Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehdäkseen-rakenne (juoksin ehtiäkseni junaan, rakenteen peruskäyttö)

Ohje lyhyesti

Lauseessa Juoksin ehtiäkseni junaan rakenne ehtiäkseni junaan ilmaisee tarkoitusta ja vastaa merkitykseltään jotta-lausetta: Juoksin, jotta ehdin junaan. Tehdäkseen-rakennetta kutsutaan kieliopissa myös nimellä finaalinen lauseenvastike.

Rakennetta käytetään joskus myös myöhemmyyttä ilmaisemassa, mutta silloin se ei aina ole yksitulkintainen eikä siksi suositeltava: ”He menivät naimisiin nuorina erotakseen myöhemmin.”

Tässä ohjeessa käsitellään tehdäkseen-rakenteen peruskäyttöä. Ohjeen osat ovat seuraavat:

Muita tehdäkseen-rakenteen käyttöä koskevia ohjeita:

Koko ohje

Lepään jaksaakseni: rakenteen peruskäyttö

Tehdäkseen-rakenne (eli finaalirakenne tai finaalinen lauseenvastike) vastaa ensisijaisesti tarkoitusta ilmaisevaa jotta-lausetta. Rakenteessa on aina omistusiite, joka viittaa pääverbin tekijää tms. tarkoittavaan subjektiin:

Lepään jaksaakseni. (’lepään, jotta jaksan’)

Mitä nuorten pelaajien pitää tehdä päästäkseen ammattilaisiksi? (’jotta pääsevät ammattilaisiksi’)

Hiukset tarvitsevat vitamiineja voidakseen hyvin. (’jotta voivat hyvin’)

Rakenne ilmaisee siis pääverbin (lepään, pitää tehdä, tarvitsevat) kuvaaman tilanteen tarkoitusta tai tavoiteltua päämäärää (jaksan, pääsevät ammattilaisiksi, voivat hyvin). Tätä merkitystä osoittaa myös rakenteen nimitys finaalirakenne, joskaan ”finaalisuus” ei ole sen ainoa tehtävä (finaalinen viittaa tässä toiminnan tarkoitukseen, päämäärään, maaliin eli loppuun).

Rakenteeseen sisältyy usein myös selvä voimisen tai mahdollisuuden merkitys:

Koko projekti vaatii toteutuakseen 400–500 henkilötyövuotta. (’jotta voi toteutua’)

Journalismi tarvitsee rohkeutta ja itsenäisyyttä nostaakseen esiin myös epämiellyttävät asiat. (’jotta voisi nostaa’)

Liian nuori sitoutuakseen: riittävyyden ja liiallisuuden ilmaukset

Tehdäkseen-rakennetta käytetään lisäksi mm. riittävyyttä tai liiallisuutta tarkoittavissa ilmauksissa, joihin sisältyy tarkoituksen merkitys: ’mihin tarkoitukseen jokin sopii tai ei sovi tai jotain on riittävästi tai liikaa’. Näissä ilmauksissa on yleensä mukana sellaisia sanoja kuin tarpeeksi (ääniä), sopivasti (ääniä), sopivan (vivahteikas), riittävän (hyvä) tai liian (nuori), (heikentynyt) liikaa:

Pääkysymys on, saavatko he tarpeeksi ääniä päästäkseen enemmistöön parlamentissa. (’tarpeeksi ääniä, jotta he pääsevät enemmistöön’)

Pennut ovat sopivan isoja päästäkseen uuteen kotiin.

Vitsi on yllättävän hyvä ollakseen savolainen. 

Minusta 15-vuotias on vielä liian nuori lähteäkseen vaihto-oppilaaksi.

Lati oli vahvistunut liikaa houkutellakseen sijoittajia.

Sopivuutta tai riittävyyttä ilmaistaan myös asteikkoa arvioivalla sanoilla, esim. melko:

Hän on melko nuori ollakseen hyvä ultrajuoksija. (’jotta voisi olla hyvä’)

Näillä eduilla Suomi on ainakin kohtuullisen kilpailukykyinen houkutellakseen maahan lisää yrittäjiä.

Tiesitkö?

Tehdäkseen-muoto on vakiintunut tekstiä eri tavoin kommentoiviin sanontoihin:

 • (esimerkin) mainitakseni
  (asiaa) luonnehtiakseni
 • totta puhuakseni
  niin sanoakseni
  ollakseni (rehellinen)
 • ymmärtääkseni (’mikäli ymmärrän’)
  nähdäkseni
  tietääkseni
  luullakseni

Se esiintyy myös ilmaustyypeissä tulee jos on tullakseen, ei ota syttyäkseen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta