Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: F–G

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

F

F 1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit: 5 °F = viisi fahrenheitastetta
F1 formula 1, F1-kuljettaja
f femto- kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−15
f.  faksi
FaK ks. farm. kand.
FaL ks. farm. lis.
FaM ks. farm. maist.
FAO engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAQ engl. frenquently asked questions, usein kysyttyjä kysymyksiä (suomenkielinen lyhenne UKK)
farmas. farmaseutti
farm. kand. ~ FaK farmasian kandidaatti
farm. lis. ~ FaL farmasian lisensiaatti
farm. maist. ~ FaM farmasian maisteri
farm. toht. ~ FaT farmasian tohtori
FaT ks. farm. toht.
FBI engl. Federal Bureau of Investigation, Yhdysvaltain rikostutkimuslaitos
Fe raudan kemiallinen merkki
FI Suomen maatunnus mm. postiliikenteessä
FIA ransk. Fédération Internationale de l’Automobile, Kansainvälinen autourheiluliitto
Fifa ~ FIFA ransk. Fédération Internationale de Football Association, Kansainvälinen jalkapalloliitto
FIIA engl. Finnish Institute of International Affairs, ks. UPI
fil. kand. ~ FK filosofian kandidaatti
fil. lis. ~ FL filosofian lisensiaatti
fil. maist. ~ FM filosofian maisteri
fil. toht. ~ FT filosofian tohtori
FIM (hist.) Suomen markka (valuutan tunnus), ks. myös mk
Fimea engl. Finnish Medicines Agency, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
FIN Suomen maatunnus mm. rekisterikilvissä
Findata Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Finnfund ~ FINNFUND engl. Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd., Teollisen yhteistyön rahasto oy
Fiva Finanssivalvonta
FK 1) ks. fil. kand.; 2) Finanssialan keskusliitto
fl floriini(a)
FL ks. fil. lis.
FM 1) ks. fil. maist.; 2) frekvenssimodulaatio, taajuusmodulaatio
fr frangi(a)
ft. engl. foot, englannin jalka
FT ks. fil. toht.
FTP engl. file transfer protocol, eräs tiedonsiirtomenetelmä internetissä
Funet ~ FUNET engl. Finnish University and Research Network, Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko

G

g gramma(a)
G 1) giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 109); 2) engl. generation, sukupolvi, esim. 3G ja 4G (tekn.), kolmannen ja neljännen sukupolven matkapuhelinteknologiat; 3) engl. group, ryhmä, esim. johtavien talousmaiden ryhmät G8, G20
gal gallona(a)
Gatt ~ GATT engl. General Agreement on Tariffs and Trade, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus
GB engl. gigabyte, gigatavu(a) (suom. lyhenne Gt)
GBP Ison-Britannian punta (valuutan tunnus)
GDPR engl. General Data Protection Regulation, EU:n yleinen tietosuoja-asetus
Gestapo (hist.) saks. Geheime Staatspolizei, kansallissosialistisen Saksan salainen valtionpoliisi
GL (ent.) Geodeettinen laitos, nykyisin osa Maanmittauslaitosta
GM- ~ gm- (”geenimuunneltu”, ”geenimanipuloitu”) muuntogeeninen, esim. gm-soija
GMO ~ gmo muuntogeeninen (geeniteknisesti muokattu) organismi
GMT engl. Greenwich Mean Time, Greenwichin aika (ks. myös UTC)
gon gooni(a) (kulman mittayksikkö)
GP- ransk. Grand Prix, GP-kisat, Monacon GP (Formula 1 -kilpailu)
GSM engl. Global System for Mobile Communication, maailmanlaajuinen matkapuhelinverkko
Gt gigatavu(a)
GTK Geologian tutkimuskeskus
Gy gray(tä/ta) (mittayksikkö)

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet A–J kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta