Siirry sisältöön

Yhdistys- tai yhtiömuotoa ilmaisevat lyhenteet: ry, oy

Ohje lyhyesti

Useimmat yhtiömuotoa (kuten osakeyhtiö) tai yhdistystoimintaa (rekisteröity yhdistys) ilmaisevat lyhenteet voi kirjoittaa sekä ilman pistettä että pisteellisinä:

oy ~ oy.
ry ~ ry. 

Sen sijaan sana toiminimi lyhennetään aina ilman pistettä tmi, koska lyhenne sisältää sanan viimeisen kirjaimen.

Kyseessä olevat lyhenteet kirjoitetaan pienin kirjaimin:

Reilu kauppa ry
Puistolan palvelut tmi

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Osakeyhtiöt ja rekisteröidyt yhdistykset

Lyhenteet oy ja ry sekä muutamat muut niiden kaltaiset lyhenteet voi nimien yhteydessä lyhentää joko pisteettöminä tai pisteellisinä:

oy ~ oy. = osakeyhtiö
ry ~ ry. = rekisteröity yhdistys

oyj ~ oyj. = julkinen osakeyhtiö
ky ~ ky. = kommandiittiyhtiö

mhy. (~ mhy) = metsänhoitoyhdistys
osk. (~ osk) = osuuskunta

Avointa yhtiötä tarkoittavaa lyhennettä ay (~ ay.) voi käyttää vain epävirallisissa yhteyksissä. Tätä lyhennettä ei ole mahdollista rekisteröidä yritysmuodon tunnuksena toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiötä merkitsevän lyhenteen oy.

Tässä ohjeessa käsitellyt lyhenteet kirjoitetaan pienin kirjaimin:

Kouvolan curlingkerho ry ~ ry.
Arkkitehtitoimisto Meikäläinen oy ~ oy.

Jos yritys tai yhdistys kirjoittaa nimensä suositusten vastaisesti kokonaan suuraakkosin, on lyhenteen isokirjaiminen kirjoitusasu mahdollinen (esim. OYJ). Sekä nimi että lyhenne suositellaan kuitenkin yrityksen omasta käytännöstä riippumatta kirjoittamaan oikeinkirjoitussääntöjen mukaan.

Katso lyhenteiden taivuttamisesta sekä yritysnimien ym. aakkostamisesta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiöiden nimet alkavat yleensä sanalla asunto-osakeyhtiö. Tavallista on, että sana lyhennetään. Suositettavia lyhenteitä ovat joko osittainen lyhenne asunto-oy tai lyhenteet sanan molemmista osista:

as.oy ~ as.oy.

Lyhenteen osat kirjoitetaan yhteen, koska kyseessä on yhdyssana. Yhtiön nimi alkaa isolla alkukirjaimella myös lyhennettä käytettäessä:

Asunto-osakeyhtiö Koivikkotie 6
Asunto-oy Koivikkotie 6 ~ As.oy Koivikkotie 6 ~ As.oy. Koivikkotie 6

Asunto-osakeyhtiö Sopu
Asunto-oy Sopu ~ As.oy Sopu ~ As.oy. Sopu

Kiinteistöosakeyhtiö lyhennetään asussa kiint.oy, kiint.oy. tai KOY (ilman pistettä).

Kunnalliset liikelaitokset

Vuoden 2009 alusta voimaan tullut kuntalain muutos velvoittaa käyttämään kunnan perustamasta liikelaitoksesta nimitystä kunnan liikelaitos ja määrää, että liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos.

Liikelaitos lyhennetään asussa ll tai ll., liikelaitoskuntayhtymä taas lyhennetään asussa lky tai lky. (pisteetön tai pisteellinen). Selvempi, tekstistä ja valtion liikelaitoksista paremmin erottuva vaihtoehto on kl (~ kl.) tai kll (~ kll.), jolla tarkoitetaan kunnallista liikelaitosta.

Säätiöt ja toiminimet

Säätiöiden nimien yhteydessä käytetään lyhennettä sr (säätiörekisteriin merkitty). Tämänkin lyhenteen merkitsemistapoja on kaksi: pisteetön sr tai pisteellinen sr.

Outokummun kaivosmuseon säätiö sr
Majaoja-säätiö sr.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan kaupparekisteriin merkittyä nimeä eli toiminimeä, joka lyhennetään asussa tmi ilman pistettä, koska sanan viimeinen kirjain on mukana lyhenteessä:

Puistolan palvelut tmi

Viralliseen nimeen kuuluvan, yhtiömuotoa tai yhdistystoimintaa ilmaisevan lyhenteen voi jättää pois epävirallisissa yhteyksissä, kuten tiedotteissa tai uutisissa.

Tiesitkö?

Lyhenteet ab, Corp., Inc., LLC, GmbH

Yrityksen nimi on mahdollista muotoilla niin, että nimessä on yritysmuodon tunnus useammalla kielellä. Tällainen on esimerkiksi Oy Hartwall Ab. Suomen kielen oy on siis ruotsiksi ab (aktiebolag).

Myös englannin kielen lyhenteiden Ltd (~ Ltd.), Corp., Inc., LLC sekä saksan GmbH-lyhenteen ja ranskan S.A.R.L.-lyhenteen katsotaan suunnilleen vastaavan oy:tä.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta