Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehdessä-, tehtyä-rakenne (luin kirjaa lasten nukkuessa, peruskäyttö)

Ohje lyhyesti

Ilmauksissa Lasten nukkuessa luin kirjaa ja Lasten nukuttua luin kirjaa on kun-lausetta vastaava rakenne lasten nukkuessa (’kun lapset nukkuivat’) ja lasten nukuttua (’kun lapset olivat nukkuneet’). Ilmaustyyppiä kutsutaan tehdessä-, tehtyä-rakenteeksi, temporaaliseksi lauseenvastikkeeksi tai temporaalirakenteeksi.

Kun rakenteella on eri tekijä kuin pääverbillä, se on n-loppuisessa muodossa eli genetiivissä:

Lasten nukkuessa luin kirjaa. (’kun lapset nukkuivat, minä luin kirjaa’)

Johtoryhmä tekee päätökset vasta neuvottelujen päätyttyä. (’johtoryhmä tekee päätökset, sen jälkeen kun neuvottelut ovat päättyneet’)

Kun rakenteen tekijä on sama kuin pääverbillä, käytetään vain omistusliitettä:

Lukiessani hyräilin tuutulaulua. (’kun luin, hyräilin tuutulaulua’)

Kirjoitettuaan viestinsä taululle opettaja lähti kotiin. (’sen jälkeen kun opettaja oli kirjoittanut viestinsä taululle, hän lähti kotiin’)

Tämän tehdessä-, tehtyä-rakenteen peruskäyttöä koskevan ohjeen osat ovat seuraavat:

Muita tehdessä-rakennetta koskevia ohjeita:

Koko ohje

Tehdessä- ja tehtyään-rakenne (kuten Laulua tehdessäni ajattelin kesää) vastaa ensisijaisesti aikaa ilmaisevaa kun-lausetta (’kun tein laulua’). Rakenteen nimitys kieliopissa on myös temporaalinen lauseenvastike tai temporaalirakenne.

Tehdessäni, tehtyäni: aikasuhteet

Tehdessä-rakenteen esittämä tilanne tapahtuu samaan aikaan kuin pääverbin ilmaisema tilanne:

Laulua tehdessäni ajattelin kesää. (’kun tein laulua, ajattelin kesää’)

Tehtyään-rakenteen tilanne on taas aiempi tai aikaisemmin alkanut kuin pääverbin ilmaisema:

Laulun tehtyäni ajattelin kesää. (’kun olin tehnyt laulun, ajattelin kesää’ = ensin tein laulun, sitten ajattelin kesää)

Rakenteella ja pääverbillä eri tekijä: lapsen syödessä me luimme

• Kun tehdessä-rakenteen tekijä, kokija tms. ei ole sama kuin pääverbillä, se ilmaistaan n-loppuisella genetiivimuodolla (opettajan):

Taulukko: Rakenteessa eri tekijä kuin pääverbillä

Tehdessä-rakennePääverbi
Äidin surffaillessa netissä lapset pelasivat kännyköillään.
’kun äiti surffaili netissä,lapset pelasivat kännyköillään’
Tehtyä-rakennePääverbi
Äidin surffattua netissälapset pelasivat kännyköillään.

’kun äiti oli surffannut netissä,

(= ’kun äiti oli surfannut netissä,

lapset pelasivat kännyköillään’

sitten lapset pelasivat’)

• Kun rakenteen tekijänä on 1. tai 2. persoona, joka on muu kuin pääverbin tekijä, se ilmaistaan yleensä pelkällä omistusliitteellä: ollessamme, tehtyäsi. Lisänä voi tekijän korostamisen vuoksi käyttää persoonapronominin genetiivimuotoa, esim. meidän ollessamme:

Tätä kirjoittaessani eduskunta ei ole vielä päättänyt uuden ydinvoimalan kohtalosta.

Laitamme paketin postiin maksettuasi tilauksen.

Koirat viettivät viikon koirahoitolassa (meidän) ollessamme ulkomailla.

Hän muuttui aivan toisenlaiseksi (teidän) lähdettyänne.

Varsinkin arkisessa kirjoittelussa käytetään 1. ja 2. persoonan ilmauksissa myös omistusliitteetöntä muotoa: Entisessä työpaikassa ollessa sairastelin paljon; Sammutatko sähkölaitteet kotoa lähtiessä? Yleiskielessä käytetään omistusliitettä: ollessani, lähtiessäsi.

• Seuraavissa esimerkeissä on passiivimuotoinen pääverbi (majoitetaan, merkitään), jolla on kohdetta tarkoittava objekti (sukulaisia ja tuttavia, uusi jäsen). Tehdessä-, tehtyä-rakenteessa käytetään omistusliitteen lisäksi persoonapronominia hänen, heidän, kun viitataan tuohon objektiin:

Siellä sukulaisia ja tuttavia majoitetaan pitkäksikin aikaa heidän tullessaan vierailulle.

Uusi jäsen merkitään jäsenluetteloon hänen maksettuaan jäsenmaksunsa.

Rakenteella ja pääverbillä sama tekijä: lapsi luki syödessään

• Kun rakenteen tekijä, kokija tms. on sama kuin pääverbillä, se ilmaistaan kaikissa persoonissa pelkällä omistusliitteellä:

Taulukko: Rakenteessa sama tekijä kuin pääverbillä

Tehdessä-rakennePääverbi
Surffaillessaan netissä oppilaat kuuntelivat myös opettajaa.
’kun oppilaat surffailivat netissä,he kuuntelivat (samalla) myös opettajaa’
Tehtyä-rakennePääverbi
Peruskurssin käytyännevoitte osallistua myös jatkokoulutukseen.
’(sen jälkeen) kun olette käyneet peruskurssin,
(= ’ensin peruskurssi,
voitte osallistua myös jatkokoulutukseen’
sitten jatkokoulutus’)

Olin ilahtunut saadessani palautetta kirjoituksestani.

Mitä nimimerkkejä Kekkonen käytti kirjoittaessaan lehtiin?

Käyttöoikeuden saatuanne siirrätte yhdistyksenne tapahtumat tähän kalenteriin.

Johtaja sai potkut kirjoitettuaan kriittisesti yrityksestä.

Ilmaus ”Kekkosen kirjoittaessa lehtiin hän käytti eri nimimerkkejä” on siis virheellinen, jos kirjoittajalla (hän) tarkoitetaan Kekkosta eikä jotakuta muuta. Oikeat viittaussuhteet on lauseessa Kirjoittaessaan lehtiin Kekkonen käytti eri nimimerkkejä.

Virheellisiä ovat myös päinvastaiset tapaukset, joissa tehdessä-rakenteen tekijä on ilmaistu pelkällä omistusliitteellä, vaikka tarkoituksena ei olisikaan viitata pääverbin subjektiin (jollainen on seuraavassa kello):

Yleiskielen vastainen rakenne: Poika menestyi ensimmäisessä 100 metrin kisassaan hienosti: saapuessaan maaliin kello näytti 11,78.

Yleiskielen mukainen rakenne: Poika menestyi ensimmäisessä 100 metrin kisassaan hienosti: hänen saapuessaan maaliin kello näytti 11,78.

• Kun lause ilmaisee välttämättömyyttä (täytyy, pitää) tai omistusta (opettajalla on, hänellä oli), viittaa tehdessä-, tehtyä-rakenteen omistusliite pääverbin tekijään (opiskelijan, heidän) tai omistajaan (opettajalla, sinulla):

Opiskelijan pitää myöhästyessään jäädä pois koko oppitunnin ajaksi. (’kun hän myöhästyy’)

Heidän tulee lippua ostaessaan todistaa ikänsä. (’kun he ostavat lipun’)

Saatuasi kutsun sinun pitää seurata kirjeessä esitettyjä ohjeita. (’kun olet saanut kutsun’)

Arvosanoja kirjoittaessaan opettajalla on ongelmia. (’kun hän kirjoittaa’)

Uutta työtä hakiessasi sinulla on sitten alalta myös työkokemusta.

Hänellä oli kadotessaan yllään punaruskea takki.

Jos on epävarma omistusliitteen käyttämisestä, kannattaa tehdessä-rakenteen sijasta käyttää kun-lausetta:

Opettajalla oli ongelmia, kun hän kirjoitti arvosanoja.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta