Siirry sisältöön

Rektioita: syy, peruste, aihe

Ohje lyhyesti

Syytä, aihetta ja perustelua tarkoittavat substantiivit ovat keskenään lähimerkityksiä. Tavallisesti ne esiintyvät mihin-kysymykseen vastaavan illatiivimuotoisen ilmauksen tai verbin perusmuodon kanssa:

syy lähtöön
syy lähteä 

aihetta epäilyyn
aihetta epäillä

Sana peruste on tavallinen lisäksi -lle-päätteisen eli allatiivi-ilmauksen kanssa:

peruste määräaikaisuuteen
peruste irtisanoutua
perusteita syytöksille

-lle-muotoiset ilmaukset ovat tietyissä tapauksissa myös sanojen syy ja aihe yhteydessä yleiskielen mukaisia mutta eräänlaisia rajatapauksia: syy irtisanomisille, aihetta epäilylle.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Syy

• Syytä, aihetta, reaktiota tms. kuvaavat abstraktit substantiivit esiintyvät tavallisesti mihin-kysymykseen vastaavan eli illatiivimuotoisen ilmauksen kanssa. Se kertoo, mitä selitetään tai perustellaan: syy lähtöön, peruste hylkäämiseen.

Tämä – laajassa merkityksessä – kohde voidaan joissakin tapauksissa esittää myös verbin perusmuodon eli tehdä-tyyppisen infinitiivin sisältävällä ilmauksella: syy lähteä, peruste hylätä hakemus.

Sanan syy peruskäyttöön kuuluvat seuraavat muodot:

Peruskäyttö: syy lähtöön, syy lähteä, lähdön syy

Liikenne on Euroopassa suurin yksittäinen syy alle 45-vuotiaiden kuolemiin.

Mikä olisi hyvä syy viivyttää ratkaisua?

Palon syy on epäselvä.

Syy-sanaa käytetään jonkin verran myös -lle-päätteisten eli allatiivimuotoisten ilmausten kanssa: syy myöhästymiselle. Mallina on ilmeisesti sana perustelu, esim. perustelu asialle. Tämä syy-sanan muu kuin peruskäyttö heijastelee yleisempääkin ilmiötä suomen kielessä: ulkopaikallissijojen yleistymistä sisäpaikallissijojen rinnalle tai tilalle.

Erityisesti kun syy-sanaan liittyvä ilmaus on verbistä muodostettu tekemistä tai tapahtumista tarkoittava substantiivi (ns. teonnimi), kuten irtisanominen tai kehitys, voidaan -lle-päätteistä muotoa pitää syy-sanan seurassa yleiskielessä hyväksyttävänä, mutta rajatapauksena: syy irtisanomisille. Ilmaustyyppiä voi siis käyttää, mutta kaikkien kielenkäyttäjien mielestä se ei – vielä – sovi neutraaliin asiatyyliin. Tavallisempi onkin illatiivisija (syy irtisanomisiin) tai genetiivimäärite (irtisanomisten syy).

Rajatapaus: syy irtisanomisille (erityisesti teonnimet eli verbistä muodostetut tekemistä tarkoittavat substantiivit)

Se ei ole erityisen painava syy irtisanomisille.
~
Se ei ole erityisen painava syy irtisanomisiin.

Syy heikolle työllisyyskehitykselle on työpaikkojen vähentyminen teollisuudessa.
~
Syy heikkoon työllisyyskehitykseen on työpaikkojen vähentyminen teollisuudessa.

Aiemmin yleiskielen mukaisena on pidetty vain yllä mainittuja syy-sanan peruskäytön tapauksia. Muotovaihtelun salliva normi on rajoiltaan häilyvä, sillä hyväksyttävien ja vähemmän sopivien (esim. ”syy ilolle”) -lle-tapausten välille ei voi vetää selvää rajaa.

Jos on epävarma sijamuodosta, kannattaa valita illatiivi (irtisanomisiin) tai ilmaista asia kokonaan toisin.

• Syytä ja perustelua ilmaisevien substantiivien kanssa käytettävä sivulausetyyppi on tavallisesti epäsuora kysymyslause: Lehti paljastaa syyn, miksi ohjaaja jätti työn kesken. Usein mukana on pronomini: Tässä on syy siihen, miksi ihmiset huijaavat töissä.

Peruste, perustelu

Sanaa peruste käytetään yleiskielessä tavallisimmin alla lueteltujen ilmausten tapaan. Merkityseroja vaihtoehtojen välillä ei käytännössä juuri ole. Vaihtoehdot ovat myös keskenään kutakuinkin yhtä tavallisia.

peruste (x:n) erottamiseen, erottamiselle, x:n erottamisen peruste, peruste erottaa x

Myös jokin yleinen kriisi saattaa olla peruste uusiin vaaleihin.

Työnantajan on osoitettava peruste irtisanomiselle.

Valinnan peruste oli laitteen toimivuus.

Oleskeluluvan puuttuminen ei ole peruste hylätä toimeentulotukea.

Lähivastine on perustelu:

Perustelu lisäykselle, lisäyksen perustelu

Tärkein perustelu aukiololle on ollut pimeiden pullojen lisääntyminen.

Palkinnon perusteluja voisi tarkentaa.

Perustelut valintaan voi lukea sivuiltamme.

Sekä peruste että perustelu esiintyvät myös yhdyssanan osana: irtisanomisperuste, asiaperustelu.

Aihe

Sanan aihe kanssa esiintyy yleensä verbin perusmuoto (epäillä) tai illatiivimuotoinen sana (riemuun):

Peruskäyttö: aihe epäillä, aihe epäilyyn

Moni seikka antaa aihetta epäillä, että kyseessä on väärennös.

TPS:llä on viimein aihetta riemuun.

Ulkopaikallissijojen yleistyminen näkyy myös aihe-sanan yhteydessä siten, että -lle-päätteiset allatiivimuodot (aihetta epäilyille) ovat kohtalaisen tavallisia. Myös ilmaustyyppiä aihetta epäilyille voi pitää yleiskielisenä, mutta rajatapauksena. Sitä voi siis käyttää, mutta vanhan suosituksen mukainen illatiivi (aihetta epäilyihin) on kuitenkin – vielä – tavallisempi ja neutraalimpi, käytössä huomaamattomampi.

Rajatapaus: aihe väärinkäsityksille

Testit eivät anna aihetta epäilyille.
~
Testit eivät anna aihetta epäilyihin.

Kirjan pelättiin antavan aihetta väärinkäsityksille.
~
Kirjan pelättiin antavan aihetta väärinkäsityksiin.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta