Siirry sisältöön

Omistusliitteet: persoonapronomini ja omistusliite (hoitaja vei potilaan kotiinsa)

Ohje lyhyesti

Joskus voi olla epäselvää, kehen omistusliite lauseessa viittaa. Useimmiten kyllä muu tekstiyhteys ohjaa tulkitsemaan viittauksen tarkoitetulla tavalla:

Lääkäri pyysi potilasta huoneeseensa.

Lääkäri kehotti potilasta painelemaan vatsaansa.

Mahdolliseen kaksitulkintaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Kauppias houkutteli asiakkaan liikkeeseensä

Kun lauseessa on sekä ihmistä tarkoittava subjekti (kauppias) että ihmistä tarkoittava objekti (asiakkaan), voi omistusliitteen viittaus (liikkeeseensä) joskus olla epäselvä. Pääsääntö kuitenkin on, että kolmannen persoonan omistusliite ilman persoonapronominin genetiiviä (hänen, heidän) viittaa lauseen subjektiin:

Taulukko: Pelkkä omistusliite viittaa subjektiin

SubjektiObjektiOmistusliitteen sisältävä ilmaus
Kauppiashoukutteliasiakkaanliikkeeseensä. (’kauppiaan liike’)

Onko kukaan tilannut sisustussuunnittelijaa kotiinsa?

Yhä useampi haluaa lääkärin mieluummin kotiinsa kuin lähtee lääkäriasemalle jonottamaan.

Silloin taas kun omistusliite viittaakin objektiin (lapset) eikä subjektiin (opettaja), on ilmauksessa omistusliitteen lisäksi yleensä mukana persoonapronominin genetiivimuoto:

Taulukko: Pronominin kanssa omistusliite viittaa objektiin

SubjektiObjektiPronominin ja omistusliitteen sisältävä ilmaus
Opettajavei lapsetheidän vanhemmilleen. (’lasten vanhemmille’)

Sydänkohtauksen saanut pelaaja kävi kiittämässä faneja heidän tuestaan.

Poliisi pysäytti miehen hänen ajokuntonsa tarkistamiseksi.

Nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoret heidän omassa elinympäristössään.

Selvyyden vuoksi tällaisissa tapauksissa kannattaa usein käyttää pronominia tämä, joka viittaa lähimpänä edellä olevaan kohteeseen (ks. myös erillistä ohjetta tämä- ja hän-pronomineista kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa):

Elias menee tapaamaan Laria tämän kotiin.

Asiayhteys joka tapauksessa vaikuttaa tulkintoihin. Ellei ole väärinymmärtämisen vaaraa, saattaa pelkkä omistusliitekin joskus olla tulkittavissa pääsäännöstä poikkeavasti:

Poliisi kuljetti alkoholia nauttineen nuoren kotiinsa. (’nuoren kotiin’, kuitenkin rakenteessa myös tulkinta ’poliisin kotiin’ on mahdollinen)

Hoitajat päästivät lapset koteihinsa jouluksi. (’lasten koteihin’ ~ ’hoitajien koteihin’)

Äiti pyysi lasta siivoamaan huoneensa

Lauseen Äiti pyysi lasta siivoamaan huoneensa kaltaisissa tapauksissa on kehottamista tai sallimista tarkoittava verbi, kuten kehottaa, pyytää, käskeä (jotakuta), päästää, antaa, sallia, ja eri tekijän sisältävä tekemään- tai tehdä-rakenne.

Ensisijaisesti lause tulkitaan niin, että omistusliite viittaa objektiin (lasta):

Äiti pyysi lasta siivoamaan huoneensa. (’lapsen huoneen’)

Järjestyksenvalvoja pyysi kaikkia siivoamaan jälkensä paikalla olleisiin jätesäkkeihin.  (’kaikkien omat jäljet’)

Mies makasi maassa, ja sairaankuljetuksen lääkintäesimies kehotti häntä kääntämään päätään toiseen asentoon. (’miehen päätä’)

Poliisi antoi miehen pitää aseensa. (’miehen aseen’)

Ohjaajaa kiitettiin hänen roolivalinnoistaan

Passiivilauseessa (kuten lapsi löydettiin kotoaan) ei ole tekijää tms. tarkoittavaa subjektia. Omistusliite viittaa tekemisen tai löytämisen kohteeseen eli objektiin (lapsi):

Lapsi löydettiin kotoaan. (’lapsen kotoa’)

Velallista kehotetaan maksamaan velkansa.

Erityisesti arvottamista tarkoittavien verbien, kuten kehua, kiittää, moittia, yhteydessä käytetään passiivilauseessa omistusliitteen lisäksi tavallisesti myös persoonapronominin genetiiviä:

Lipposta moitittiin hänen kaasuputkikonsultointinsa takia.

Palkintoperusteissa Theronia kiiteltiin hänen mielenkiintoisista roolivalinnoistaan.

Muusta kuin ihmisistä puhuttaessa myös pronominiton viittaus käy:

Rovaniemeä ei ole juuri kehuttu arkkitehtuuristaan.
~
Rovaniemeä ei ole juuri kehuttu sen arkkitehtuurista.

Selvää sääntöä tällaisista ilmauksista ei voi esittää. Tärkeää joka tapauksessa on se, että yrittää muotoilla kokonaisuuden mahdollisimman yksiselitteiseksi lukijalle.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta