Siirry sisältöön

Pronominit: pronominimaisia ilmauksia (tietty, kyseinen, ao., em.)

Ohje lyhyesti

Sellaiset sanat kuin tietty, kyseinen, asianomainen, edellä mainittu, edellinen ja jälkimmäinen ovat pronominien tavoin täsmentäviä tai viittaavia ilmauksia.

Jos niitä on samassa tekstissä runsaasti, voi tekstin ymmärrettävyys kärsiä.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Tietty

Adjektiivinen sana tietty on verbin tietää kivettynyt partisiippimuoto ’tiedetty’. Sillä on kahdenlaista käyttöä substantiivin määritteenä. Ensinnäkin se tarkoittaa, että asia on puhujan tai jonkun asianosaisen tiedossa tai muuten määräinen:

Ministerit pitävät tietojen julkistamista mahdollisena tietyin varauksin

Poikittaistutkimuksessa tarkoituksena on tutkia kohdetta tai ilmiötä laaja-alaisesti tiettynä ajankohtana.

Tietty esiintyy usein myös yhdessä sanojen jokin ja joku kanssa:

Esiintyykö unissasi usein jokin tietty esine?

Ovatko jotkut tietyt elokuvantekijät inspiroineet sinua?

Toiseksi tietty-sanaa käytetään epämääräisemmin sanojen jonkinlainen, eräänlainen ja tietynlainen vastineena. Kaikki kielenkäyttäjät eivät pidä tätä tapaa aivan neutraalina. Ero edelliseen merkitykseen ei ole aina selvä.

Alalle omistautuneet kokevat tiettyä yhteenkuuluvuutta, jota oma terminologia vahvistaa. (~ eräänlaista, tietynlaista)

Twitter on kanavana tietyssä mielessä Facebookin kaltainen. (~ eräässä mielessä, eräällä tavalla)

Kyseinen, kyseessä oleva, ko., ao., em.

Sellaisia edeltävään tekstiin viittaavia määritteitä tai määritelyhenteitä kuin kyseinen, kyseessä oleva, ko., puheena oleva, po., asianomainen, ao., edellä mainittu, em. käytetään joskus täsmentävinä, tekstissä viittaavina sanoina, joilla parhaimmillaan selvennetään, mistä tai kenestä kulloinkin on kyse.

Onnettomuuden tapahtuessa läheisellä levähdyspaikalla tiettävästi oli toinenkin auto, joka kuitenkin ehti poistua paikalta ennen poliisin tuloa. Kyseistä autoilijaa pyydetään ottamaan yhteyttä Jyväskylän poliisiin.

Suomessa asuvan henkilön osoitetta tulee tiedustella ao. henkilön asuinpaikkakunnan maistraatista tai seurakunnasta. (~ hänen asuinpaikkakuntansa)

Liiallisesti käytettyinä tällaiset sanat ja etenkin lyhenteet hidastavat lukemista ja vaikeuttavat ymmärtämistä. Ne saattavat myös synnyttää tekstiin koomisia sävyjä, vaikka tavoitteena olisi asiallinen tyyli:

Edellistä lausetta sovelletaan vain Haukku-ottelun lohkojen valintakokeisiin valittaviin koiriin. Haukku-otteluun käyttövaliokaan ei voi osallistua ilman em. voittajaluokan ensimmäisen palkinnon tulosvaatimusta. Mikäli riistakanta on heikko, voidaan mainitusta valintavaatimuksesta poiketa, jos järjestön hallitus myöntää tähän luvan. Sitä tarkoittava hakemus on toimitettava ao. hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen ko. kennelpiirin karsintakoetta.

Edellinen ja jälkimmäinen 

Myös adjektiivit edellinen (tai ilmaus ensin mainittu) ja jälkimmäinen ovat tekstissä viittaavia ja järjestäviä sanoja:

Seuraavina vuosina Runeberg julkaisi suomalaisaiheiset heksametrirunoelmansa Hirvenhiihtäjät ja Hanna. Edellinen hahmottaa ihannekuvan Suomen kansasta, jälkimmäinen Suomen kesäisestä luonnosta.

Usein toisto on kuitenkin lukijan kannalta selvin vaihtoehto: Hirvenhiihtäjät hahmottaa ihannekuvan Suomen kansasta, Hanna Suomen kesäisestä luonnosta.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta