Siirry sisältöön

Omistusliitteet

Ohje lyhyesti

Yleiskielessä kuuluu käyttää omistusliitteitä. Omistusliite on persoonaa osoittava tunnus. Se viittaa lauseen omistajaa (kirjani, kirjasi), tekijää (syötyäni, syötyäsi) tms. tarkoittavaan ilmaukseen. Yksikön ja monikon 3. persoonassa omistusliite on sama.

Taulukko: Omistusliite eri persoonissa

PersoonaYksikköMonikko
1.kirjani, syötyäni kirjamme,syötyämme
2.kirjasi, syötyäsikirjanne, syötyänne
3.kirjansa, syötyään ~ syötyänsä,
lapselleen ~ lapsellensa
kirjansa, syötyään ~ syötyänsä,
lapselleen ~ lapsellensa

Huom. Omistusliitteen muoto voi 3. persoonassa olla tietyissä tapauksissa joko vokaali + -n tai -nsa/-nsä. Molemmat ovat yleiskielessäkin mahdollisia, mutta vaihtoehto vokaali + -n on tavallisempi:

He tarjosivat lounaan ystävilleen ~ ystävillensä.

Saimme messuilla kuvan presidentistä ja hänen kahdesta avustajastaan ~ avustajastansa.

1. ja 2. persoonassa pelkkä omistusliite riittää ilmaisemaan omistajan tai tekijän:

Tarkastaja avasi laukkuni.

Päätöksemme pysyy.

Mikä on paras lukemanne kirja?

Persoonapronominin genetiivimuoto (minun, sinun, meidän, teidän) ilmaiseekin rakenteessa usein vastakkain asettelua tai on muuten painollinen:

Tämä on minun tablettini, ei sinun.

Sen sijaan 3. persoonassa pronomini hänen, heidän on omistusliitteen lisäksi tietyin ehdoin tarpeen:

Oletko nähnyt hänen autonsa

Mitä teit heidän lähdettyään?

Kun omistusliite viittaa lauseen tekijää tms. tarkoittavaan subjektiin, sitä käytetään myös 3. persoonassa ilman pronominin genetiiviä:

He (= subjekti) muistelivat nuoruuttaan.

Herättyään hän (= subjekti) joi kahvia.

Omistusliitettä koskevia ohjeita:

Omistusliitteiden käytöstä lauseenvastikkeissa:

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta