Siirry sisältöön

Pronominit: relatiivilause (muotoseikkoja)

Ohje lyhyesti

Relatiivilauseen (joka-lauseen) viittauskohde on tavallisesti heti joka-pronominin edellä:

Keskustassa on hyvä hotelli, jossa on 56 huonetta.
(EI: ”Hotelli on keskustassa, jossa on 56 huonetta.”)

Peräkkäiset relatiivilauseet muodostavat usein turhan raskaita rakenteita:

Toimenpiteitä, joihin liittyy vakavia vammoja, jotka saattavat aiheuttaa voimakasta kipua, ei saa tehdä ilman anestesiaa.

Superlatiivi-ilmaukseen viittaavat relatiivilauseet voivat olla kaksitulkintaisia:

Kalevala on Suomen tunnetuin kirja, joka on käännetty 49 kielelle.      
’tunnetuin kirja; se on käännetty 49 kielelle’ TAI
’tunnetuin niistä kirjoista, jotka on käännetty 49 kielelle’

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Ks. myös ohjetta Pronominit: relatiivipronominit joka ja mikä.

Koko ohje

Kuinka kaukana viittauskohde voi sijaita?

Relatiivipronomini viittaa ensisijaisesti siihen substantiivi-ilmaukseen, joka on tekstissä sitä lähimpänä vasemmalla puolella:

Tampereella pelattiin ottelu, jossa kaikki voittivat.

Relatiivipronomini ei kuitenkaan voi viitata substantiiviin adjektiivi-ilmauksen yli:

EI NÄIN: Ottelu oli vauhdikas, jossa kortteja vilahti tuon tuostakin.

VAAN ESIMERKIKSI NÄIN: Ottelu oli vauhdikas. Siinä vilahti kortteja tuon tuostakin.

Viittauskohteena olevan substantiivin ja relatiivipronominin välissä ei voi myöskään olla toista substantiivia:

EI NÄIN: Hyvätasoinen hotelli keskustassa, jossa 225 huonetta.

VAAN ESIMERKIKSI NÄIN: Keskustassa sijaitseva hyvätasoinen hotelli, jossa 225 huonetta.

EI NÄIN: Otsassa hänellä on keittiöveitsestä jäänyt arpi lähellä silmää, jonka hän aikoo korjata kauneuskirurgin pakeilla.

VAAN ESIMERKIKSI NÄIN: Hänellä on otsassa lähellä silmää keittiöveitsestä jäänyt arpi, jonka – –.

Relatiivipronomini voi kuitenkin viitata substantiivin ylitse tämän genetiivimuotoiseen (-n-loppuiseen) pronominimääritteeseen sen:

On laulettava sen lauluja, jonka leipää syö.

Relatiivipronomini voi viitata substantiivin yli myös silloin, kun tuolla substantiivilla (kuten seuraavassa sanalla arkisto) on määritteessään täsmentävä sana se, sellainen tai muu rajaava ilmaus (kuten ainoa). Tällöin relatiivipronominin viittauskohteena on siis tuo määritteellinen substantiivi-ilmaus, kuten sen organisaation:

Asiakirjat kuuluvat sen organisaation arkistoon, jonka toiminnan yhteydessä ne ovat muodostuneet.

En halua osallistua sellaisen asian käsittelyyn, jossa on mitään loukkaavaa.

Seurantatutkimus paljasti, että ainoa ruokavalio neljästä tutkitusta, joka kykeni vähentämään insuliinitasoja verenkierrossa, oli kasvipohjainen ruokavalio.

Lisäksi relatiivipronominin ja sen viittauskohteen välissä voi olla postpositio, kuten kanssa:

Hamilton hieroi ennen kisaa sopua Massan kanssa, joka on joutunut tällä kaudella useita kertoja McLaren-kuskin aggressiivisen ajotyylin uhriksi.

Tärkeää tällaisissa ilmauksissa on huolehtia siitä, että kokonaisuus hahmottuu lukijalle mahdollisimman vaivattomasti. Jos viittauskohteen ja joka-lauseen välinen postpositio hankaloittaa hahmottamista, ilmaus kannattaa muotoilla toisin:

Luottoluokitusyhtiö Moody's pudotti Japanin luottoluokitusta maan velan takia, joka on kasautunut vuoden 2009 finanssikriisin seurauksena.

Selvemmin: Luottoluokitusyhtiö Moody's pudotti Japanin luottoluokitusta maan velan takia. Velka oli kasautunut vuoden 2009 finanssikriisin seurauksena.

Peräkkäisiä relatiivilauseita?

Periaatteessa yhdessä virkkeessä voi käyttää useampiakin relatiivilauseita. Ja-sanalla rinnastaminen on tavallinen yhdistämiskeino:

Haluamme tehdä musiikkia, jota on miellyttävää kuunnella ja jonka saundi ei ole liian raskas.

Tavallista on myös yhdistää kaksi relatiivilausetta peräkkäiseksi ketjuksi niin, että jälkimmäinen on edelliseen upotettu osa. Kokonaisuus on kyllä helposti ymmärrettävä, mutta ei aina kovin tyylikäs:

Maailman terveysjärjestön WHO:n uudet suositukset ovat tilapäisiä ja koskevat ihmisiä, jotka vierailevat tai asuvat maissa, joissa poliovirusta yhä esiintyy.

Toimenpiteitä, joihin liittyy vakavia vammoja, jotka saattavat aiheuttaa voimakasta kipua, ei saa tehdä ilman anestesiaa.

Relatiivilausetta ei kannata sijoittaa varsinkaan kiilamaisesti (kiilalauseeksi) keskelle toisten sanojen muodostamaa kiinteää rakennetta, esimerkiksi substantiivin ja sen muiden määritteiden väliin, koska tällainen vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista:

Yhtiön ja kaupungin tekemien alkuperäisten vuokra- ja lunastussopimuksiksi otsikoitujen sopimusten, jotka koskivat kolmea varastorakennusta, ehtojen mukaan yhtiöllä oli oikeus vuokramiehenä lunastaa rakennukset.

Selvemmin: Yhtiö ja kaupunki olivat tehneet kolmesta varastorakennuksesta vuokra- ja lunastussopimuksiksi otsikoidut sopimukset, joiden ehtojen mukaan yhtiöllä oli oikeus – –.

Horisontaalisissa suuntaviivoissa tehdään ero sopimusten, joiden tarkoituksena on rajoittaa kilpailua, ja toisaalta sopimusten, jotka vaikutuksiltaan rajoittavat kilpailua, välillä.

Selvemmin: Horisontaalisissa suuntaviivoissa erotetaan sopimukset, joiden tarkoituksena on rajoittaa kilpailua, ja sopimukset, jotka vaikutuksiltaan rajoittavat kilpailua.

Yleensä on selvempää muotoilla ilmaus niin, ettei monia peräkkäisiä relatiivilauseita tarvita.

Suomen tunnetuin kirja, joka on käännetty 49 kielelle

Relatiivilause voi olla merkitykseltään joko rajaava tai kuvaileva. Rajaava relatiivilause tarkentaa puheena olevaa, kuvaileva taas luonnehtii yleisemmin tai lisää informaatiota (ero ei ole käytännössä aina selvä):

Rajaava (tarkentava) relatiivilause

Koulut, jotka eivät vielä ole mukana, voivat rekisteröityä KIVA-kouluksi lokakuussa. (rajaa mahdollisten koulujen joukosta ne, jotka eivät ole mukana)

Kuvaileva (lisäävä) relatiivilause

Gaalassa palkittiin myös kirjailija Tommi Kinnunen, joka sai Vuoden kotimainen kaunokirja 2020 -palkinnon. (luonnehtii henkilöä)

Paras elokuva, toinen kirja, ainoa kesätapahtuma -tyyppiset ilmaukset sisältävät ns. yksilöivän adjektiivin paras, toinen, ainoa. Tällaista ilmausta määrittävä relatiivilause yleensä rajaa mahdollisten viittauskohteiden joukon:

Kriitikkojen mielestä ”Komisario Palmun erehdys” on paras elokuva, joka on tehty Suomessa. (’paras niistä elokuvista, jotka on tehty Suomessa’)

Reilua peliä on kolmas ja toistaiseksi paras kirja, jonka olen Janssonilta lukenut.

Jos mukana on vielä täsmentävä genetiivimuotoinen ilmaus, esim. Suomen, relatiivilauseen voi hahmottaa kahdella tavalla:

Kalevala on kansainvälisesti Suomen tunnetuin kirja, joka on käännetty 49 kielelle.

Tulkinnat:
– Relatiivilause kuvailee, lisää informaatiota: ’Suomen tunnetuin kirja, se on käännetty 49 kielelle’
– Relatiivilause rajaa, täsmentää kirjojen joukkoa: ’tunnetuin niistä kirjoista, jotka on käännetty 49 kielelle’

Koska ilmauksessa on jo tarkentava, rajaava genetiivimäärite Suomen, voi perässä seuraavan relatiivilauseen hahmottaa kuvailevaksi, informaatiota lisääväksi. Toisaalta se voi kuitenkin hahmottua myös rajaavaksi superlatiivi-ilmauksen tunnetuin kirja takia. Vaikka tällaiset lauseet ovat tavallisia ja periaatteessa käypiä, on kaksitulkintaisuus joskus häiritsevää. Yksiselitteinen on esimerkiksi seuraava:

Kalevala on kansainvälisesti Suomen tunnetuin kirja. Se on käännetty 49 kielelle.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta