Siirry sisältöön

Omistusliitteet: meidän perhe, meidän kaikkien huolet

Ohje lyhyesti

Yleiskielen omistus- ja kuuluvuussuhteen ilmauksissa käytetään tavallisesti omistusliitettä: meidän omaisuutemme, teidän tapauksessanne. Kuitenkin puhuttaessa perheestä tai muusta vastaavasta yhteisöstä sopii tunnesävytteiseen tyyliin myös omistusliitteetön ilmaustyyppi meidän perhe.

Sen sijaan ilmaustyypissä meidän kaikkien lapset ei koskaan käytetä omistusliitettä, koska sanat meidän ja kaikkien ovat tavallaan yhtäläisyyssuhteessa (me = kaikki).

Joissakin rinnasteisissa ja-ilmauksissa omistusliitteen valinta voi olla hankalaa. Esimerkiksi jos haluttaisiin yhdistää minun lapseni ja sinun lapsesi, syntyy omistajuuden muodon suhteen ristiriita: ”minun ja sinun lapseni” vai "minun ja sinun lapsesi"? Muoto-ongelmalta vältytään joko toisteisella rakenteella minun lapseni ja sinun lapsesi tai muuttamalla ilmaustyyppiä: meidän lapsemme. Jos jälkimmäinen rinnastettava ei ole persoonapronomini, omistusliitettä ei tarvitakaan: meidän ja muiden murheet.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Meidän perhe, teidän suku

Meidän perhe -tyyppisissä monikon 1. ja 2. persoonan ilmauksissa ei välttämättä tarvita omistusliitettä. Tällöin ilmaistaan läheistä kuulumista perheeseen tai muuhun vastaavaan yhteisöön tuttavallisessa, puheenomaisessa tai tunnesävytteisessä tyylissä:

Meidän suku on kotoisin Muolaasta.

Millainen auto teidän perheellä on?

Neutraaliksi tarkoitetussa asiatyylissä tunnesävytteistä yhteenkuuluvuutta ei yleensä osoiteta, vaan vastaavissa yhteyksissä käytetään omistusliitettä:

Olen käynyt katsomassa sukumme vanhoja paikkoja Muolaassa.

Voisiko teidän perheenne toimia sijaisperheenä?

Meidän naisten rooli, teidän kaikkien kirjat

Ilmaustyypissä me naiset, me kaikki, te kaikki persoonapronomini ja sitä seuraava ilmaus muodostavat kokonaisuuden. Vaikka pronomini olisi genetiivimuodossa (meidän naisten, teidän kaikkien), omistusliitettä ei käytetä, koska kyseessä ei ole omistus- tai muu kuuluvuussuhde vaan kyseisessä tilanteessa eräänlainen yhtäläisyyssuhde, kuten me = naiset, te = kaikki. Omistusliitettä ei tule myöskään näitä seuraavaan omistettavaan:

Mitä se kertoo meidän naisten roolista perhe-elämässä?

En sopeutuisi teidän kaupunkilaisten vaikeisiin sääntöihin.

Tällä hetkellä teidän nuorten ylläpitämä palsta on paras.

Meidän kahden toiveena on yhteinen koti.

Varmasti meidän kaikkien yhteisenä tavoitteena on pitää tv-käännösten taso korkealla.

Kaikkien teidän kielloista huolimatta söin sipsejä.

Minun ja sinun lapset vai minun lapseni ja sinun lapsesi?

Kun sanalla on määritteenään useampia rinnasteisia genetiivimuotoisia persoonapronomineja (kuten minun ja sinun), jommankumman mukaan valittu omistusliitteen muoto tuntuu toisen persoonan näkökulmasta aina huonolta. Yksi keino välttää muotoristiriita on toistaa substantiivi ja esittää kumpikin omistusliite:

Science-lehdessä julkistettu neandertalinihmisen perimän luenta paljastaa, että pieni osa, 1–4 prosenttia, minun ja sinun perimästäsi on lähtöisin vantteralta sukulaiseltamme.

minun perimästäni ja sinun perimästäsi tai meidän kahden perimästä tai meidän perimästämme

Omistusliitteen pois jättäminen ei ole yleiskielen mukaista:

Minulla ei ollut hyviä välejä soitonopettajani kanssa, joten hänen ja minun tiet erosivat melko pian.

Yleiskielen mukainen: – – joten tiemme erosivat melko pian.

Kuitenkin jos genetiivimääritteiden rinnastuksessa on jälkimmäisenä jäsenenä muu kuin persoonapronomini, omistusliitettä ei käytetä:

Mikä on sinun ja Summasen yhteinen historia?

Sinun pitää tietää, että sinulla on minun ja tämän kansanliikkeen tuki.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta