Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: L

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

L

L 1) laki; 2) latinankielisestä sanasta laudatur, arvosana ”kiitetään”; 3) engl. large, suuri (vaatteiden kokona)
l litra(a)
l. 1) -luku, -luvulla; 2) (hist.) lääni
LA 1) lyhyet radioaallot; 2) laskoarvo
la lauantai(na)
lainopin kand. ~ LOK (hist.) lainopin kandidaatti
LaK ks. lakitiet. kand.
lakit. kand. ~ LaK (hist.) lakitieteen kandidaatti
lakit. lis. ~ LaL (hist.) lakitieteen lisensiaatti
lakit. toht. ~ LaT (hist.) lakitieteen tohtori
LaL ks. lakit. lis.
lastent.op. ~ LTO lastentarhanopettaja
LaT ks. lakit. toht.
LaV lakivaliokunta
leht. lehtori
leops ~ LEOPS lapsen esiopetussuunnitelma
LH (hist.) lääninhallitus
LI pellava
liikuntak. kand. ~ LiK (hist.) liikuntakasvatuksen kandidaatti
liikuntat. kand. ~ LitK liikuntatieteiden kandidaatti
liikuntat. lis. ~ LitL liikuntatieteiden lisensiaatti
liikuntat. maist. ~ LitM liikuntatieteiden maisteri
liikuntat. toht. ~ LitT liikuntatieteiden tohtori
LiK ks. liikuntak. kand.
lis. 1) lisensiaatti; 2) lisätty, lisäys, lisää
LitK ks. liikuntat. kand.
LitL ks. liikuntat. lis.
LitM ks. liikuntat. maist.
LitT ks. liikuntat. toht.
lk. luokka
LK ks. lääket. kand.
LKH (hist.) lääkintöhallitus
LKK (ent.) Lapin korkeakoulu, nykyisin Lapin yliopisto, LY
lkm. lukumäärä
LKT ks. lääket. ja kir. toht.
LKV laillistettu kiinteistönvälittäjä
lkv. ~ lv. lukuvuosi
lky ~ lky. liikelaitoskuntayhtymä
ll ~ ll. liikelaitos
LL 1) ks. lääket. lis.; 2) (ent.) Lääkelaitos, nykyisin Fimea
lm luumen(ia)
lm. loppuunmyyty
LO 1) (hist.) lääninoikeus; 2) ruots. Landsorganisationen i Sverige, Ruotsin keskusammattijärjestö
LOK ks. lainopin kand.
LP 1) (hist.) liikkuva poliisi; 2) engl. long playing, vinyyliäänilevy, jonka nopeus on 33 ⅓ kierrosta minuutissa
LSD ~ lsd lysergihapon dietyyliamidi, eräs mm. aistiharhoja aiheuttava huumaava aine
LT 1) ks. lääket. toht.; 2) Liikenneturva
ltd. engl. limited, osakeyhtiön nimessä: rajoitettu vastuuvelvollisuus
ltk laatikko(a)
ltk. lautakunta
LTO ks. lastent.op.
LTS lyhyen tähtäimen suunnitelma, ks. myös KTS ja PTS
LTY (ent.) Lappeenrannan teknillinen yliopisto, nykyisin Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
LuK ks. luonnont. kand.
Luke ~ LUKE Luonnonvarakeskus
luki- lukivaikeus, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus
LUMA luonnontieteet ja matematiikka
luomu luonnonmukainen, esim. luomuviljely
luonnont. kand. ~ LuK luonnontieteiden kandidaatti
lut. luterilainen
LUT engl. Lappeenranta University of Technology, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
LUTU luopumistuki
luutn. luutnantti
lv. ~ lkv. lukuvuosi
LVI ~ lvi LVI-tekniikka, lämmitys-, vesijohto- ja ilmastointitekniikka
LVIS ~ lvis LVIS-tekniikka, lämmitys-, vesijohto-, ilmastointi- ja sähkötekniikka
LVM liikenne- ja viestintäministeriö
lvv. (ent.) liikevaihtovero, nykyisin alv.
lx luksi(a)
ly lämpöyksikkö(ä)
LY Lapin yliopisto
lyh. lyhenne, lyhennettynä
lyhki ~ LYHKI lyhytkirurgia
läh. 1) lähettäjä; 2) lähemmin; 3) lähellä
länt. läntinen
lääk. 1) lääkäri; 2) lääketieteessä, lääkintä-
lääket. ja kir. toht. ~ LKT (hist.) lääketieteen ja kirurgian tohtori
lääket. kand. ~ LK lääketieteen kandidaatti
lääket. lis. ~ LL lääketieteen lisensiaatti
lääket. toht. ~ LT lääketieteen tohtori

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet L–N kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta