Siirry sisältöön

Lyhenneluettelo: M

Koko ohje

Lyhenneluettelossa esitetään keskenään vaihtoehtoiset lyhenteet seuraavasti:

  • kirjaimittain luettavat lyhenteet: ensin isokirjaiminen asu (BKT ~ bkt)
  • sanoina luettavat lyhenteet: ensin pienikirjaiminen asu (aids ~ AIDS)
  • ensin pisteellinen, sitten pisteetön (yo. ~ yo), poikkeuksia: ay, oy, ry

Jos toinen vaihtoehdoista on suositeltavampi, se esitetään ensin, toinen on sulkeissa: o.s. (~ os.).

M

m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10−3); 3) latinankielisestä ilmauksesta magna cum laude approbatur, arvosana ”kiitoksin hyväksytään”
M 1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) Machin luku, Machin yksikkö, mach (mittayksikkö); 3) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona); 4) metro
m2 neliömetri(ä)
m3 kuutiometri(ä)
M. ransk. monsieur, herra
ma ~ maan. maanantai(na)
mA milliampeeri(a)
ma. määräaikainen
M.A. ~ MA engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
maan. ~ ma maanantai(na)
MAASK Maasotakoulu
maat. ja metsät. kand. ~ MMK maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
maat. ja metsät. lis. ~ MML maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
maat. ja metsät. maist. ~ MMM maatalous- ja metsätieteiden maisteri
maat. ja metsät. toht. ~ MMT maatalous- ja metsätieteiden tohtori
maist. maisteri
maj. majuri
maks. 1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu
MAI (hist.) engl. Multilateral Agreement on Investment, (OECD:n) monenkeskinen investointisopimus
mamu- ~ MAMU- (ark.) maahanmuuttaja-, esim. mamu-opetus
MAO ~ MaO ~ MO markkinaoikeus
MaRa Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa, matkailu-, majoitus-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan yrittäjien ja työnantajien edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö
matr. matruusi
Mb engl. megabit, megabitti(ä)
MB engl. megabyte, megatavu(a) (suom. lyhenne Mt)
MBA (~ M.B.A.) engl. Master of Business Administration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto
MBD engl. minimal brain dysfunction, vähäinen aivotoiminnan häiriö, tarkkaavuushäiriö neurologisena oireyhtymänä
MBO 1) engl. management buy-out, (yrityksen tai sen osan) myyminen toimivalle johdolle; 2) engl. management by objectives, tavoitejohtaminen; 3) metabolinen oireyhtymä, aineenvaihduntaoireyhtymä
MC 1) (myös mc) maailmancup; 2) engl. master of ceremonies, microphone controller, seremoniamestari, juontaja, tapahtuman tai esityksen vetäjä erityisesti hiphop-kulttuurissa, esim. MC Hammer
ME maailmanennätys
MEG magnetoenkefalografia eli aivomagneettikäyrä, aivojen sähköisen toiminnan tuottamia magneettikenttiä mittaava menetelmä
MEK 1) (hist.) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa
MEKU (ent.) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus, nykyisin osa Kansallista audiovisuaalista instituuttia, KAVIa
MEL merimieseläkelaki
Mela ~ MELA Maatalousyrittäjien eläkelaitos
MEP (ark. meppi) engl. Member of the European Parliament, Euroopan parlamentin jäsen
MEPA Merimiespalvelutoimisto
MERIVE Merivoimien esikunta
merkon. merkonomi
mers ~ MERS engl. Middle East respiratory syndrome, hengitystieinfektio
Metla ~ METLA (ent.) Metsäntutkimuslaitos, nykyisin osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea
metsänhoit. ~ MH metsänhoitaja
MEUR (paremmin: milj. euroa) miljoona euroa
mg milligramma(a)
Mg magnesiumin kemiallinen merkki
MH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus
mhy. (~ mhy) metsänhoitoyhdistys
MHz megahertsi(ä)
MI maanmittausinsinööri
miel. mieluummin, mieluiten
MIGA engl. Multilateral Investment Guarantee Agency, Monenkeskisten investointien takauslaitos (osa Maailmanpankkiryhmää)
Migri ~ MIGRI Maahanmuuttovirasto
Mikes ~ MIKES (ent.) Mittatekniikan keskus, nykyisin osa Teknologian tutkimuskeskus VTT:tä
milj. miljoona
min minuutti
min. minimi, vähintään
Miss engl. mistress, neiti
MJ megajoule(a)
mk markka(a)
MK magneettikuvaus (ks. myös MRI)
MKH (hist.) Merenkulkuhallitus
MKL (hist.) Merenkulkulaitos
MKT markkinointitutkinto (Markkinointi-instituutti)
ml millilitra(a)
ml. 1) mukaan luettu(i)na, mukaan lukien; 2) moottorilaiva
ML maaliikenne, ML-keskus
mlk. (~ mlk) (hist.) maalaiskunta
Mlle ransk. mademoiselle, neiti
mm millimetri(ä)
mm. muun muassa, muiden muassa
MM maailmanmestaruus, maailmanmestari
Mme ransk. madame, rouva
mmHg elohopeamillimetri(ä)
Mmk (paremmin: milj. mk) miljoona(a) markkaa
MMK ks. maat. ja metsät. kand.
MML 1) ks. maat. ja metsät. lis.; 2) Maanmittauslaitos
MMM 1) ks. maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriö
MMS engl. multimedia messaging service, multimediasanomapalvelu, MMS-viesti
MMT ks. maat. ja metsät. toht.
Mn mangaanin kemiallinen merkki
MO 1) ks. mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO)
mol mooli(a)
mom. momentti
mot. mikä oli todistettava
mp. 1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä
MP3 ~ mp3 äänenpakkausmenetelmä: menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim. mp3-soitin
MPa megapascalia
mph engl. miles per hour, mailia tunnissa
mpk meripeninkulma
MPKK Maanpuolustuskorkeakoulu
MpO (ent.) Maanpuolustusopisto, nykyisin Maasotakoulu
mpm. matkapuhelinmaksu
Mpx megapikseli
mpy. meren pinnan yläpuolella
Mr. ~ Mr engl. mister, herra
mrd. miljardi(a)
MRI engl. magnetic resonance imaging, magneettiresonanssikuvaus, magneettikuvaus, MR-kuvaus (suomenkielinen lyhenne MK)
Mrs. ~ Mrs engl. mistress, rouva
Ms. ~ Ms (engl.) rouva tai neiti (ks. Mrs. ja Miss)
ms millisekunti(a)
MS ~ ms multippeliskleroosi, MS-tauti, pesäkekovettumatauti
m/s 1) (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (suom. lyh. ml.); 2) metriä sekunnissa
M.Sc. ~ MSc engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo mm. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
msrk. (hist.) maaseurakunta
Mt megatavu(a)
MT markkinatuomioistuin
mt. mainittu teos
MTI metsätalousinsinööri
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTL (hist.) Merentutkimuslaitos
mts. mainitun teoksen sivulla
MTT (ent.) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, nykyisin osa Luonnonvarakeskusta eli Lukea
MTV 1) Mainos-TV, nykyisin MTV Oy; 2) Music Television
MuK ks. mus. kand.
MuL ks. mus. lis.
MuM ks. mus. maist.
mus. kand. ~ MuK musiikin kandidaatti
mus. lis.  ~ MuL musiikin lisensiaatti
mus. maist. ~ MuM musiikin maisteri
mus.op. ~ MO musiikinopettaja
mus. toht. ~ MuT musiikin tohtori
MuT ks. mus. toht.
mutu (ark.) ”musta tuntuu”, mututieto
mv. 1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen
mV millivoltti(a)
MV 1) megavoltti(a); 2) Museovirasto
mW milliwatti(a)
MW megawatti(a)
MWh megawattitunti(a)
mvs. maanviljelysseura
MYEL maatalousyrittäjien eläkelaki
myöh. myöhempi, myöhemmin
µ (myy) mikro-

Ks. myös luetteloa Valtionhallinnon nimet ja niiden lyhenteet L–N kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta