Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: V, W

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

V, W

v vuosi, vuotta
v. vuonna, vuosina, -vuotias 
V voltti(a)
W watti(a)
va. väliaikainen
VA volttiampeeri(a)
Wada ~ WADA engl. World Anti-Doping Agency, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin
VaEL valtion eläkelaki
VakO vakuutusoikeus
Valpo (hist.) valtiollinen poliisi
valt. 1) valtuutettu; 2) valtuusto
valtiot. kand. ~ VTK valtiotieteiden kandidaatti
valtiot. lis. ~ VTL valtiotieteiden lisensiaatti
valtiot. maist. ~ VTM valtiotieteiden maisteri
valtiot. toht. ~ VTT valtiotieteiden tohtori
Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
VANE vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta
VankO vankilaoikeus
wap ~ WAP engl. Wireless Application Protocoll, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. Internetiä langattomien viestimien välityksellä
var. lat. varietas, muunnos
VAR Valtion asuntorahasto
varan. varanotaari
varat. varatuomari
vas. 1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen
Vas. Vasemmistoliitto
vast. 1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti
vasu ~ VASU varhaiskasvatussuunnitelma
VAT engl. value-added tax, arvonlisävero, suomenkielinen lyhenne alv
VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Wb weber (mittayksikkö)
WBG engl. World Bank Group, Maailmanpankkiryhmä
WC ~ wc engl. water closet, ”vesiklosetti”, vessa
WCC engl. World Council of Churches, Kirkkojen maailmanneuvosto
VEO vesioikeus
VER Valtion eläkerahasto
VES virkaehtosopimus
VET (ent.) Valtion elokuvatarkastamo, nykyisin osa Kansallista audiovisuaalista instituuttia, KAVIa
WEU (hist.) engl. Western European Union, Länsi-Euroopan unioni
Wh wattitunti(a)
VHF engl. very high frequency, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz
VHKK (ent.) Vankeinhoidon koulutuskeskus, nykyisin Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, RSKK
VHL (ent.) vankeinhoitolaitos, nykyisin osa Rikosseuraamuslaitosta, Riseä
WHO engl. World Health Organization, Maailman terveysjärjestö
vht vanhemmat (mm. vanhoissa asiakirjoissa)
VI ~ CV viskoosi
WIDER engl. (United Nations University) World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), YK:n yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos
vihr. Vihreän liiton jäsen
Vihr. Vihreä liitto
vip ~ VIP engl. very important person, hyvin tärkeä henkilö
WIPO engl. World Intellectual Property Organization, Maailman henkisen omaisuuden järjestö
virk. virkailija
VJ valtiopäiväjärjestys
vk viikko, viikkoa 
vk. viime kuuta, viime kuun
VK 1) Valtiokonttori; 2) virsikirja
vkl viikonloppu
VKS 1) valtakunnansyyttäjä; 2) Vaasan keskussairaala
VKSV (ent.) Valtakunnansyyttäjänvirasto, nykyisin osa Syyttäjälaitosta
wlan ~ WLAN engl. Wireless Local Area Network, langaton lähiverkko
vm. viimeksi mainittu
VM valtiovarainministeriö
WMO engl. World Meteorological Organization, Maailman ilmatieteen järjestö
VN 1) valtioneuvosto; 2) varanotaari
VNK valtioneuvoston kanslia
VNp valtioneuvoston päätös
VO ks. voim.op.
WO villa
V.O. engl. very old, hyvin vanha (konjakki)
voim.op. ~ VO voimistelunopettaja
Vp. vastausta pyydetään
vpj. varapuheenjohtaja
VPK ~ vpk vapaaehtoinen palokunta
VR (alkujaan Valtionrautatiet) VR-Yhtymä Oy
vrk vuorokausi, vuorokautta
VRK (ent.) Väestörekisterikeskus, nykyisin osa Digi- ja väestötietovirastoa, DVV:tä
VRN valtion ravitsemusneuvottelukunta
vrt. vertaa
vs. 1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myös vs) latinankielisestä sanasta versus, vastaan
Ws wattisekunti(a)
vsk. vuosikerta
V.S. engl. very special, erittäin hieno (konjakki, kypsytetty vähintään kaksi vuotta)
V.S.O.P. engl. very special old pale, erittäin hieno vanha vaalea (konjakki, kypsytetty vähintään neljä vuotta)
vt viikkotunti(a)
vt. virkaa toimittava
VT 1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodellisuus
VTK ks. valtiot. kand.
VTL ks. valtiot. lis.
VTM 1) ks. valtiot. maist.; 2) (ent.) Valtion taidemuseo, nykyisin Kansallisgalleria
VTML Valtion työmarkkinalaitos
WTO engl. World Trade Organization, Maailman kauppajärjestö
VTT 1) ks. valtiot. toht.; 2) Teknologian tutkimuskeskus VTT, alkujaan Valtion teknillinen tutkimuskeskus
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
vv. virasta vapaa
WWF engl. World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö
VVR Valtion vakuusrahasto
VVV (ent.) Vakuutusvalvontavirasto, nykyisin osa Finanssivalvontaa
WWW ~ www engl. World Wide Web, palvelujärjestelmä, jonka avulla julkaistaan verkkosivuja ja hyödynnetään niitä
VY Vaasan yliopisto
vänr. vänrikki
vääp. vääpeli

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet V–Y kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta