl. severe acute respiratory syndrome, keuhkoinfektio
SAS engl. Scandinavian Airlines System, lentoyhtiö
SATKS ~ SatKS (ent.) Satakunnan keskussairaala, nykyisin nimeltään Satasairaala
sava- sairausvakuutus, esim. sava-maksu
sd. ~ sos.dem. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
s.d. latinankielisestä ilmauksesta sine dato, ilman päiväystä
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Se seleenin kemiallinen merkki
SE 1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. televiestinnässä, vrt. SWE; 3) silkki
SEA (ent.) Suomen elokuva-arkisto, nykyisin Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI
SEK Ruotsin kruunu (valuutan tunnuksena)
sepa ~ SEPA engl. Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue
SESKO sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö
Seta ~ SETA Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry
SEV (hist.) ven. Sovet Ekonomit šeskoi Vzaimopomoštši, Keskinäisen taloudellisen avun neuvosto
Sfr Sveitsin frangi(a)
SFS Suomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardiseringsförbund
sh. 1) suositushinta; 2) engl. shilling, shillinki ~ šillinki
SH 1) ks. sos.huolt.; 2) ks. sair.hoit.
SHH Svenska handelshögskolan (Hanken)
SHO ks. sairaanh.op.
S.H.T. latinankielisestä ilmauksesta salvo honoris titulo, kirjeen alkumerkintänä ”arvoisa kansalainen”
Si piin kemiallinen merkki
SI ransk. Système International d'Unités, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä
SibA Sibelius-Akatemia
sid. sidottu(na)
siht. sihteeri
Sin. Siniset, puolueen nimi nykyisin Korjausliike
sit. sitoutumaton (poliittisesti)
Sitra ~ SITRA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SK 1) Suomen Kuvalehti; 2) Satakunnan Kansa; 3) ks. sotat. kand.
SKDL (hist.) Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
SKL 1) (ent.) Suomen Kristillinen Liitto, nykyisin Suomen kristillisdemokraatit, KD); 2) Suomen kuntaliitto
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
sl. syyslukukausi
SLL Suomen luonnonsuojeluliitto
SLS Svenska Litteratursällskapet i Finland
SLU Suomen Liikunta ja Urheilu ry
SM 1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäministeriö, aiemmin sisäasiainministeriö; 3) ks. sotat. maist.; 4) sadomasokismi
SMP (hist.) Suomen Maaseudun Puolue
SMS engl. short message service, tekstiviesti
snro sarjanumero
SNS (hist.) Suomi-Neuvostoliitto-Seura
snt ~ c  sentti(ä), euron sadasosa
SNT (hist.) sosialistinen neuvostotasavalta
SNTL (hist.) Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto
so. se on
some (ark.) sosiaalinen media
sos. 1) sosialisti, sosialistinen; 2) sosiaalinen
SOS morseaakkosiin perustuva kansainvälinen radiohätämerkki; kirjaimille keksitty myöhemmin selitys (englanniksi): save ours souls ’pelastakaa sielumme’ tai save our ship ’pelastakaa laivamme’
sos.dem. ~ sd. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
sos.huolt. ~ SH sosiaalihuoltaja
sot. sotilas, sotilasalalla, sotilaallinen
sotat. kand. ~ SK sotatieteiden kandidaatti
sotat. maist. ~ SM sotatieteiden maisteri
sotat. toht. ~ ST sotatieteiden tohtori
sote ~ SOTE sosiaali- ja terveydenhuolto
sotu sosiaaliturva, sotumaksu, sosiaaliturvamaksu
sp. 1) säästöpankki; 2) sulamispiste
SP Suomen Pankki
s-posti (myös sähköp.) sähköpostiosoite
SPR Suomen Punainen Risti
sr steradiaani
sr. latinankielisestä sanasta senior, vanhempi
sr ~ sr. säätiörekisteriin merkitty
srk. ~ srk  seurakunta
srnro säätiön rekisterinumero
SSSR venäjänkielisestä nimestä Sojuz sovetskih sotsialistitšeskih respublik, Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto, (entinen) Neuvostoliitto
st. latinankielisestä sanasta sanctus, engl. Saint, pyhä, esim. nimissä, St. Paul’s Cathedral
ST ks. sotat. toht.
Stakes (~ STAKES) (ent.) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, nykyisin osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, THL:ää
Start ~ START engl. Strategic Arms Reduction Treaty, strategisten aseiden vähentämissopimus
std standartti
STEA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STK (ent.) Suomen Työnantajain Keskusliitto, nykyisin osa Elinkeinoelämän keskusliittoa, EK:ta
stm. sotamies
STM sosiaali- ja terveysministeriö
STS (hist.) Suomen Teknillinen Seura
STT Suomen Tietotoimisto
STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, aiemmin Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto
STTV (ent.) Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, nykyisin osa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa, Valviraa
STUK Säteilyturvakeskus
su ~ sunn. sunnuntai(na)
SUEK Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry (aiemmin Suomen antidopingtoimikunta ADT ry)
SUL Suomen Urheiluliitto
Sulasol Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
sunn. ~ su sunnuntai(na)
suom.ugr. ~ suom.-ugr. suomalais-ugrilainen
SuPer Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
supo ~ SUPO suojelupoliisi
suva ~ SUVA sukupuolivaikutusten arviointi
s.v. latinankielisestä ilmauksesta sub voce, ’sanan kohdalla’, sanakirjan tai tietosanakirjan hakusanaan viitattaessa, esim. s.v. kissa
Sv sievert(iä)
SV ~ sv sairausvakuutus, esim. SV-peruskorvattava (lääke)
Swapo engl. South West African People's Organization, Namibian vapautusjärjestö
SWE Ruotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. SE
svh. suositettu vähittäishinta
SVK Suomalais-venäläinen koulu
SVL sairausvakuutuslaki
SVUL (hist.) Suomen Valtakunnan Urheiluliitto
Syke ~ SYKE Suomen ympäristökeskus
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto
synt. (myös s.) syntynyt, syntyään

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet S–T kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta