Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehdäkseen-rakenne (pelaan voittaakseni, rakenteen tekijä)

Ohje lyhyesti

Tehdäkseen-rakenteessa eli finaalisessa lauseenvastikkeessa on aina omistusliite, joka viittaa pääverbin tekijää tms. tarkoittavaan subjektiin:

Pelaan voittaakseni.

Eurooppa tarvitsee aitoa demokratiaa onnistuakseen tehtävissään.

Tehdäkseen-rakenteen käyttöä laajemmin esitellään ohjeessa Lauseenvastikkeet: tehdäkseen-rakenne (juoksin ehtiäkseni junaan), ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

• Tehdäkseen-rakenteessa on aina omistusliite:

Juoksin ehtiäkseni junaan.

Omistusliite viittaa lauseen pääverbin tekijää tms. tarkoittavaan subjektiin (esimerkissä juosta-verbin tekijään minä).

• Pääverbin subjekti on yleensä perusmuodossa eli nominatiivissa (seuraavassa esimerkkiryhmässä Alonso, me).

Alonso tarvitsee ihmeen voittaakseen kisan.

Ryhdyimme etsimään sopivaa peltoa aloittaaksemme tyrnin viljelyn.

Välttämättömyyttä ilmaisevissa rakenteissa se voi olla myös n-loppuisessa genetiivimuodossa (oppilaan):

Oppilaan täytyy kiirehtiä ehtiäkseen kirjoittaa esseen ajoissa.

Turistien tulisi lähteä maasta pelastaakseen henkensä.

• Tehdäkseen-rakennetta ei yleensä voi käyttää silloin, kun pääverbi-ilmaus on Minulla on rahaa -tyyppinen omistuslause. Omistajaa osoittava -lla/-llä-päätteinen ilmaus (minulla) ei nimittäin tavallisesti sovi tehdäkseen-rakenteen omistusliitteen vastineeksi:

?Minulla on vihdoin aikaa jäädäkseni lomalle.
– Viittaussuhteiltaan selvä: Minulla on vihdoin aikaa, jotta voin jäädä lomalle ~ Minulla on vihdoin aikaa jäädä lomalle.

?Virtasella ei ollut rahaa ryhtyäkseen laulajaksi.
– Viittaussuhteiltaan selvä: Virtasella ei ollut rahaa ryhtyä laulajaksi.

Kuitenkin kun omistuslause ilmaisee välttämättömyyttä (predikaattiverbinä on siis täytyä, pitää, on oltava tms.), ilmaustyyppi on mahdollinen:

Meillä täytyy olla aistit avoimina nähdäksemme kaiken hyvän.

Henkilökohtaisen kortin hankkiaksesi sinulla on oltava suomalainen henkilötunnus.

Heillä täytyy olla voimassa olevat vakuutukset voidakseen osallistua kisaan.

• Tehdäkseen-rakenteen sisältävän lauseen pääverbi ei voi olla passiivissa (esim. rehkitään), sillä tällöin tehdäkseen-rakenteen omistusliitteellä ei ole lauseessa tarvittavaa persoonavastinetta. Esimerkiksi seuraavanlainen ilmaus ei tästä syystä ole tulkinnaltaan selvä:

Suomessa rehkitään kovasti saadakseen riittävän toimeentulon.

Yksiselitteisesti: Suomessa rehkitään kovasti, jotta saataisiin riittävä toimeentulo
~
Suomessa rehkitään kovasti riittävän toimeentulon saamiseksi.

(Ks. myös ohjetta tehdäkseen-, tekemään- ja tekemiseksi-rakenteiden vertailusta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.) Sen sijaan yleistäviin 3. persoonan ilmauksiin (kuten Tässä voi kääntyä) tehdäkseen-rakenne sopii ainakin silloin, jos pääverbi ilmaisee mahdollisuutta (kuten voi) tai välttämättömyyttä (kuten täytyy, tulee):

Kenen puoleen voi kääntyä saadakseen apua pankkiongelmien ratkomisessa?

Psykologiksi päästäkseen tulee olla maisteri.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta