Siirry sisältöön

Pronominit: eräs ja yksi

Ohje lyhyesti

Sanoja eräs ja yksi käytetään erilaisissa epämääräisyyttä osoittavissa ilmauksissa:

Paikalla oli eräs tuntemani henkilö. (puhuja tietää mutta ei paljasta)

Tämä oli eräs ~ yksi keino selvitä tilanteesta. (’yksi joukosta’)

Eräs ~ yksi tärkeimmistä asioista on se, että – –. (’yksi joukosta’)

Sana yksi on ilmaustyypissä yksi tärkeimpiä asioita rakenteen kannalta tarpeeton; siksi ilmaustyyppi voi tuntua arkiselta:

 Se oli yksi tärkeimpiä asioita elämässäni.

– Lyhyemmin: Se oli tärkeimpiä asioita elämässäni.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Eräs tärkeimmistä

Pronominilla eräs on eri käyttötapoja. Ensinnäkin sitä käytetään määritteenä puhuttaessa sellaisesta asiasta tai henkilöstä, joka on ilmauksen esittäjän tiedossa mutta jota hän ei syystä tai toisesta – ainakaan vielä – paljasta (’tietty’):

Näin unta, että eräs suomalainen räp-muusikko muutti meille asumaan.

Toiseksi eräs ilmaisee yhtä ryhmästä (’yksi’):

Työelämässä eräs tärkeimmistä asioista on pitää huolta omasta jaksamisesta.

Monikollisena eräs-sanalla voi olla myös merkitys ’muutama’:

Eräitä kysymyksiä arvonlisäverotuksen laskutussäännöksistä (otsikko)

Eräs-sanan käyttöä merkityksessä ’yksi joukosta’ ei ole aina pidetty yleiskielen mukaisena. Tilalle suositettiin aikanaan sanaa yksi, esim. Kroonisten selkävaivojen erääksi (→ yhdeksi) syyksi mainitaan huono ergonomia työssä. Suomen kielen lautakunta muutti suositusta vuonna 1989 ja hyväksyi tällaisen eräs-sanan käytön yksi-sanan rinnalle.

Yksi parhaista vai yksi parhaita?

Yksi ilmaisee peruslukua 1 mutta lisäksi – eräs-sanan tavoin – yhtä joukosta:

Kaikki palvelut yhdeltä luukulta!

Taidemuseo Emma on yksi Suomen suurimmista taidemuseoista.

Tavallisia ovat myös ilmaustyypit yksi parhaista ja (yksi) parhaita:

Tämä on yksi tärkeimmistä päätöksistämme.
~
Tämä on (yksi) tärkeimpiä päätöksiämme.

Rakenteessa yksi parhaita tai yksi tärkeimpiä sana yksi on usein rakenteen näkökulmasta tarpeeton, ja siksi ilmaustyyppi voi tuntua arkiselta:

Kieli on yksi tärkeimpiä kotouttamisen keinoja.

– Lyhyemmin: Kieli on tärkeimpiä kotouttamisen keinoja. 

Ystäväni kanapasta oli ehkä yksi maukkaimpia maistamiani.

– Lyhyemmin: Ystäväni kanapasta oli ehkä maukkaimpia maistamiani.

Arkisessa tyylissä käytetään yksi-sanaa myös määritteenä, jonka avulla mm. esitellään keskustelussa kuulijalle entuudestaan tuntematon ihminen tai asia:

Kävin äsken Facebookissa yhden tutun sivuilla uteliaisuudesta. (~ erään)

Puhekielessä yksi-sanalla on myös seuraavanlaista määritekäyttöä: Koko peli oli yksi iso fiasko.

Aiemmissa ohjeissa on kehotettu välttämään rakennetta yksi parhaita keinoja ja käyttämään sen sijasta rakennetta yksi parhaista keinoista tai ilmaustyyppiä parhaita keinoja.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta