Siirry sisältöön

Lyhenteet: taivuttaminen monikossa

Koko ohje

• Joskus esimerkiksi taulukoissa on tarvetta esittää lyhenteitä taivutettuina monikkomuodossa. Tällöin lyhenteen perään taivutuspäätteen edelle merkitään monikon tunnus i tai j:

nroita [numeroita]
nroja [numeroja]

bkt:iden [bruttokansantuotteiden]
v:ina 1914 ja 1915 [vuosina]

g:issa [grammoissa]
100 g:ja [satoja grammoja]

Jos yksikkömuotoisen sanan lopussa on ennen taivutuspäätettä i (metrin, prosentin), voidaan monikkomuotoon merkitä i:n tai j:n eteen e oikean lukutavan helpottamiseksi:

%:eja ~ %:ja [prosentteja]
m:einä ~ m:inä [metreinä]

Huom. varsinkaan lyhenne m:einä ei juuri säästä merkkimäärää.

• Perusmuodon eli nominatiivin monikkomuoto merkitään päätteellä -t:

nrot 110–119
jäsenmaiden bkt:t

• Illatiivin (vastaa kysymykseen mihin?) päätteet ovat monikossa -iin, -ihin, -isiin:

srk:iin [seurakuntiin]
tv:ihin [teeveihin]
kpl:isiin [kappaleisiin]

Lyhenteiden taivuttamisesta voi lukea lisää muista lyhenneohjeista. Esimerkkejä erityyppisten lyhenteiden taivutusmuodoista on koottu erilliseen ohjeeseen, ks. kohtaa Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta