Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehdessä-, tehtyä-rakenne (vahingon sattuessa, ”Kimin ollessa toinen”)

Ohje lyhyesti

Tehdessä-rakennetta eli temporaalista lauseenvastiketta käytetään toisinaan ehtoa (eli jos-suhdetta) ilmaisemassa, vaikka peruskäyttö on tilanteiden samanaikaisuuden ilmaisemisessa (’kun’). Käytäntö on yleiskielen mukainen, mutta kannattaa kuitenkin aina varmistaa, että ilmauksen aikasuhteen tulkinta on yksiselitteinen.

Miten toimitaan vahingon sattuessa? (’jos/kun vahinko sattuu’)

Lisäksi tehdessä-rakennetta näkee käytettävän sellaisissa yhteyksissä, joissa toinen tilanne on myöhempi kuin toinen. Tällaiset eivät ole yksiselitteisiä, sillä rakenteen perusmerkitys eli tilanteiden samanaikaisuus voi nousta häiritsevästikin pintaan:

Bottas tuli maaliin ensimmäisenä Rosbergin ollessa seitsemäs.

Moniselitteisten ilmausten sijaan kannattaa suosia muita rakenteita, esimerkiksi ja-ilmausta:

Bottas tuli maaliin ensimmäisenä, ja Rosberg oli seitsemäs.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Tehdessä-rakenteen peruskäyttöä esitellään ohjeessa Lauseenvastikkeet: tehdessä-, tehtyä-rakenne (luin kirjaa lasten nukkuessa, peruskäyttö), ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Vahingon sattuessa (ehto vai aika?)

• Joskus tehdessä-rakenteen voi tulkita ilmaisevan ehtoa (”jos-suhdetta”), aivan kuten kun-lauseenkin. Silti myös ajallisen suhteen eli samanaikaisuuden merkitys on aina mukana.

Miten toimitaan vahingon sattuessa? (’jos/kun vahinko sattuu’)

Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen.

EU:n asetuksen mukaan VR:n on junan myöhästyessä yli tunnin tarjottava matkustajille aterioita tai virvokkeita.

Voit halutessasi tukea yhdistyksen toimintaa.

Kun haluaa, että ehdon merkitys on täysin yksiselitteinen, kannattaa käyttää jos- tai mikäli-lausetta:

Voittaessaan presidenttivaalit Prohorov hajottaa parlamentin. (Lause on mahdollista tulkita myös ei-tarkoitetulla tavalla: ’kun Prohorov voittaa’.)

– Yksiselitteinen: Jos Prohorov voittaa presidentinvaalit, hän hajottaa parlamentin.

• Joskus tehdessä-rakenteen voi tulkita ilmaisevan syytä tai perustelua – samaan tapaan kuin kun-lauseen. Silti myös samanaikaisuuden merkitys on tässä mukana.

Tutkimusajanjaksoa edeltävinä vuosina yhteisön tuotannonala kärsi edelleen merkittävää vahinkoa hintojen laskiessa ja tappioiden noustessa. (’kun/koska hinnat laskivat’)

Myös tehtyä-rakenteeseen voi sisältyä syysuhteen merkitys; aiemmin alkanut tilanne voidaan nimittäin katsoa toisen tilanteen aiheuttajaksi:

Kymmeniä kateissa porauslautan kaaduttua Venäjällä. (Katoamisen syy: porauslautta kaatui, seuraus: kymmeniä kateissa.)

Autoilija kuoli törmättyään karanneeseen hevoseen.

”Kimin ollessa toinen”

Tehdessä-rakennetta käytetään toisinaan myös ja-lauseen tehtävässä, mutta kokonaisuus voi ontua sekä muodon että merkityksen takia. Vaikka ilmaustyypillä Kokous on maanantaina asialistan ollessa seuraava yritetään sanoa, että ’kokous on maanantaina, ja asialista on seuraava’, ei kokonaisuus kuitenkaan vastaa ja-rinnastusta (ks. rinnastuksesta Lisätietoa toisessa ohjeessa). Myös aikasuhde on epäselvä.

Usein onkin selvempää käyttää kahta rinnasteista ja-lausetta tai toisenlaista muotoilua:

Yhtiökokous pidetään yhtiön toimipaikassa 2. joulukuuta klo 14.30 asialistan ollessa seuraava.

– Selvemmin: Yhtiökokous pidetään yhtiön toimipaikassa 2. joulukuuta klo 14.30, ja asialista on seuraava. ~ Yhtiökokous pidetään yhtiön toimipaikassa 2. joulukuuta klo 14.30; asialista on seuraava.

Videota on katsottu 1 287 kertaa 53 valtiossa kärkipään ollessa seuraava: Suomi, Yhdysvallat.

– Selvemmin: Videota on katsottu 1 287 kertaa 53 valtiossa, (ja) kärkipää on seuraava: Suomi, Yhdysvallat.

Ilmaustyyppi on kuitenkin tavallinen mm. erilaisissa kustannus- tai tulostietoja vertailevissa yhteyksissä. Se ei esiintymäyhteydessään ole välttämättä monitulkintainen, mutta lukuja vertailtaessa olisi selvempää käyttää kokonaisia lauseita, jotta vertailtavat erottuvat paremmin:

Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa liikevoiton ollessa 21,7 %.

– Selvemmin: Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 25,7 miljoonaa ja liikevoitto oli 21,7 %.

Jäsenille lippu maksaa 7,50 normaalihinnan ollessa 10 euroa.

– Selvemmin: Jäsenille lippu maksaa 7,50, vaikka/mutta normaalihinta on 10 euroa.

Merra rohmusi 44 ääntä Laakson saaliin jäädessä 19:ään.

– Selvemmin: Merra rohmusi 44 ääntä, ja Laakson saalis jäi 19:ään. ~ Merra rohmusi 44 ääntä, kun taas Laakson saalis jäi 19:ään.

Ilmaustyyppiä näkee käytettävän varsinkin urheiluselostuksissa vertailtaessa tuloksia. Sillä pyrittäneen tuomaan tilanteet dynaamisesti samanaikaisina esille. Monitulkintaisuutta voi syntyä silloin, kun tehdessä-rakenteen ilmaisema aika on todellisuudessa myöhempää kuin pääverbin ilmaisema aika:

Naiset olivat karsintojen jälkeen ykkösinä lopullisen sijoituksen ollessa toinen.

– Yksiselitteisesti: Karsintojen jälkeen naiset olivat ykkösinä, ja/mutta lopullinen sijoitus oli toinen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta