Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: B–D

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

B

b engl. bit (binary digit) bitti(ä)
B 1) engl. byte, tavu(a) (suom. lyhenne t); 2) latinankielisestä ilmauksesta lubenter approbatur, arvosana ”mielihyvin hyväksytään”
B.A. ~ BA engl. Bachelor of Arts, (alempi) akateeminen oppiarvo mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
bar baari(a) (mittayksikkö)
BBC engl. British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio
Benelux Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin lähinnä taloudellinen yhteenliittymä, myös kyseisiin maihin viittaamassa, Benelux-maat
BIC engl. bank identifier code, pankin tunnistetieto
BKT  ~ bkt  bruttokansantuote
BKTL ~ bktl bruttokansantulo
BMI engl. body mass index, painoindeksi
Bq  becquerel(iä)
br.  brutto
brt bruttorekisteritonni(a)
B.Sc. ~ BSc (myös B.S.) engl. Bachelor of Science, (alempi) akateeminen oppiarvo mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
BSE engl. bovine spongiform encephalopathy, hullun lehmän tauti
BTC engl. bitcoin, digitaalinen valuutta
BTY biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
B & B ~ B&B engl. bed and breakfast, aamiaismajoitus
B2B ~ b-to-b engl. business to business, yritykseltä yritykselle, B2B-markkinointi, yritysmarkkinointi
B2C ~ b-to-c engl. business to consumer, yritykseltä kuluttajalle, B2C-markkinointi, kuluttajamarkkinointi

C

c 1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−2; 2) (myös snt) sentti(ä), euron sadasosan lyhenne
C 1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius: 5 °C = viisi celsiusastetta 3) coulombi(a); 4) latinankielisestä ilmauksesta cum laude approbatur, arvosana ”kiittäen hyväksytään”
© engl. copyright, tekijänoikeus
ca ~ c:a latinankielisestä sanasta circa, noin
Ca kalsiumin kemiallinen merkki
CAD engl. computer-aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu
cal  kalori (a)
CAM engl. computer-aided manufacturing, tietokoneavusteinen tuotanto
CAT engl. computerized axial tomography, tietokonekerroskuvaus (myös CT, TT)
cc 1) engl. cubic centimetre, kuutiosenttimetri(ä); 2) engl. carbon copy ”hiilikopio”, jakelu, tiedoksi (esim. sähköpostiviesteissä)
CCCP (hist.) venäjänkielisestä ilmauksesta Sojuz Sovetskih Sotsialistitšeskih Respublik, kyrillisten aakkosten mukainen Neuvostoliiton virallisen nimen lyhenne, ks. SSSR
cd  kandela(a)
CD 1) (myös cd) engl. compact disc, CD-levy; 2) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta
CD-ROM  ~ cd-rom engl. compact disk read-onlymemory, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea
CD-R engl. compact disk recordable, CD-R-levy, CD-levy, jolle voi tallentaa kerran
CD-RW engl. compact disk rewritable, CD-RW-levy, CD-levy, jolle voi tallentaa monta kertaa
CEFTA engl. Central European Free Trade Agreement, Keski-Euroopan vapaakauppasopimus (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Serbia)
Celia Saavutettavuuskirjasto Celia (aiemmin Näkövammaisten kirjasto)
CEN ransk. Comité européen de normalisation, Euroopan standardointikomitea
Cern ~ CERN ransk. Organisation européennepour la recherche nucléaire, Euroopan hiukkastutkimuskeskus
Ceta ~ CETA engl. Comprehensive Trade and Economic Agreement, Euroopan unionin ja Kanadan vapaakauppasopimus 
cf. latinankielisestä sanasta confer, vertaa
CHF  Sveitsin frangi (valuutan tunnus)
CIA engl. Central Intelligence Agency, Yhdysvaltain tiedustelupalvelu
Cimo ~ CIMO engl. Centre for International Mobility, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, nykyisin osa Opetushallitusta
cl senttilitra(a)
Cl kloorin kemiallinen merkki
cm senttimetri(ä)
CMC Finland engl. Crisis Management Centre Kriisinhallintakeskus
CNN engl. Cable News Network, yhdysvaltalainen televisiokanava
CO puuvilla
Co. engl. company, yhtiö
c/o engl. care of, postiosoitteessa käytettynä ”luona”
Corp. engl. corporation, yhtiö
covid-19 (~ COVID-19) engl. coronavirus disease (luku 19 on vuosi 2019), tietyntyyppisen koronaviruksen aiheuttama tauti
CP ~ cp engl. cerebral palsy, esim. CP-oireyhtymä
Cr  kromin kemiallinen merkki
CSC CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
CSS engl. Cascading Style Sheets, tyylikieli, jota käytetään verkkosivujen ulkoasun määrittelyyn
CT engl. computerized tomography, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, TT)
Cu  kuparin kemiallinen merkki
CV 1) (myös cv) latinankielisestä ilmauksesta curriculum vitae, elämänvaiheet, elämäkerta; ansioluettelo; 2) (myös VI) viskoosi

D

d 1) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−1); 2) vuorokausi, vuorokautta (kansainvälisessä mittayksikköjärjestelmässä eli SI-järjestelmässä, suom. lyhenne vrk)
D ransk. dames, naiset
da deka- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 101)
DAB engl. digital audio broadcasting, digitaalinen radiolähetys
dB desibeli(ä)
DDR (hist.) saks. Deutsche Demokratische Republik, Saksan demokraattinen tasavalta
DDT diklooridifenyylitrikloorietaani, eräs hyönteismyrkky
DE ks. dipl.ekon.
dem. demokraattinen, demokraatti
den denier(iä)
DI ks. dipl.ins.
DIN saks. Deutsches Institut für Normung, saksalainen standardointilaitos
dipl.arkkit. (myös DA) diplomiarkkitehti
dipl.ekon. (myös DE) diplomiekonomi
dipl.ins. ~ DI  diplomi-insinööri
dipl.kielenk. ~ DKK diplomikielenkääntäjä
dipl.kirjeenv. (myös DKV) diplomikirjeenvaihtaja
dipl.kosm. diplomikosmetologi
dipl.urk. ~ DU diplomiurkuri
dir. cant. latinankielisestä ilmauksesta director cantus, ansioituneen kanttorin arvonimi
dir. mus. latinankielisestä ilmauksesta director musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi
div. divisioona
DKK 1) ks. dipl.kielenk.; 2) Tanskan kruunu
dl  desilitra(a)
dm desimetri(ä)
DNA ~ dna deoksiribonukleiinihappo
dnro diaarinumero
DOS engl. disc operating system, tietokoneen käyttöjärjestelmä
dos. dosentti
DPA saks. Deutsche Presse-Agentur, saksalainen uutistoimisto
Dr. h.c. latinankielisestä ilmauksesta doctor honoris causa, kunniatohtori
DTP ~ dtp engl. desktop publishing, julkaisujen tekeminen taitto-ohjelmalla
DU ks. dipl.urk.
DVD ~ dvd engl. digital versatile disc, esim. DVD-levy
DVV Digi- ja väestötietovirasto

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet A–J kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta