Siirry sisältöön

Rektioita: vaikutus ja merkitys

Ohje lyhyesti

Sanat vaikutus ja merkitys on muodostettu verbeistä vaikuttaa ja merkitä. Siksi niiden pääkäyttö on samansuuntaista kuin verbillä:

Millainen on lääkkeen vaikutus oireisiin?

– Vrt. verbi: Miten lääke vaikuttaa oireisiin?

Mikä on asian merkitys potilaalle?

– Vrt. verbi: Asia merkitsee potilaalle paljon.

Vaikutus- ja merkitys-sanoilla on lisäksi kantaverbistä poikkeavaa käyttöä. Ilmaustyyppi kaupan vaikutus telakalle on yleiskielessä mahdollinen, joskin rajatapaus. Sen sijaan ”asian merkitys elämääni” ei ole yleiskielen suosituksen mukainen.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Vaikutus elämään, vaikutus telakan toiminnalle

Vaikutus-sanan perusmerkitys on ’vaikutusvoima, teho’, joka viittaa syvälle ulottuvaan kohdistumiseen, mahdolliseen muutokseenkin kohteessa.

Peruskäyttö: vaikutus + illatiivi (mihin?, kehen?)
’teho; vaikuttamisen seuraus’

Elintapojen vaikutus terveyteen on monimutkainen asia.

Kirja teki vaikutuksen opettajaan.

Lisäksi vaikutus esiintyy puhuttaessa hyödystä tai haitasta. Tällöin sen kanssa esiintyvä ilmaus on melko usein -lle-päätteisessä muodossa eli allatiivissa: Vaikutus yrityksen toiminnalle. Tässä substantiivi vaikutus on irtautunut verbin vaikuttaa sijamuotovaatimuksesta (vaikuttaa yrityksen toimintaan). Tätä lienee osaltaan vahvistanut merkitykseltään läheisen merkitys-sanan käyttö: rahoituksen merkitys hankkeelle.

Vaikutus yrityksen toiminnalle -tyyppistä rakennetta esiintyy erityisesti puhuttaessa yrityksistä, organisaatioista tms. Ilmaustyyppi on yleiskielessä rajatapaus. Sitä voi siis käyttää, mutta asiatyylissä usein huomaamattomampi, neutraalimpi vaihtoehto on vaikutus + illatiivimuoto (vaikutus yrityksen toimintaan) tai jokin muu ilmaisutapa.

Rajatapaus (puhuttaessa organisaatioista tms.): vaikutus + -lle
(allatiivi: mille?, kelle?) ’hyöty, haitta’; ’merkitys’

Tilauksen työllistävä vaikutus telakalle on noin 1 500 henkilötyövuotta. (’vaikutus telakan toimintaan’)
– Vrt. ilmaus vaikutus telakkaan ei tässä käy.
Vaihtoehtoinen ilmaisutapa: Tilauksen hyöty telakalle on noin 1 500 henkilötyövuotta.

Toimilupien viivästymisellä ei ole suurta vaikutusta Ericssonille. (’vaikutusta Ericssonin toimintaan’)
– Vrt. ilmaus vaikutusta Ericssoniin voidaan tulkita myös toisin: ’ei vaikuta Ericsson-nimiseen henkilöön’.
Vaihtoehtoinen ilmaisutapa: Toimilupien viivästymisellä ei ole suurta haittaa Ericssonille ~ ei ole suurta vaikutusta Ericssonin toimintaan.

Sen sijaan kun puhutaan yksilöistä, rakenne vaikutus + jollekulle on melko harvinainen, eikä se ole myöskään yleiskielen mukainen:

Yleiskielen suosituksen vastaista käyttöä (puhuttaessa ihmisistä tms.)

Laman vaikutus lapsille (otsikko)
Yleiskielessä: Laman vaikutus lapsiin

Veronalennuksen vaikutus kuluttajille on luvattua pienempi.
Yleiskielessä: Veronalennuksen vaikutus kuluttajien ostovoimaan on luvattua pienempi.

Aiemmin on pidetty yleiskielen mukaisena vain vaikutus-sanan peruskäyttöä. Tässä esitetty sallivampi normi on rajoiltaan häilyvä, sillä hyväksyttävien ja vähemmän sopivien -lle-tapausten välille ei voi vetää selvää rajaa.

Merkitys minulle

Sana merkitys tarkoittaa paitsi ’sisältöä’ tai ’tarkoitusta’ (esim. sanan merkitys) myös ’arvoa’ tai ’tärkeyttä’:

merkitys +-lle (allatiivi): ’sisältö, tarkoitus, tärkeys, arvo’

Ei kannata aliarvioida kielen merkitystä ihmiselle!

Päätöksillä on erittäin suuri merkitys kotimaiselle teollisuudelle.

Toiseksi merkitys-sanaa näkee joskus käytettävän merkityksessä ’vaikutus’, jolloin sitä seuraava sana on illatiivimuodossa: ”merkitys elämään”. Tämä käyttö ei ole yleiskielen suosituksen mukaista. Tällaisissa tapauksissa merkitys-sanan voi joskus korvata sanalla vaikutus, mutta usein toisenlainen rakenne on toimivampi:

Yleiskielen suosituksen vastaista käyttöä: merkitys + illatiivi (elämään)

Näillä ihmisillä on ollut suuri merkitys minuun ja elämääni.

Yleiskielessä: Näillä ihmisillä on ollut suuri merkitys minulle, ja he ovat vaikuttaneet elämääni paljon. ~ Nämä ihmiset ovat olleet tärkeitä minulle, ja he ovat vaikuttaneet elämääni paljon.

Metaanin lisäksi myös puustolla on suuri merkitys kasvihuonekaasujen syntyyn.

Yleiskielessä: Puusto vaikuttaa suuresti kasvihuonekaasujen syntyyn. ~ Puustolla on suuri merkitys kasvihuonekaasujen synnyssä.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta