Siirry sisältöön

allatiivi

Rektioita: halu, into, valmius

Ohje lyhyesti Sellaiset sanat kuin halu, into, innostus, innokuus ja valmius, valmis esiintyvät erityyppisten mihin-kysymykseen …

Rektioita: maistuu hyvältä ja hyvälle

Ohje lyhyesti Vaikutelmaa ilmaisevien verbien (kuten maistua, näyttää, tuntua) yhteydessä tuntemus voidaan esittää kahdella tavalla; molemmat ovat yleiskielen mukaisia: Ruoka...

Rektioita: syy, peruste, aihe

Ohje lyhyesti Syytä, aihetta ja perustelua tarkoittavat substantiivit ovat keskenään lähimerkityksiä. Tavallisesti ne esiintyvät mihin-kysymykseen …

Rektioita: tiedottaa matkustajille vai matkustajia?

...vaarallisuudesta. – Vaihtoehtoja: tiedottaa vanhemmille, informoida vanhempia, kertoa vanhemmille YTV tiedottaa matkustajia ja liikenteenharjoittajia maastotöiden aiheuttamista häiriöistä. – Vaihtoehtoja: tiedottaa...

Sisä- vai ulkopaikallissija?

Ohje lyhyesti Sellaisia taivutusmuotoja kuin laitoksessa ja laitoksella, lääkärissä ja lääkärillä sanotaan paikallissijamuodoiksi, koska niiden …

Sisä- vai ulkopaikallissija? Laitoksessa ja laitoksella

...sisäpaikallissijoissa, esim. ministeriössä, virastossa. Tällöin korostuu paikan luonne opiskelu-, asiointi- tai työpaikkana: Poliisiksi voi Suomessa valmistua vain Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta. Aalto-yliopistossa...