Siirry sisältöön

Kuntayhtymien ja kunnallisten liikelaitosten nimet

Sekä kuntayhtymien että kunnallisten liikelaitosten nimien on hyvä kertoa, mitä tehtävää kyseinen taho hoitaa: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. Lisäksi kuntalaissa on säädetty siitä, millaisia kuntayhtyminen ja kunnallisten liikelaitosten nimien on oltava.

Kuntayhtymien nimet

Kunnat voivat perustaa kuntayhtymän, joka vastaa näiden kuntien tietystä palvelukokonaisuudesta. Tavallisia ovat esimerkiksi kuntayhtymät, joiden tehtävänä on järjestää koulutukseen liittyviä palveluita. Kuntalaissa kuntayhtymän nimestä säädetään, että siinä tulee olla sana kuntayhtymä, ruotsiksi samkommun.

Kuntayhtymien nimien pitäisi olla asiallisia, selkeitä ja ymmärrettäviä. Sanan kuntayhtymä käyttö lisää nimien ymmärrettävyyttä. Asiallisuuden merkitystä havainnollistaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista aiemmin vastanneen kuntayhtymän nimi Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Sanalla kaksineuvoinen on todennäköisesti haettu viittausta kahteen kuntaan tai sekä sosiaali- että terveyspalveluihin. Kaksineuvoinen on kuitenkin biologian erikoiskieltä ja tarkoittaa esimerkiksi kaksisukupuolista ‒ termi ei siis kuvaa asiallisesti ja ymmärrettävästi kunnan organisaatiota tai sen tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Koska sana kuntayhtymä on pitkä, käyttävät monet kuntayhtymät virallisen nimen sijaan lyhyempää oheisnimeä. Esimerkiksi Kainuun jätehuollon kuntayhtymä tunnetaan Ekokymppinä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä käyttää nimeä Gradia ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä nimeä Keuda. On hyvä muistaa, että tällaiset nimet sekoittuvat helposti yritysnimiin eikä niiden pohjalta pysty päättelemään, että palvelun tarjoaa julkishallinnon toimija. Oikeusasiamies onkin linjannut, että viranomaisen tulee esiintyä asiakkaalle virallisella nimellään.

Kunnallisten liikelaitosten nimet

Kuntalaki edellyttää, että kunnan perustamasta liikelaitoksesta käytetään nimitystä kunnan liikelaitos ja kuntayhtymän perustamasta liikelaitoksesta nimitystä kuntayhtymän liikelaitos. Näiden liikelaitosten nimissä tulee olla sana liikelaitos (ruotsiksi affärsverk). Vastaavasti liikelaitoskuntayhtymien nimissä on oltava sana liikelaitoskuntayhtymä (affärsverkssamkommun).

Lain vaatima yritysmuotoa ilmaiseva sana on mahdollista sijoittaa suomen kielessä joko nimen loppuun tai nimen alkuun, esimerkiksi Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Liikelaitos Salon Vesi. Jos yritysmuotoa ilmaiseva sana on nimen lopussa ja alkuosa on perusmuodossa oleva erisnimen kaltainen ilmaus, tarvitaan osien välille yhdysmerkki: Tampereen Voimia -liikelaitos.

Erityisesti sana liikelaitoskuntayhtymä on niin pitkä, että sen sisältävästä nimestä tulee helposti kankea käytössä. Jos nimen rakenne sen mahdollistaa, voi sanan juoksevassa tekstissä jättää pois, kunhan virallinen nimi on mainittu ensin samassa tekstiyhteydessä. Voidaan siis kirjoittaa Itä-Suomen huoltopalvelut -liikelaitoskuntayhtymässä tai Itä-Suomen huoltopalveluissa.

Ruotsin kielessä yritysmuotoa ilmaiseva osa voi olla joko nimen lopussa epämääräisessä muodossa tai nimen alussa määräisessä muodossa. Lyhyissä nimissä se sopii nimen loppuun: Kårkulla samkommun. Kun taas nimi koostuu useista osista, on yritysmuotoa ilmaiseva osa luontevin nimen alussa: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster.