Siirry sisältöön

Teitittely: oletteko kokeillut tätä?

Ohje lyhyesti

Teitittely on kohteliaisuusmuoto, jolla osoitetaan arvostusta ja kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan tämän iän, aseman tai muun syyn vuoksi. Vaikka puhuteltavia olisi yksi, puhuttelun verbi, persoonapronomini (te) ja omistusliite (-nne) ovat monikon 2. persoonassa:

Otatteko lisää kahvia?

Jättäkää laukkunne tuohon naulakkoon.

Anteeksi, teiltä putosi tämä kynä.

Mikä on (teidän) osoitteenne?

Menneen ajan liittomuodoissa pääverbi on kuitenkin yksikössä:

Oletteko käynyt täällä aikaisemmin?

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Oletteko kuullut? Taidatte olla ihastunut

Kohteliaisuutta tai muodollista etäisyyttä voidaan osoittaa teitittelemällä. Vaikka puhuteltavia olisi yksi, on verbimuoto teititeltäessä monikon 2. persoonassa (olette, ette ole, istukaa, älkää myöhästykö:

Voittehan hyvin?

Otatteko kahvia?

Käykää istumaan, olkaa hyvä.

Ettekö te tiedä, kuka minä olen?

Ettekö mieluummin haluaisi istua sohvalla?

Toivottavasti ette pahastunut, vaikka tulin vähän myöhässä.

Teititeltäessä käytetään vastaavasti monikon 2. persoonan omistusliitettä:

Voitteko näyttää Kela-korttinne, kiitos!

– Vrt. sinuttelu: Voitko näyttää Kela-korttisi, kiitos!

Menneen ajan liittomuodoissa pääverbi (ns. partisiippimuoto) on yhtä ihmistä teititeltäessä yksikössä, mutta useampia henkilöitä teititeltäessä käytetään tavallisia monikon 2. persoonan muotoja:

Yhden ihmisen teitittelyUsean ihmisen teitittely, monikon 2. persoona
Oletteko kuullut?Oletteko kuulleet?
Ettekö ole vielä kokeillut tätä? Ettekö ole vielä kokeilleet tätä?

Ero yhden henkilön teitittelyn ja useamman henkilön puhuttelun välillä näkyy joskus luonnehtivan sanan muodossa:

Taidatte olla ihastunut. (yhden ihmisen teitttely)

Taidatte olla ihastuneita. (usean puhuttelu)

Esimerkiksi kutsussa käytetään yhtä henkilöä teititeltäessä vastaavasti muotoa tervetullut ja useampaa puhuteltaessa muotoa tervetulleet tai tervetulleita:

Olette tervetullut! (yhden ihmisen teitittely)

Olette tervetulleet! ~ Olette tervetulleita! (usean puhuttelu)

Tällainen puhuttelutapa on kuitenkin varsin juhlallinen. Yksinkertainen Tervetuloa on tavallisin myös virallisissa kutsuissa.

Te vai te?

Joskus pronomini te kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kun halutaan osoittaa erityistä kunnioitusta puhuteltavaa kohtaan. (Vastaavasti voidaan myös pronomini sinä kirjoittaa isolla alkukirjaimella.) Pienikirjaimisuus on kuitenkin aivan yhtä käypä tapa.

Esitämme, että Te tasavallan presidenttinä varmistatte Suomen tuen tälle hankkeelle YK:ssa.

Pyydän, että te, arvoisa herra oikeuskansleri, ryhdytte pikaisiin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, onko – –.

Joka tapauksessa koko pronominia te ei usein tarvita sen enempää kuin sinuteltaessakaan pronominia sinä:

Voisitteko jatkaa tilaustani, kiitos.

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta