Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: I

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

I

I 1) latinankielisestä sanasta improbatur, arvosana ”hylätään”; 2) jodin kemiallinen merkki
IAAF engl. International Association of Athletics Federations, Kansainvälinen yleisurheiluliitto
IAEA engl. International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen atomienergiajärjestö
IATA engl. International Air Transport Association, Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IB engl. International Baccalaureate, kansainvälinen ylioppilastutkinto
ib. ~ ibid. latinankielisestä sanasta ibidem, samassa paikassa
IBAN engl. international bank account number, kansainvälinen tilinumero
IBRD engl. International Bank for Reconstruction and Development, Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (osa Maailmanpankkiryhmää)
ICAO engl. International Civil Aviation Organization, Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
ICSID engl. International Centre for Settlement of Investment Disputes, Kansainvälinen investointiriitojen sovittelulaitos (osa Maailmanpankkiryhmää)
ICT ~ ict engl. information and communication technology, tieto- ja viestintätekniikka (ks. ikt ja TVT)
id. latinankielisestä sanasta idem, sama
IDA engl. International Development Association, Kansainvälinen kehitysjärjestö (osa Maailmanpankkiryhmää)
i.e. latinankielisestä ilmauksesta id est, ’se on’, toisin sanoen
IFAD engl. International Fund for Agricultural Development, Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto
IFC engl. International Finance Corporation, Kansainvälinen rahoitusyhtiö (osa  Maailmanpankkiryhmää)
IKL (hist.) Isänmaallinen Kansanliike
IKT ~ ikt informaatio- ja kommunikaatioteknologia
IL 1) Ilmatieteen laitos; 2) Iltalehti
ILL (ent.) Ilmailulaitos, nykyisin nimeltään Finavia
ilm. 1) ilmestynyt; 2) ilmoitus
ILMAVE Ilmavoimien esikunta
ILO engl. International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö
IMF engl. International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto
IMO engl. International Maritime Organization, Kansainvälinen merenkulkujärjestö
in. engl. inch, tuuma(a)
inc. engl. incorporated, yhtiöksi rekisteröity (Yhdysvalloissa)
INRI latinankielisestä ilmauksesta Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, ’Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas’
ins. insinööri
Interpol ~ INTERPOL engl. international police, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
IOM engl. International Organization for Migration, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö
ip. iltapäivä(llä)
IP engl. Internet protocol, numerotunnus, joka yksilöi internetiin kytketyn tietokoneen
IPU 1) engl. Inter-Parliamentary Union, Parlamenttienvälinen liitto; 2) Itsenäisyyspuolue, puolueen nimi nykyisin Kansalaisliitto (ent. Tasapainon puolesta – IPU)
IRA engl. Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisarmeija
IRC engl. Internet relay chat, kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikainen viestienvaihtopalvelu tietoverkossa, verkkokeskustelupalvelu
IS
 Ilta-Sanomat
ISBN
 engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero
ISDN
 engl. integrated services digital network, monipalveluverkko, jossa tieto välittyy digitaalisina signaaleina
ISMN
 engl. International Standard Music Number, nuottijulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISO
 engl. International Organization for Standardization, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISSN
 engl. International Standard Serial Number, aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISY
 Itä-Suomen yliopisto
IT
 ~ it 1) engl. information technology, tietotekniikka, informaatiotekniikka; 2) ilmatorjunta
it.
 1) itäinen; 2) lat. item, samoin
ITE
- itse tehty elämä; ITE-taide, nykykansantaide, itseoppineiden kansantaiteilijoiden taide
ITU
 engl. International Telecommunication Union, Kansainvälinen televiestintäliitto
IU
 engl. international unit, ks. ky
i.v.
 latinankielisestä sanasta intravenosus, laskimoon annettu, laskimonsisäinen
IVO
 (ent.) Imatran Voima Oy, nykyisin osa Fortumia
IVY
 Itsenäisten valtioiden yhteisö

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet A–J kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta