Siirry sisältöön

Yhdistysten ja seurojen nimet

Ohje lyhyesti

Yhdistysten, järjestöjen, seurojen yms. nimissä kirjoitetaan vain nimen ensimmäinen osa isolla alkukirjaimella, elleivät muut sanat ole erisnimiä:

Äidinkielen opettajain liitto
Kouvolan curlingkerho ry

Suunnistava Uusimaa ry

Monet olemassa olevat nimet eivät ole nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaisia. Tällaisistakin nimistä voi teksteissään silti käyttää suositusten mukaista muotoa:

Suomen Diabetesliitto ry ~ Suomen diabetesliitto ry

Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry ~ Suomen poliisijärjestöjen liitto ry

Yhdysmerkkiä tarvitaan, kun nimen alkuosana on perusmuodossa oleva erisnimi:

Oulu-seura

Ajatusviivalla osoitetaan esimerkiksi seurojen nimissä niiden osapuolia:

Suomi−Brunei-seura

Koko ohje

Iso alkukirjain

Useampisanaisessa yhdistyksen, seuran tms. nimessä kirjoitetaan vain ensimmäinen sana isolla alkukirjaimella, elleivät muut sanat ole erisnimiä. Tätä periaatetta tulisi noudattaa erityisesti uusia ja yhdistyksiä perustettaessa ja niille nimeä annettaessa:

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto
Kansainvälinen merenkulkujärjestö
Reilu kauppa ry

Yhdistyneet kansakunnat
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Kuitenkin erityisesti joissakin vanhoissa nimissä on kaikki osat kirjoitettu isolla alkukirjaimella; monet vanhat nimet ovat siis säilyneet alkuperäisessä muodossaan:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (perustettu 1831)
Kotikielen Seura (1876)

Uusien seurojen ja yhdistysten nimissä on saatettu noudattaa perinteisten seurojen nimien mallin lisäksi yritysnimien mallia, joissa mm. isojen kirjaimien käyttö ja erilleen kirjoittaminen poikkeavat usein suositetusta.

Nimen kirjoitusasun voi halutessaan tarkistaa joko yhdistykseltä itseltään tai rekisteristä. Aina voi kuitenkin noudattaa yleisohjetta, jonka mukaan vain ensimmäinen sana aloitetaan isolla kirjaimella.

Yhdysmerkki ja ajatusviiva

Kun seuran tai yhdistyksen nimen alkuosana on perusmuodossa eli nominatiivissa oleva nimi, tarvitaan yhdysmerkkiä ennen pääsanaa (kuten säätiö, seura). Tällaisissakin nimissä vain alkukirjain on iso, ellei nimeen sisälly erisnimiä:

Majaoja-säätiö
Salla-seura ry
Maantieteellinen valokuvaus -seura ry

Tove Jansson -seura

Marttaliitto kirjoitetaan ilman yhdysmerkkiä, koska martta ei nimessä viittaa tiettyyn henkilöön vaan yleisesti naisiin.

Yhdistysten tai seurojen nimissä käytetään ajatusviivaa osapuolia osoittavien sanojen välissä. Näiden perään liitetään kokonaisuuden pääsana (seura, yhdistys) yhdysmerkillä ilman välilyöntiä:

Suomi−Brunei-seura
Suomi−Puola-yhdistys
Suomi−Australia-yhdistysten liitto

Suomi–Etelä-Afrikka-seura

Jos kuitenkin osapuolia ilmaisevassa alkuosassa on välilyöntejä, tulee selvyyden vuoksi välilyönti myös ennen pääsanaa yhdistys:

Suomi − Korean tasavalta -yhdistys

Pieni alkukirjain

Kun ei käytetä virallista nimeä tai kun viitataan jäsenyyteen, alkukirjain on pieni:

Tempaus oli leijonien järjestämä. (Suomen Lions-liitto)

Kuulutko marttoihin? (Marttaliitto)

Yhdistyksen tai seuran nimeen liitettävällä johtimella -lainen, -läinen voi ilmaista henkilön jäsenyyttä.

unicefilainen ~ unicefiläinen

Johtimen voi liittää myös lyhenteen perään:

SPR:läinen

Usein on kuitenkin selvempää ilmaista jäsenyys muulla tavoin:

Hän on Suomen diabetesliiton jäsen.

Kuulun Tove Jansson -seuraan.

Osallistun Rakennusperinteen ystävien toimintaan.

Yritysten ja yhdistysten nimiin kuuluvia lyhenteitä käsitellään ohjeessa Yhdistys- tai yhtiömuotoa ilmaisevat lyhenteet: ry, oy (ks. Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Tiesitkö?

Yhdistyksen nimen kirjoitusasua voi korjata vuosikokouspäätöksen perusteella. Muutoksen virallistaminen vaatii yhdistysrekisterimuutoksen, mutta yhdistys voi ilmoittaa nimensä kieliasun korjaamisesta samalla, kun se ilmoittaa muitakin rekisteriin merkittäviä muutoksia.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta