Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: järjestyslukujen taivuttaminen

Ohje lyhyesti

Järjestyslukuja taivutetaan lauseyhteyden vaatimalla tavalla: hän on kolmannella varasijalla, tulin viidenneksi. Jos järjestysluku merkitään tekstiin numerolla ja se taipuu samassa sijassa kuin sen pääsana, numeroon ei yleensä tarvitse merkitä taivutuspäätettä. Numeron jälkeinen piste osoittaa, että kyseessä on järjestysluku.

3. varasijalla [kolmannella]

Hiihtäjä voitti uransa 15. arvokisamitalin. [viidennentoista]

Taivutuspääte lisätään silloin, kun numeron lukutapa ei ilmene sitä seuraavasta sanasta. Tällöin numeron jälkeen merkitään kaksoispiste, sitten järjestysluvun tunnus (alla olevissa esimerkeissä -nte- ja -nne-) ja lopuksi taivutuspääte:

Olette jonossa 26:ntena. [kahdentenakymmenentenäkuudentena]

Hän hiihti kilpailussa 8:nneksi parhaanhenkilökohtaisen aikansa. [kahdeksanneksi]

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Jos järjestysluku taipuu samassa sijamuodossa kuin sitä seuraava sana, ei lukuun ole tarpeen merkitä taivutuspäätettä. Jos järjestysluvun lukutapa taas ei käy selville seuraavasta sanasta, taivutuspääte lisätään lukuun kaksoispisteen avulla.

3. sijaa [kolmatta]

Hän hiihti kisoissa 12:nneksi parhaan ajan. [kahdenneksitoista]

Miten taivutuspääte merkitään järjestyslukuun?

Päätteen edelle merkitään järjestysluvun tunnus, joka on taivutusmuodoissa -nte-, -nne-, -t- tai -nsi- (i osoittaa monikkoa). Perusmuodossa tunnus on -s.

kuudes > 6:s

kuudennessa > 6:nnessa

kuudensia > 6:nsia

Koska luvuissa 11.–19. jälkiosa -toista on taipumaton kaikissa sijamuodoissa, tulee pääte taipuvasta alkuosasta: esimerkiksi yhdettätoista merkitään numeroasussa 11:ttä.

Luvut ensimmäinen ja toinen taipuvat muista poikkeavasti (ks. seuraavaa alajaksoa, jossa on esimerkkejä eri järjestyslukujen taivutusmuodoista).

Huom. Järjestysluvun tunnusta ei tarvita silloin, kun järjestysluku on merkitty roomalaisella numerolla (ks. Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Esimerkkejä järjestyslukujen taivutusmuodoista

Seuraavissa taulukoissa on listattuna esimerkkejä järjestyslukujen taivutusmuodoista.

Taulukko: Taivutuspäätteen liittäminen järjestyslukuihin 1.–10.

1:nen (ensimmäinen)
1:stä (ensimmäistä)
1:sen (ensimmäisen)
1:seen (ensimmäiseen)
2:nen (toinen)
2:sta (toista)
2:sen (toisen)
2:seen (toiseen)
3:s (kolmas)
3:tta (kolmatta)
3:nnen (kolmannen)
3:nteen (kolmanteen)
4:s (neljäs)
4:ttä (neljättä)
4:nnen (neljännen)
4:nteen (neljänteen)
5:s (viides)
5:ttä (viidettä)
5:nnen (viidennen)
5:nteen (viidenteen)
6:s (kuudes)
6:tta (kuudetta)
6:nnen (kuudennen)
6:nteen (kuudenteen)
7:s (seitsemäs)
7:ttä (seitsemättä)
7:nnen (seitsemännen)
7:nteen (seitsemänteen)
8:s (kahdeksas)
8:tta (kahdeksatta)
8:nnen (kahdeksannen)
8:nteen (kahdeksanteen)
9:s (yhdeksäs)
9:ttä (yhdeksättä)
9:nnen (yhdeksännen)
9:nteen (yhdeksänteen)
10:s (kymmenes)
10:ttä (kymmenettä)
10:nnen (kymmenennen)
10:nteen (kymmenenteen)

Taulukko: Taivutuspäätteen liittäminen järjestyslukuihin 11.–19.

(Tunnus ja pääte otetaan luvun taipuvasta osasta. Jälkiosa -toista ei taivu.)

11:s (yhdestoista)
11:ttä (yhdettätoista)
11:nnen (yhdennentoista)
11:nteen (yhdenteentoista)
12:s (kahdestoista)
12:tta (kahdettatoista)
12:nnen (kahdennentoista)
12:nteen (kahdenteentoista)
13:s (kolmastoista)
13:tta (kolmattatoista)
13:nnen (kolmannentoista)
13:nteen (kolmanteentoista)
14:s (neljästoista)
14:ttä (neljättätoista)
14:nnen (neljännentoista)
14:nteen (neljänteentoista)
15:s (viidestoista)
15:ttä (viidettätoista)
15:nnen (viidennentoista)
15:nteen (viidenteentoista)
16:s (kuudestoista)
16:tta (kuudettatoista)
16:nnen (kuudennentoista)
16:nteen (kuudenteentoista)
17:s (seitsemästoista)
17:ttä (seitsemättätoista)
17:nnen (seitsemännentoista)
17:nteen (seitsemänteentoista)
18:s (kahdeksastoista)
18:tta (kahdeksattatoista)
18:nnen (kahdeksannentoista)
18:nteen (kahdeksanteentoista)
19:s (yhdeksästoista)
19:ttä (yhdeksättätoista)
19:nnen (yhdeksännentoista)
19:nteen (yhdeksänteentoista)

Taulukko: Muita taivutusesimerkkejä

(Yhdyslukusanoissa tunnus ja pääte otetaan luvun viimeisestä taipuvasta osasta.)

20:s (kahdeskymmenes)
20:ttä (kahdettakymmenettä)
20:nnen (kahdennenkymmenennen)
20:nteen (kahdenteenkymmenenteen)
36:s (kolmaskymmeneskuudes)
36:tta (kolmattakymmenettäkuudetta)
36:nnen (kolmannenkymmenennenkuudennen)
36:nteen (kolmanteenkymmenenteenkuudenteen)
100:s (sadas)
100:tta (sadatta)
100:nnen (sadannen)
100:nteen (sadanteen)
500:s (viidessadas)
500:tta (viidettäsadatta)
500:nnen (viidennensadannen)
500:nteen (viidenteensadanteen)
1 000:s (tuhannes)
1 000:tta (tuhannetta)
1 000:nnen (tuhannennen)
1 000:nteen (tuhannenteen)
1 000 000:s (miljoonas)
1 000 000:tta (miljoonatta)
1 000 000:nnen (miljoonannen)
1 000 000:nteen (miljoonanteen)

Huom. Järjestyslukuun 21. merkitään taivutuspääte seuraavilla tavoilla lukutapojen ”kahdeskymmenesensimmäinen” (21:nen) ja ”kahdeskymmenesyhdes” (21:s) mukaan:

21:nen (kahdeskymmenesensimmäinen)
21:sen (kahdennenkymmenennenensimmäisen)
21:stä (kahdettakymmenettäensimmäistä)
21:seen (kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen)

21:s (kahdeskymmenesyhdes)
21:nnen (kahdennenkymmenennenyhdennen)
21:ttä (kahdettakymmenettäyhdettä)
21:nteen (kahdenteenkymmenenteenyhdenteen)

Milloin taivutuspääte merkitään järjestyslukuun?

• Numeroin kirjoitettuun järjestyslukuun ei yleensä tarvitse tekstissä merkitä päätettä, jos luku on samassa sijamuodossa kuin sitä seuraava sana. Numeron perään tulee tällöin kuitenkin piste (näin se erotetaan perusluvusta).

6. arvokisamitalista [kuudennesta]

18. luvun 5. kohdassa [kahdeksannentoista luvun viidennessä kohdassa]

Jos järjestysluvun tarkoitettu lukutapa ei käy ilmi seuraavasta sanasta, merkitään numeron jälkeen kaksoispiste, järjestysluvun tunnus ja taivutuspääte:

Olette jonossa 26:ntena. [kahdentenakymmenentenäkuudentena] (-nte- on järjestysluvun tunnus ja -na essiivin sijapääte)

Seura aloittaa ensi viikolla 14:nnen aikuisille tarkoitetun uimakoulunsa. [neljännentoista]

• Jos järjestysluvut ovat rinnasteiset ja niiden välissä on vain rinnastuskonjunktio (kuten ja), taivutuspäätettä ei ole välttämätöntä merkitä:

Asiaa käsitellään 5. ja 9. luvussa.

Mutta: Asiaa käsitellään 5:nnessä ja ohimennen myös 9. luvussa.

• Kun järjestysluku on monikossa, numeroon merkitään taivutuspäätteen lisäksi monikon i:

Tytöt olivat SM-viestissä 15:nsiä. [viidensiätoista]

Nyt ollaan järjestämässä jo seuran 22:sia kaikille jäsenille avoimia kisoja. [kahdensiakymmenensiätoisia]

Ilmaus kannattaa muotoilla usein niin, ettei hankalasti hahmottuvia päätemerkintöjä tarvita:

Tytöt sijoittuivat SM-viestissä 15. tilalle.

Nyt ovat vuorossa jo seuran 22. kisat, jotka ovat kaikille jäsenille avoimet.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta