Siirry sisältöön

Lauseenvastikkeet: tehdäkseen-rakenne (tehdäkseen, tekemään vai tekemiseksi?)

Ohje lyhyesti

Tehdäkseen-rakenne eli finaalinen lauseenvastike on ominaisuuksiltaan läheinen tekemään- ja tekemiseksi-rakenteiden kanssa. Merkitykset ja käytön ehdot eivät kuitenkaan ole samat.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Tehdäkseen-rakenteen peruskäyttöä esitellään ohjeessa Lauseenvastikkeet: tehdäkseen-rakenne (juoksin ehtiäkseni junaan), ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Koko ohje

Lähti lomalle rentoutuakseen vai rentoutumaan?

Merkitykseltään lähellä tehdäkseen-rakennetta on ilmaustyyppi tekemään:

Taulukko: tehdäkseen- ja tekemään-rakenteet

Tehdäkseen-rakenneTekemään-rakenne

Ihmiset lähtevät lomalle rentoutuakseen.

Ihmiset lähtevät lomalle rentoutumaan.

Menin ravintolaan syödäkseni hienosti.

Menin ravintolaan syömään hienosti.

Lähditkö rannalle pitääksesi hauskaa?

Lähditkö rannalle pitämään hauskaa?

Näiden ilmausten erona on se, että omistusliitteellinen eli persoonan paljastava tehdäkseen-muoto korostaa lauseen pääverbin tekijän aikomusta, mutta omistusliitteettömästä tekemään-rakenteesta tämä korostus puuttuu.

Seuraavissa lauseissa ero on selvempi; niissä on kohdetta tarkoittava objekti. Tehdäkseen-rakenteessa painottuu lauseen tekijää tms. tarkoittavan subjektin osuus ja tekemään-rakenteessa objektin osuus:

Seura hankki pelaajan vahvistaakseen keskikenttää. (’vahvistaja: pääverbin subjekti seura’)

Seura hankki pelaajan vahvistamaan keskikenttää. (’vahvistaja: pääverbin objekti pelaaja’)

Ministeriö perusti toimikunnan edistääkseen asiaa. (’asian edistäjä: pääverbin subjekti ministeriö’)

Ministeriö perusti toimikunnan edistämään asiaa. (’asian edistäjä: pääverbin objekti toimikunta’)

Tekemään-rakenne sopii passiivilauseisiin, kun taas omistusliitteen sisältävä tehdäkseen-rakenne ei sovi (ks. tarkemmin ohjetta rakenteen tekijästä kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

WWF perustettiin elvyttämään ja auttamaan jo sukupuuttoon kuolemassa olevia kasvi- ja eläinlajeja.

Edistääkseen asiaa vai asian edistämiseksi?

Tehdäkseen-rakenteen vastineeksi käy joskus tekemiseksi-rakenne, joka tarjoaa tiiviin substantiivimuotoisen keinon ilmaista tarkoitusta. Rakenteessa on genetiivimäärite (työn tekemiseksi), joka ilmaisee teon kohdetta:

Päällystö siirrätti porttien edustalle paaluesteitä puolustuksen vahvistamiseksi.

– Vrt. Päällystö siirrätti paaluesteitä vahvistaakseen puolustusta.

Ministeriö perusti toimikunnan asian edistämiseksi.

– Vrt. Ministeriö perusti toimikunnan edistääkseen asiaa.

Itse tekemiseksi-rakenteeseen ei sisälly tekijää tai kokijaa:

Pyrimme hankkimaan riittävästi tietoa uudenlaisen oppimateriaalin tuottamiseksi. (tuottajaa ei paljasteta)

– Vrt. tehdäkseen-rakenteessa tekijä ilmaistaan omistusliitteessä: Pyrimme hankkimaan riittävästi tietoa tuottaaksemme uudenlaista oppimateriaalia. (’jotta tuotamme oppimateriaalia’)

Samoin kuin tekemään-rakenne myös tekemiseksi-rakenne sopii passiivilauseisiin (tehdäkseen ei sovi):

Neuvotteluissa allekirjoitettiin sopimus kriisin lopettamiseksi. ~ Neuvotteluissa allekirjoitettiin sopimus, jotta kriisi lopetettaisiin.
(Ei: ”Neuvotteluissa allekirjoitettiin sopimus lopettaakseen kriisi.”)

Tiiviytensä vuoksi tekemiseksi-rakennetta käytetään paljon otsikoissa ja luetteloissa:

Opas lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa

Suunnitelma kansallisen teknologiaohjelman käynnistämiseksi

Jos tällaista genetiivimääritteellistä rakennetta käytetään samassa tekstissä runsaasti, kokonaisuutta on hankala hahmottaa tiiviin ilmaisun takia:

Tämän kehittämishankkeen päätavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpide-esityksiä vaikutusarviointeineen yksityismetsätalouden tilakoon kasvattamiseksi ja sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Tavoitteena on laatia tutkimuksiin ja selvityksiin perustuvat yksityiskohtaiset esitykset vaikutusarviointeineen nykyisen lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ja koko rakenteen parantamiseksi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta