Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: H

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

H

H 1) vedyn kemiallinen merkki; 2) henry(ä) (mittayksikkö)
h 1) tunti(a) (kansainvälisessä mittayksikköjärjestelmässä eli SI-järjestelmässä; suomenkielinen lyhenne t); 2) hehto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 102); 3) henkilö, henki; 4) huone
HA ks. hovioik. ausk.
ha hehtaari(a)
hallinton. ~ HN hallintonotaari
hallinto-opin kand. ~ HOK (hist.) hallinto-opin kandidaatti
hallintot. kand. ~ HK ~ HTK hallintotieteiden kandidaatti
hallintot. lis. ~ HL ~ HTL hallintotieteiden lisensiaatti
hallintot. maist. ~ HM ~ HTM hallintotieteiden maisteri
hallintot. toht. ~ HT ~ HTT hallintotieteiden tohtori
hammaslääket. kand. ~ HLK hammaslääketieteen kandidaatti
hammaslääket. lis. ~ HLL hammaslääketieteen lisensiaatti
hammaslääket. toht. ~ HLT hammaslääketieteen tohtori
HAO hallinto-oikeus
HAUS HAUS kehittämiskeskus oy
Hb hemoglobiini
HBL Hufvudstadsbladet
h.c. latinankielisestä ilmauksesta honoris causa, kunnian vuoksi, kunnia-
HDTV ~ hdtv engl. high definition television, teräväpiirtotelevisio
HE hallituksen esitys
He heliumin kemiallinen merkki
HELCOM Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio
helibor (hist.) engl. Helsinki Interbank Offered Rate, Suomen Pankin päivittäin laskema viitekorko, nykyisin euribor
HeTiL (ent.) henkilötietolaki, nykyisin tietosuojalaki
hetu henkilötunnus
HEUNI Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
hevi- hedelmä- ja vihannes-, esim. hevi-osasto, hedelmä- ja vihannesosasto
Hg elohopean kemiallinen merkki
hh esim. 2 hh, kahden hengen huone
hifi engl. high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto
HILA lääkkeiden hintalautakunta
hitas ~ HITAS asuntojen hinta- ja laatutason sääntely
hiv ~ HIV engl. human immunodeficiency virus, aidsin eli immuunikadon aiheuttava virus
HJK Helsingin Jalkapalloklubi
HK ~ HTK ks. hallintot. kand.
Hki Helsinki (huom. taivutus Hkiin, Hgissä)
HKL Helsingin kaupungin liikennelaitos
hl hehtolitra(a)
hl. höyrylaiva
HL ~ HTL ks. hallintot. lis.
HLK ks. hammaslääket. kand.
HLL ks. hammaslääket. lis.
HLT ks. hammaslääket. toht.
hlö henkilö
HM 1) (myös HTM) ks. hallintot. maist.; 2) hallitusmuoto
HN ks. hallinton.
HO hovioikeus
hojks ~ HOJKS (oppilaan) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
HOK 1) Helsingin Osuuskauppa; 2) (hist.) ks. hallinto-opin kand.
hops ~ HOPS (oppilaan tai opiskelijan) henkilökohtainen opintosuunnitelma
hovioik. ausk. ~ HA hovioikeuden auskultantti
hp engl. horsepower, hevosvoima (ks. myös hv)
hp. hintapyyntö
HPE Herran pyhä ehtoollinen
HR engl. human resources, henkilöstövoimavarat, esim. HR-toiminta
hra herra
HRSK Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
HS Helsingin Sanomat
HSE (ent.) engl. Helsinki School of Economics, Helsingin kauppakorkeakoulu, nykyisin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
HST- henkilön sähköinen tunnistaminen, esim. HST-kortti, sähköinen henkilökortti
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
hsto huoneisto
HT ~ HTT ks. hallintot. toht.
htkk henkilötyökuukausi, henkilötyökuukautta
HTK ~ HK ks. hallintot. kand.
HTL ~ HL ks. hallintot. lis.
HTM 1) (myös HM), ks. hallintot. maist.; 2) kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
HTML engl. Hypertext Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla teksti saadaan verkossa luettavaan muotoon
HTT 1) (myös HT), ks. hallintot. toht.; 2) hyväksytty tavarantarkastaja
htv henkilötyövuosi, henkilötyövuotta
HuK ks. hum. kand.
hum. kand. ~ HuK humanististen tieteiden kandidaatti
huom. huomautus, huomaa
HUS-yhtymä Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista ja Uudenmaan hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidosta vastaava yhtymä, alkujaan lyhenne nimestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hv hevosvoima(a); (ks. myös hp)
H.V. Hyvä Veli (kirjeessä puhutteluna)
HVK 1) (myös hvk) hallitusten välinen konferenssi (Euroopan unionissa); 2) Huoltovarmuuskeskus
HVT 1) hallintovirkamiestutkinto; 2) huippuvalmentajan tutkinto
HY Helsingin yliopisto
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan, nykyisin lyhenne on Soc&kom
HYK Helsingin yliopiston kirjasto
Hyks ~ HYKS Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Hyla ~ HYLA (rekisteröity tavaramerkki) hydrolysoitu laktoosi
Hz hertsi(ä)
häke hätäkeskus

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet A–J kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta