Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: X–Ä

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

X

XL engl. extra large, erittäin suuri (vaatteiden kokona)
X.O. engl. extra old, erittäin vanha (konjakki, kypsytetty vähintään 6 vuotta)
XS engl. extra small, erittäin pieni (vaatteiden kokona)

Y

y jokto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−24)
Y jotta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1024)
YAMK ~ yamk ~ ylempi AMK ylempi ammattikorkeakoulututkinto
YEL yrittäjän eläkelaki
ye.ups. yleisesikuntaupseeri
yhd. yhdistys
yht. 1) yhteensä; 2) yhteinen, yhteisesti
yhteiskuntat. kand. ~ YTK yhteiskuntatieteiden kandidaatti
yhteiskuntat. lis. ~ YTL yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
yhteiskuntat. maist. ~ YTM yhteiskuntatieteiden maisteri
yhteiskuntat. toht. ~ YTT yhteiskuntatieteiden tohtori
YK Yhdistyneet kansakunnat
yki ~ YKI yleiset kielitutkinnot
yl. 1) yleinen, yleisesti; 2) yleensä
YL Ylioppilaskunnan Laulajat
Yle ~ YLE Yleisradio Oy
ylik. ylikersantti
ylil. yliluutnantti
ylim. ylimääräinen
ylimatr. ylimatruusi
yliop. yliopettaja
yliopp. ~ yo. ~ yo ~ YO ylioppilas
ylip. ylipursimies
yliv. ylivääpeli
YM ympäristöministeriö
ym. ynnä muuta
YMCA engl. Young Men's Christian Association, Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, NMKY
yms. ynnä muuta sellaista
yo. ~ yo ~ YO ~ yliopp. ylioppilas
yo.merk. ylioppilasmerkonomi (ei virallinen tutkintonimike)
yp. ylempi palkkausluokka
yrnro yhdistysrekisterinumero
Yt. ~ yt. ystävällisin terveisin
YT 1) ~ yt yhteistoiminta, esim. yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri
YTJ yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
YTK ks. yhteiskuntat. kand.
YTL 1) ks. yhteiskuntat. lis.; 2) ylioppilastutkintolautakunta
YTM ks. yhteiskuntat. maist.
YTSA yleinen tietosuoja-asetus
YTT ks. yhteiskuntat. toht.
Y-tunnus yritys- ja yhteisötunnus
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
yv. 1) yhtiövastike; 2) yksityisviesti (sosiaalisen median viesteissä)
yva ~ YVA ympäristövaikutusten arviointi, esim. YVA-menettely
YYA YYA-sopimus, Suomen ja entisen Neuvostoliiton välinen ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus
Y2K engl. year 2 kilos, (leikillisesti) vuosi 2000, 2000-luku; Y2K-yhteensopivuus, laitteiston kyky selvitä vuoden 2000 tietotekniikalle aiheuttamista ongelmista mm. päivämäärämerkinnöissä

Z

z tsepto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−21)
Z tsetta- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1021)

Å

Å ångström (mittayksikkö)
ÅA Åbo Akademi

Ä

ÄI älykkyysikä
ÄO ~ äo älykkyysosamäärä
ÄOL Äidinkielen opettajain liitto

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta