Siirry sisältöön

Rektioita: halu, into, valmius

Ohje lyhyesti

Sellaiset sanat kuin halu, into, innostus, innokuus ja valmius, valmis esiintyvät erityyppisten mihin-kysymykseen vastaavien ilmausten kanssa:

halu yhteistyöhön
halu oppia uutta
kova halu merille

into oppia
innostus lajia kohtaan

valmius kaikkeen
valmius koulun evakuoimiseksi
valmiuksia uudelle uralle

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Halu, into, innokkuus

Monet haluamista, pyrkimistä ja valmiina oloa kuvaavat substantiivit esiintyvät suuntautumista tarkoittavan ilmauksen kanssa: halu työhön. Tavallisia niiden yhteydessä ovat myös -ksi-päätteinen eli translatiivisijainen ilmaus (into opettajaksi) ja verbin perusmuoto (halu voittaa). Ulkopaikallissijaa edellyttävän ilmauksen kanssa myös -lle-päätteinen allatiivimuoto (halu merille) on mahdollinen.

halu

Järjestöillä on vahva halu yhteistyöhön.

Aiemmin hänellä oli palava halu ministeriksi.

Suomalaisten halu rajan takana asuvien auttamiseksi ei tyrehdy.

Hänellä on kova halu kilpailla.

Kummallakin joukkueella on valtava halu jatkokaudelle.

into

Mistä intoa juoksuharjoitteluun?

Into muuttaa työn perässä ulkomaille kohosi.

Hänellä on kova into ministeriksi.

Into harvinaisia koirarotuja kohtaan on laantumassa.

Into pilkille oli melkoinen.

innokkuus, innostus     

Innokkuus uudenlaisen byrokratian rakentamiseen ei ole osoittautunut järin suureksi.

Innokkuus jäädä varhaiseläkkeelle on kasvanut viime vuosina.

Innostus Kalevalan opiskeluun on vaihdellut.

Innostus lajia kohtaan laimeni.

Mahdollisia ovat myös yhdyssanat: Ikääntyvien työhalun toivotaan säilyvän; Yritysten atk-innokkuus ei ihmetytä.

Valmius, valmis

• Sana valmius ilmaisee mahdollisuutta tai johonkin valmiina, kykenevänä tai halukkaana olemista; usein mukana tai jopa tärkeimpänä on ’edellytyksen’ merkitys:

valmius työhön ~ tehdä työ

Obama painotti valmiutta yhteistyöhön globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelut yliopistossa

Ilmauksissa valmius joksikin ~ jonkin tekemiseksi korostuu tarkoitus:

Apteekeissa ei ole riittäviä valmiuksia ongelman poistamiseksi.

Lisäksi valmius-sana esiintyy -lle-päätteisen eli allatiivisijaisen ilmauksen kanssa etenkin silloin, kun puhe on ulkopaikallissijalla ilmaistavasta paikasta tai alasta: valmiuksia tälle alalle.

valmius uudelle uralle

Osallistujien halu kehittyä antaa valmiuksia yksilölliselle urapolulle.

Yhdyssanakin on mahdollinen: atk-valmiudet, maan eurovalmius.

Sanan valmius merkitys voi joskus olla epätarkka. Esimerkiksi lauseessa Yrityksen valmius toimittaa tuotteet asiakkaalle oli heikentynyt voi olla kyse joko kyvystä tai halukkuudesta. Mahdolliseen monitulkintaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

• Myös adjektiivi valmis esiintyy mihin-kysymykseen vastaavien ilmausten kanssa:

valmis

Ryhmä on taas valmis yhteistyöhön.

Hän oli valmis saamaan palkintonsa.

Olisin jo valmis ministeriksi.

Nykyinen puoluesihteeri on valmis jatkokaudelle.

Edellytys

Sana edellytys tarkoittaa paitsi ehtoa ja mahdollisuutta myös kykyä ja lahjakkuutta, ja se esiintyy monenmuotoisten ilmausten kanssa. Tavallinen se on etenkin monikkomuotoisena verbin perusmuodon kanssa (edellytyksiä kehittyä), illatiivisijaisen ilmauksen kanssa (edellytyksiä hyvään elämään) ja varsinkin abstrakteissa yhteyksissä myös -lle-päätteisen eli allatiivi-ilmauksen kanssa (edellytyksiä kehitykselle):

edellytys

Hänellä oli hyvät edellytykset elää tasapainoinen elämä.

Kunnan tulee taata edellytykset hyvään elämään. (~ hyvän elämän edellytykset)

Laite ei etsi Marsista elämää vaan edellytyksiä elämälle. (~ elämän edellytyksiä)

Mitkä ovat edellytykset yhteistyölle? (~ yhteistyön edellytykset)

Konkreettisissa tapauksissa muoto on illatiivi: edellytyksiä tehtävään (ei: tehtävälle). Myös genetiivi on tavallinen: elämän edellytykset.

-ksi-päätteistä muotoa eli translatiivia käytetään mm. arvioitaessa jonkin tai jonkun kyvykkyyttä, sopivuutta tai mahdollisuuksia johonkin:

Hänellä näkyy olevan hyvät edellytykset koko kansan presidentiksi.

Kuoreveden, Mäntän ja Vilppulan kannattaa selvittää edellytykset kolmikon liittämiseksi yhteen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta