Siirry sisältöön

viitteet

Asteriski eli tähtimerkki (*)

Ohje lyhyesti Asteriskilla eli tähtimerkillä * on erityistehtäviä eri aloilla. Sitä käytetään mm. hakuohjelmissa katkaisumerkkinä: …

Lähdeluettelo

Ohje lyhyesti Tekstin lopussa olevaan lähdeluetteloon kootaan tiedot niistä julkaisuista tms., joihin tekstissä on viitattu. …

Lähdeviitteet

...huutomerkkiin, kysymysmerkkiin tai kolmeen pisteeseen päättyvä suora lainaus: ”Iloitkaa aina Herrassa!” (Fil. 4:1.) Teoksia tai tekijöitä on monta • Kun...

Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät

...rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Euroopan unionin virallinen lehti 4.4.2011. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:fi:PDF. Viitattu 7.2.2017. Kuluttajansuojalaki 38/1978. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 1978/19780038. Viitattu 26.1.2017. ~ Kuluttajansuojalaki 1978/38....