Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: E

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

E

e euro(a) (merkki , valuuttatunnus EUR)
e. ~ ent. entinen, entiset (nimet)
e- elektroninen, sähköinen, verkko-, esim. e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
E 1) eksa- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 1018), 2) latinankielisestä ilmauksesta eximia cum laude approbatur, arvosana ”erinomaisin kiitoksin hyväksytään”
EA ~ EL elastaani
eaa. ennen ajanlaskun alkua
EAN engl. European Article Numbering, viivakoodi, juovakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä
EAY Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EBRD engl. European Bank for Reconstructionand Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
EBU engl. European Broadcasting Union, Euroopan yleisradioliitto
Ecosoc ~ ECOSOC engl. Economic and SocialCouncil, YK:n talous- ja sosiaalineuvosto
ECSC (hist.) engl. European Coal and Steel Community, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (ks. myös EHTY)
ecu ~ ECU (hist.) engl. European Currency Unit, euroa edeltänyt Euroopan yhteisöissä aiemmin käytössä ollut laskennallinen rahayksikkö
ed. 1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja
EDI engl. electronic data interchange, organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirto, ks. OVT
EE Euroopan ennätys
EEG elektroenkefalografia, aivosähkökäyrä
EELA (ent.) Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, nykyisin osa Ruokavirastoa
Efta ~ EFTA engl. European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto
e.g. latinankielisestä ilmauksesta exempli gratia, esimerkiksi
EHEC enterohemorraginen Escherichia coli, eräs kolibakteeri
eht. ehtoollinen
EHTY ~ Ehty (hist.) Euroopan hiili- ja teräsyhteisö
EK 1) Elinkeinoelämän keskusliitto; 2) eduskunta
EKG elektrokardiografia, sydänsähkökäyrä
EKK (hist.) Eläinlääketieteellinen korkeakoulu
ekon. ekonomi
EKP Euroopan keskuspankki
eKr. ennen Kristuksen syntymää
EL 1) ks. el.lääk., eläinl.; 2) (myös EA) elastaani
elintarviket. kand. ~ ETK elintarviketieteiden kandidaatti
elintarviket. lis. ~ ETL elintarviketieteiden lisensiaatti
elintarviket. maist. ~ ETM elintarviketieteiden maisteri
elintarviket. toht. ~ ETT elintarviketieteiden tohtori
ELK ks. eläinlääket. kand.
ELL ks. eläinlääket. lis.
el.lääk. ~ eläinl. ~ EL eläinlääkäri
ELT ks. eläinlääket. toht.
elto ~ ELTO erityislastentarhanopettaja
ely-keskus ~ ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
eläinlääket. kand. ~ ELK eläinlääketieteen kandidaatti
eläinlääket. lis. ~ ELL eläinlääketieteen lisensiaatti
eläinlääket. toht. ~ ELT eläinlääketieteen tohtori
eläk. eläkeläinen
em. edellä mainittu
EM Euroopan mestaruus, Euroopan mestari
EMG elektromyografia, lihassähkökäyrä
EMS (hist.) engl. European Monetary System, Euroopan valuuttajärjestelmä
emt. edellä mainittu teos
Emu ~ EMU engl. Economic and Monetary Union, Euroopan talous- ja rahaliitto
EN 1) Euroopan neuvosto; 2) ransk. norme européenne, eurooppalainen standardi
EOA  eduskunnan oikeusasiamies
EOAK eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
EOS ~ eos. en osaa sanoa, ei osaa sanoa
EP 1) Euroopan parlamentti; 2) (hist.) erikoispikajuna
epo  ~  EPO erytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni
Erasmus ~ ERASMUS engl. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, vaihto-ohjelma korkeakouluopiskelijoille
erikoiseläinl. erikoiseläinlääkäri
erikoishammasl. erikoishammaslääkäri
erikoisl.  erikoislääkäri
erikoist. lääk. erikoistuva lääkäri
ERM (ent.) ja ERM II engl. Exchange Rate Mechanism, Euroopan unionin jäsenvaltioiden valuuttakurssiyhteistyö ennen yhteisvaluutta euroon liittymistä
ERVM Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (engl. EFSM European Financial Stabilisation Mechanism)
ERVV Euroopan rahoitusvakausväline, euroalueen väliaikaiset rahoitusvakausjärjestelyt (eng. EFSF, European Financial Stability Facility)  
Esa ~ ESA engl. European Space Agency, Euroopan avaruusjärjestö
ESH engl. European School of Helsinki, Helsingin eurooppalainen koulu
esik. esikunta
esim. esimerkiksi, esimerkki, esimerkkejä
ESR Euroopan sosiaalirahasto
ET elämänkatsomustieto (oppiaineena)
et. eteläinen
Eta ~ ETA 1) Euroopan talousalue; 2) baskink. Euskadi Ta Askatasuna, baskien vapautusjärjestö
et al. latinankielisestä ilmauksesta et alii, ja muut, ynnä muut (suomenkielinen lyhenne ym.)
etc. latinankielisestä ilmauksesta et cetera, ja niin edelleen, ynnä muuta
ETENE valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta
ETK 1) ks. elintarviket. kand.; 2) Eläketurvakeskus
ETL ks. elintarviket. lis.
Etla ~ ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETM ks. elintarviket. maist.
ETNO etnisten suhteiden neuvottelukunta
ETSI engl. European Telecommunications Standards Institute, eurooppalainen telealan standardointijärjestö
ETT 1) ks. elintarviket. tohtori; 2) Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Ety ~ ETY (hist.) Euroopan talousyhteisö
Etyj ~ ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyk ~ ETYK (hist.) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EU Euroopan unioni
EU27 ~ EU 27 Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2007 laajentumisen jälkeen
EU28 ~ EU 28 Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2013 laajentumisen jälkeen
EUR euro (valuutan tunnuksena; euron merkki , lyhenne e)
Euratom engl. European Atomic Energy Community, Euroopan atomienergiayhteisö
euribor engl. Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien viitekorko
Europol Euroopan poliisivirasto
EUVL Euroopan unionin virallinen lehti
EV Energiavirasto
eV elektronivoltti(a)
ev. eversti
Eva ~ EVA Elinkeinoelämän valtuuskunta
Evira (ent.) Elintarviketurvallisuusvirasto, nykyisin osa Ruokavirastoa
ev.lut. ~ ev.-lut. evankelisluterilainen ~ evankelis-luterilainen
ev.luutn. everstiluutnantti
EVM Euroopan vakausmekanismi, euroalueen pysyvät rahoitusvakausjärjestelyt (engl. ESM, European Stability Mechanism)
evp. eronnut vakinaisesta palveluksesta
EVR Eläinten vapautusrintama (engl. ALF, Animal Liberation Front)
EVVK (leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa”
EY Euroopan yhteisö(t), Euroopan unionin edeltäjä

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet A–J kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta