Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehdessä-, tehtyä-rakenne (tehdessä vai tehtäessä?)

Ohje lyhyesti

Ilmaus laskua maksettaessa vastaa passiivilausetta kun maksetaan, ja ilmaus laskua maksaessa vastaa aktiivista lausetta kun maksaa:

Laskua maksettaessa tulee käyttää viitenumeroa. (’kun laskua maksetaan’)

Laskua maksaessa kannattaa käyttää viitenumeroa. (’kun laskua maksaa’)

Rakenteilla on osin eriytynyttä käyttöä. Joissakin tapauksissa merkitysero on kuitenkin todella vähäinen:

Palkkiosta sovittaessa ~ sopiessa on otettava huomioon sivukulut.

Kyseessä on kun-lausetta vastaava temporaalinen lauseenvastike eli tehdessä-, tehtäessä-rakenne. Rakenteen peruskäyttöä esitellään ohjeessa Lauseenvastikkeet: tehdessä-, tehtyä-rakenne (luin kirjaa lasten nukkuessa, peruskäyttö), ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Tehtäessä on passiivimuoto ja tehdessä aktiivimuoto. Passiivimuotoista tehtäessä-rakennetta käytetään, kun sitä vastaavassa kun-lauseessa voisi olla passiivimuotoinen verbi (tehdään, tehtiin):

Pankkikortti ei käy postiennakkoa maksettaessa. (’kun maksetaan postiennakkoa’)

Vanhus oli löydettäessä hyvissä voimissa. (’kun hänet löydettiin’)

Kolme yhdeksästä taksista ajoi pyydettäessä pimeästi. (’kun pyydettiin’)

Passiivimuotoa käytetään usein yhteyksissä, joissa taustalla on jokin abstrakti toimija, kuten yritys, virasto tai muu organisaatio (ks. ohjetta passiivimuodon tekijästä kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Oppositio hajosi ruokaverosta päätettäessä. (’kun [eduskunnassa] päätettiin’)

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja.

Aktiivimuotoista tehdessä-rakennetta taas käytetään, kun vastaava kun-lause voisi olla muodossa tekee, siis yleistävässä yksikön 3. persoonassa, joka vastaa merkitystä ’kuka hyvänsä’:

Ruokaa tehdessä on aikaa kuunnella musiikkia. (’kun tekee ruokaa’)

Netissä surffaillessa sai aikansa hyvin kulumaan. (’kun surffaili netissä’)

Joskus sekä tehtäessä- että tehdessä-rakenne ovat mahdollisia. Käytännössä merkitysero on todella vähäinen:

Palkkiosta sopiessa kannattaa muistaa myös esitysajat. (’kun sopii palkkioista’)

Palkkioista sovittaessa kannattaa muistaa myös esitysajat. (’kun sovitaan palkkioista’)

Etenkin mahdollisuutta ilmaisevissa yhteyksissä voi tehdessä-muodossa olla omistusliite: Puutarhatöitä tehdessä(än) voi ratkoa myös työasioita.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta