Siirry sisältöön

lähdeluettelot

Lähdeluettelo

Ohje lyhyesti Tekstin lopussa olevaan lähdeluetteloon kootaan tiedot niistä julkaisuista tms., joihin tekstissä on viitattu. …

Otsikot

...kuhnuriin. Matka mehiläisten mielenkiintoiseen maailmaan Kaksiosaisen otsikon osien välissä voi olla kaksoispiste. Kaksoispisteen jälkeen voi tällöin käyttää joko isoa tai...

Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät

...rajat ylittävässä terveydenhuollossa. Euroopan unionin virallinen lehti 4.4.2011. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:fi:PDF. Viitattu 7.2.2017. Kuluttajansuojalaki 38/1978. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 1978/19780038. Viitattu 26.1.2017. ~ Kuluttajansuojalaki 1978/38....