Siirry sisältöön

Internetosoite tekstissä

Ohje lyhyesti

Internetosoite kirjoitetaan tekstissä mieluiten kokonaan yhdelle riville.

Kun internetosoitetta joutuu tekstissä taivuttamaan, voi taivutuspäätteen lisätä suoraan sanana luettavaan verkkotunnukseen, kuten ”fi” tai ”com”:

kotus.fi, kotus.fissä

yritys.com, yritys.comissa (konsonanttiloppuisen com-tunnuksen ja taivutuspäätteen välissä on sidevokaalina i)

Vokaaliloppuisen verkkotunnuksen perässä voi kyllä käyttää selvyyden vuoksi kaksoispistettä:

kotus.fi:ssä

Koko ohje

• Internetosoitteen voi erottaa muusta tekstistä pelkällä sanavälillä (välilyönnillä), erityismerkkejä ei välttämättä tarvita:

Kielikello-lehti on verkossa osoitteessa www.kielikello.fi.

Joskus osoitteen alussa ja lopussa voi selvyyden vuoksi käyttää esimerkiksi kulmasulkeita eli merkkejä < ja >. Näitä rajoittimia käytetään varsinkin silloin, jos osoite on niin pitkä, ettei se mahdu yhdelle riville:

Määritelmä löytyy sivulta <https://kaino.kotus.fi/cgi-bin/visktermit/visktermit.cgi?h_id=oBCGFFEGA>.

Jos pitkän internetosoitteen joutuu katkaisemalla jakamaan kahdelle riville, riviä vaihdetaan ensisijaisesti vinoviivan, kysymysmerkin tai &-merkin jälkeen. Osoitetta ei pidä katkaista yhdysviivan kohdalta, jotta tekstin lukija ei erehtyisi pitämään sitä osoitteeseen kuulumattomana tavuviivana. Rivinvaihtoa ei merkitä tavuviivalla. 

Joskus kulmasulkeita käytetään myös selventämään sitä, että seuraava välimerkki ei kuulu itse osoitteeseen; usein tämä ei kuitenkaan ole tarpeen.

Kotimaisten kielten keskuksen internetosoite on <www.kotus.fi>.

Kotimaisten kielten keskuksen internetosoite on www.kotus.fi.

• Tekstissä voi pitkän internetosoitteen sijasta käyttää ns. polkumerkintää:

www.kotus.fi/kielitoimisto

Verkkotekstissä osoitteeseen voi luoda linkin, jolle voi antaa lyhyenkin nimen.

• Jos internetosoite on virkkeen alussa, ensimmäinen kirjain on iso:

Www.kotus.fi välittää tietoa kielestä.

Jos internetosoite on yhdyssanan osana, osien väliin tulee yhdysviiva ilman välilyöntiä:

Avoimet työpaikat näkyvät www.te-palvelut.fi-sivustolla.

Internetosoitteen taivuttaminen

Tekstissä internetosoitetta joutuu joskus taivuttamaan. Jos osoitteen loppuosana oleva verkkotunnus on konsonanttiloppuinen ja se luetaan sanana (comorgnet), taivutuspääte liitetään siihen vokaalin i avulla:

yritys.com, yritys.comin, yritys.comissa

yritys.org, yritys.orgin, yritys.orgissa

yritys.net, yritys.netin, yritys.netissä

Jos verkkotunnus on vokaaliloppuinen ja se luetaan sanana (fisede), kaksoispistettä voi käyttää selvyyden vuoksi, mutta se ei ole välttämätön:

yritys.fi, yritys.fi:n ~ yritys.fin

sprakradet.se, sprakradet.se:n (vrt. sprakradet.sen)

Jos tunnus luetaan kirjaimittain, kuten dk luetaan asussa ”dee-koo”, taivutuspääte liitetään siihen kaksoispisteen avulla:

dsn.dk, dsn.dk:n, dsn.dk:ssa

Usein selvintä on jättää internetosoite taivuttamatta ja käyttää esimerkiksi seuraavanlaista merkintätapaa: 

Lue aiheesta lisää osoitteessa yritys.net.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta