Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: A

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

A

a 1) aari(a); 2) vuotta (kansainvälisessä mittayksikköjärjestelmässä eli SI-järjestelmässä, suom. lyhenne v); 3) atto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−18); 4) latinankielisestä sanasta anno, vuonna
A 1) ampeeri(a); 2) asetus; 3) latinankielisestä sanasta approbatur, arvosana ”hyväksytään”
AA 1) engl. Alcoholics Anonymous, nimettömät eli anonyymit alkoholistit; 2) asianajaja
AAP engl. Australian Associated Press, australialainen uutistoimisto
AB ~ ab ruots. aktiebolag, osakeyhtiö
ABS engl. anti-lock braking system, (moottoriajoneuvon) lukkiutumaton jarrujärjestelmä
a.D. latinankielisestä ilmauksesta anno Domini, Herran vuonna
AD ~ ad engl. art director, visuaalisen mainonnan suunnittelija
ADHD ~ adhd engl. attention deficit and hyperactivity disorder, tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö
ADSL engl. asymmetric digital subscriber line, digitaalisen tiedon siirtotekniikka, jossa käytetään olemassa olevia puhelinlinjoja
ADT (ent.) Suomen antidopingtoimikunta ADT ry, nykyisin Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
AFP ransk. Agence France-Presse, ranskalainen uutistoimisto
AFTA engl. ASEAN Free Trade Area, Kaakkois-Aasian valtioiden vapaakauppa-alue (ks. myös ASEAN)
Ag hopean kemiallinen merkki
agrol. agrologi
agron. agronomi
Ah ampeeritunti(a)
aids ~ AIDS engl. acquired immunodeficiency syndrome, immuunikato
aik. aikaisempi, aikaisemmin
AIV AIV-rehu, A. I. Virtasen kehittämällä menetelmällä säilötty rehu
AKA auktorisoitu kiinteistöarvioija, Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija
Akava ry korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, alkujaan Akateemis-ammatillinen valtuuskunta
AKE (ent.) Ajoneuvohallintokeskus, nykyisin osa Liikenne- ja viestintävirastoa, Traficomia
AKS (hist.) Akateeminen Karjala-Seura
AKT 1) Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry; 2) AKT-maat, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot
AL 1) Aamulehti; 2) Autoliitto; 3) avioliittolaki
Al alumiinin kemiallinen merkki
ale alennus(myynti), esim. aletuote, syysale ~ syys-ale
alik. alikersantti
alil. aliluutnantti
alk. 1) alkuaan, alkujaan; 2) alkaen
ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi, liikeratakovettumatauti, tahdonalaisen lihaksiston surkastuminen
alv. ~ alv ~ ALV arvonlisävero
am. aluemestaruus, aluemestari
a.m. latinankielisestä sanasta ante meridiem, ennen puoltapäivää
AM amplitudimodulaatio, laajuusmodulaatio
amir. amiraali
AMK ~ amk ammattikorkeakoulu
AmO ammatillisen opettajan koulutuksen saanut henkilö
ANC engl. African National Congress, Afrikan kansalliskongressi, Etelä-Afrikan vapautusliike
ANP hollanninkielisestä nimestä Algemeen Nederlands Persbureau, alankomaalainen uutistoimisto
ANSI engl. American National Standards Institute, Yhdysvaltain kansallinen standardointilaitos
ao. asianomainen
AO asunto-oikeus
AOA
 apulaisoikeusasiamies
ap. 1) aamupäivällä; 2) alempi palkkaluokka
AP engl. Associated Press, yhdysvaltalainen uutistoimisto
apul.prof. (hist.) apulaisprofessori
Ara ~ ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (aiemmin Valtion asuntorahasto), ara-asunto ~ ARA-asunto
ark arkki(a) (paperimitta)
ark. 1) arkisin; 2) arkisto
ARK (ent.) Autorekisterikeskus, nykyisin osa Liikenne- ja viestintävirastoa, Traficomia
arkkit. arkkitehti
art. 1) artikla; 2) artikkeli
arv. arvoisa; arvostelu (esteratsastuksessa)
as. 1) asukas; 2) asunto; 3) asema
ASCII engl. American Standard Code for Information Interchange, eräs tiedonsiirrossa käytettävä merkkien esitystapastandardi
ASEAN engl. Association of Southeast Asian Nations, Kaakkois-Aasian valtioiden järjestö
aso- ~ ASO- asumisoikeus, esim. aso-asunto ~ ASO-asunto
as.oy ~ as.oy. asunto-osakeyhtiö, esim. As.oy Rantatie
AsOYL asunto-osakeyhtiölaki
ASP asuntosäästöpalkkio, esim. ASP-laina, ASP-tili
assist. ~ ass. assistentti
at tekninen ilmakehä
atari ammatti- ja taparikollinen (poliisin rekisterissä), nykyään usein yhdyssanoissa, esim. ataripoliisi
ATK ~ atk automaattinen tietojenkäsittely
atm normaali-ilmakehä
au. 1) aliupseeri; 2) avioliiton ulkopuolella
Au kullan kemiallinen merkki
AU Afrikan unioni
AU ~ au engl. astronomical unit, astronominen (eli tähtitieteellinen) yksikkö
AUK aliupseerikoulu
ausk. auskultantti
av. alustava varaus (sosiaalisen median osto- ja myynti-ilmoituksissa)
AV- ~ av- audiovisuaalinen, esim. AV-laite
avi ~ AVI aluehallintovirasto
ay 1) ammattiyhdistys, esim. ay-liike; 2) (myös ay.) avoin yhtiö (vain epävirall. yhteyksissä)
AYO Aalto-yliopisto

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet A–J kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta